LuatVietnam

blue-check Không tăng học phí trong niên khóa 2023-2024

Thông báo số 300/TB-VPCP ngày 31/7/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 81/2021/NĐ-CPstatus2 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (2 trang)
Posted: 1/8/2023 3:10:44 PM | Latest updated: 2/8/2023 4:33:37 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5754
LuatVietnam

Liên quan đến dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 81/2021/NĐ-CPstatus2 , Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã yêu cầu Bộ Giáo dục khẩn trương hoàn thiện dự thảo để trình Chính phủ trước ngày 8/8/2023.

Đáng chú ý, trong dự thảo Nghị định này phải quy định rõ việc không tăng học phí của năm học 2023 - 2024 và quy định rõ một số điều khoản về việc chưa triển khai, chưa áp dụng lộ trình cơ chế thu, quản lý học phí quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CPstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5754

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu