LuatVietnam

blue-check Khuyến cáo trang web giả mạo Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam

Thông báo số 3753/TB-BHXH ngày 26/7/2023 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc cảnh báo trang web giả mạo Cổng dịch vụ công Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam (3 trang)
Posted: 28/7/2023 12:51:52 PM | Latest updated: 30/7/2023 9:51:35 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5751
LuatVietnam

Đây là thông báo của BHXH TP. HCM nhằm khuyến cáo cho các tổ chức, doanh nghiệp, người lao động về trang web giả mạo Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam.

Theo đó, trang web giả mạo có địa chỉ IP nước ngoài với tên miền và đặc điểm nhận diện tương đồng lớn với trang web thật (xem hình ảnh tại phụ lục đính kèm).

Cụ thể, trang web giả mạo có tên miền là dichvucongbaohiemxahoi[.]com, gần giống với trang web thật có tên miền là dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn; ngoài ra logo, giao diện các chức năng... cũng gần giống trang web thật của BHXH Việt Nam.

Các điểm khác biệt giúp nhận diện trang web thật như sau:

(i) trang web thật chỉ có duy nhất một tên miền với cấu trúc ".GOV.VN" dành cho cơ quan nhà nước, không sử dụng cấu trúc .COM.VN, .COM mà trang web giả mạo đang sử dụng.

(ii) trang web thật của Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam được gán nhãn chứng nhận tín nhiệm mạng do Bộ TT&TT cấp ở cuối trang.

(iii) Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam sử dụng chứng chỉ bảo mật quốc tế GlobalSign, thông tin chứng chỉ số được cấp có nội dung "CN = *.baohiemxahoi.gov.vn, O = Bảo hiểm Xã hội Việt Nam".

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5751

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu