LuatVietnam

blue-check Khuyến cáo của Bộ Tài chính dành cho các công ty kế toán liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp English attachment

Công văn số 9670/BTC-QLKT ngày 22/9/2022 của Bộ Tài chính về việc thực hiện đúng các quy định pháp luật về kinh doanh dịch vụ kế toán (2 trang)
Posted: 27/9/2022 11:03:09 AM | Latest updated: 6/10/2022 4:33:04 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5549 | Vietlaw: 581
LuatVietnam

Nhằm đảm bảo an toàn cho thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã yêu cầu các công ty kế toán thực hiện một số việc sau:

- Nghiêm túc thực hiện các nội dung yêu cầu tại Công văn số 3823/BTC-QLKT ngày 27/4/2022 (như: tuân thủ pháp luật kế toán, hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản liên quan trong quá trình cung cấp dịch vụ).

- Nâng cao sự thận trọng trước khi xem xét chấp nhận khách hàng và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán.

- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ để đảm bảo các kế toán viên có đủ năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp khi hành nghề.

- Thực hiện đầy đủ các quy trình đánh giá rủi ro, tuân thủ chặt chẽ các hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

- Nâng cao sự thận trọng khi thu thập và đánh giá độ tin cậy về các hồ sơ tài liệu của khách, tính đầy đủ và chính xác về giao dịch và số dư với các bên liên quan của khách hàng để nhận biết các giao dịch lòng vòng trong báo cáo tài chính.

- Nghiên cứu tuân thủ các quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Nghị định 153/2020/NĐ-CPstatus2 (sửa đổi tại Nghị định 65/2022/NĐ-CP) trong quá trình cung cấp dịch vụ kế toán.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5549

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV9670-22092022BTC[VLO].pdf

Lược đồ

Trái phiếu doanh nghiệpCập nhật đến: 22-Sep-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kế toán

blue-check Công đoàn cấp trên tại TP. HCM phải bố trí kế toán trưởng nếu quản lý ít nhất 300 công đoàn cơ sở
blue-check Về thời điểm phát hành hóa đơn cho công trình khi chuyển sang sử dụng HĐĐT
blue-check Khuyến cáo của Bộ Tài chính dành cho các công ty kế toán liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp English attachment
blue-check Liên đoàn Lao động TP. HCM sẽ tổ chức hội nghị giải đáp về phần mềm kế toán công đoàn vào tháng 10/2022
blue-check Bán tài sản công, lập HĐĐT theo mẫu nào?
blue-check Thay mới chế độ báo cáo tài chính của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử
blue-check Hướng dẫn hạch toán kế toán đối với hoạt động kinh doanh mua bán nợ
blue-check "Lãi vay" được tính vào chi phí khác trong tổng mức đầu tư xây dựng
blue-check Chi nhánh phụ thuộc không bắt buộc phải có kế toán trưởng English attachment
blue-check Đơn vị sự nghiệp vi phạm pháp luật kế toán bị xử phạt theo quy định nào?
blue-check Hóa đơn điện tử đối với dịch vụ vẫn xuất tại thời điểm hoàn thành hoặc thu tiền trước
blue-check Những lưu ý khi ghi tên hàng hóa trên hóa đơn điện tử
blue-check Về việc lập hóa đơn cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT
blue-check Các nội dung bắt buộc của chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử
blue-check Phát hiện hóa đơn giấy sai sót sau 1/7/2022 phải điều chỉnh bằng HĐĐT
blue-check 06 chuẩn mực kế toán công Việt Nam về chi phí, doanh thu, xây dựng, trình bày ngân sách
blue-check Chế độ kế toán dành riêng cho hoạt động từ thiện English attachment
blue-check Hóa đơn trả hàng phải ghi rõ số lượng, thuế suất và tiền thuế trả lại
blue-check Yêu cầu khi lập bảng kê đính kèm HĐĐT
blue-check Có thể phát hành chung hóa đơn cho các mặt hàng áp dụng thuế suất khác nhau