LuatVietnam

blue-check Không xét điều kiện giám sát hải quan khi cấp giấy phép thành lập DNCX

Công văn số 3804/TCHQ-GSQL ngày 14/9/2022 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 35/2022/NĐ-CP về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế (2 trang)
Posted: 16/9/2022 8:29:24 AM | Latest updated: 19/9/2022 1:35:56 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5538
LuatVietnam

Liên quan đến quy định về kiểm tra, giám sát hải quan đối với DNCX theo Nghị định 35/2022/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan đã có một số lưu ý sau:

- Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ không lấy ý kiến của cơ quan hải quan về khả năng đáp ứng điều kiện giám sát hải quan của DNCX trước khi cấp giấy phép đầu tư. Thay vào đó, cơ quan hải quan sẽ tự kiểm tra xác nhận điều kiện giám sát (theo Nghị định 18/2021/NĐ-CP) trước khi DNCX chính thức đi vào hoạt động. Trường hợp hết thời gian hoàn thiện mà DNCX vẫn chưa đáp ứng điều kiện giám sát thì cơ quan hải quan đang quản lý DNCX sẽ đề nghị cơ quan cấp giấy phép đầu tư điều chỉnh lại giấy phép.

- Việc kiểm tra, xác nhận, hoàn thiện điều kiện giám sát hải quan và chính sách thuế áp dụng đối với DNCX được thực hiện theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP .

- Quy định về cổng, cửa ra, vào của DNCX được thực hiện theo các quy định tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP .

- Theo quy định tại khoản 10 Điều 26 Nghị định 35/2022/NĐ-CP, khi DNCX thuê kho bên ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế thì phải có xác nhận đáp ứng điều kiện giám sát của cơ quan hải quan. Tuy nhiên, thủ tục cụ thể phải chờ hướng dẫn tại Thông tư sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 . Tạm thời, thủ tục thuê kho bên ngoài của DNCX vẫn thực hiện theo Điều 80 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 và Công văn số 5751/TCHQ-GSQL ngày 7/12/2021.

- Việc kiểm tra điều kiện giám sát của chi nhánh DNCX và việc thể hiện thông tin hạch toán độc lập hay phụ thuộc trên giấy phép đầu tư được thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 26 Nghị định 35/2022/NĐ-CP .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5538

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Doanh nghiệp chế xuất

blue-check Bán thanh lý tài sản, trường hợp nào DNCX phải khai hải quan?
blue-check Hải quan chỉ giám sát qua camera đối với DNCX có rủi ro English attachment
blue-check Không xét điều kiện giám sát hải quan khi cấp giấy phép thành lập DNCX
blue-check Hàng giao DNCX gia công phải chịu thuế nhập khẩu và 10% thuế GTGT English attachment
blue-check Thủ tục gia công cho DNCX thực hiện tương tự như gia công cho nước ngoài
blue-check DNCX nộp thuế khấu trừ sử dụng hóa đơn GTGT khi bán thanh lý vào nội địa và hàng xuất khẩu
blue-check Thủ tục khai hải quan và nộp thuế khi DNCX chuyển đổi thành doanh nghiệp thường
blue-check Hàng thuê mượn của DNCX để phục vụ sản xuất không được miễn thuế nhập khẩu English attachment
blue-check Về thủ tục hải quan đối với hàng gia công cho DNCX
blue-check Chuyển quyền thuê đất giữa các DNCX, miễn thuế GTGT nhưng phải nộp thuế TNDN
blue-check DNCX nếu nộp thuế khấu trừ sẽ phải sử dụng hóa đơn GTGT điện tử cho hàng bán nội địa lẫn xuất khẩu
blue-check Về chính sách thuế đối với hàng hóa xây dựng cho DNCX do nhà thầu tự nhập khẩu English attachment
blue-check Từ sau 25/4/2022, toàn bộ cơ sở sản xuất của DNCX đều phải đáp ứng điều kiện giám sát hải quan English attachment
blue-check Về thủ tục hải quan đối với hàng DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công
blue-check DNCX có cần xin giấy phép khi xuất khẩu phế liệu, phế phẩm? English attachment
blue-check Nhận lại thành phẩm thuê DNCX gia công phải nộp thuế nhập khẩu
blue-check Bắt buộc kiểm tra thực tế nhà xưởng của DNCX để xác định điều kiện giám sát hải quan
blue-check Thuê hay mượn hàng hóa của DNCX đều phải nộp thuế nhập khẩu và không được hoàn lại English attachment
blue-check Sau 25/4/2022, DNCX phải có xác nhận đáp ứng điều kiện giám sát hải quan mới được ưu đãi English attachment
blue-check Hàng mua bán giữa DNCX với nội địa có được giảm 2% thuế GTGT?