LuatVietnam

blue-check Khuyến cáo về độ dẻo trong thiết kế kháng chấn công trình

Công văn số 4568/BXD-KHCN ngày 10/10/2022 của Bộ Xây dựng về việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật trong hoạt động đầu tư xây dựng (2 trang)
Posted: 14/10/2022 8:31:35 AM | Latest updated: 14/10/2022 2:24:40 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5559
LuatVietnam

Theo TCVN 9386:2012 về thiết kế công trình chịu động đất thì tiêu chuẩn này khuyến cáo sử dụng cấp độ dẻo trung bình hoặc cấp độ dẻo cao trong thiết kế kháng chấn công trình.

Trường hợp chủ đầu tư lựa chọn sử dụng cấp độ dẻo thấp để thiết kế kháng chấn công trình thì chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế phải chịu trách nhiệm với phương án của mình sao cho việc thiết kế đảm bảo an toàn và đúng quy định.

Về nguyên tắc, các quy định trong tiêu chuẩn được áp dụng một cách tự nguyện (trừ toàn bộ hoặc một phần tiêu chuẩn cụ thể trở thành bắt buộc áp dụng khi được viện dẫn trong văn bản quy pháp pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật) và chủ đầu tư được xem xét, quyết định việc áp dụng tiêu chuẩn trong nước hoặc nước ngoài theo quy định tại Điều 8 Nghị định 15/2021/NĐ-CP .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5559

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Vật liệu xây dựng

blue-check Bảng giá vật tư xây dựng tháng 10/2022 tại TP. HCM
blue-check Các yêu cầu đối với dự án đầu tư nhà máy sản xuất vôi công nghiệp
blue-check Bảng giá vật liệu xây dựng quý III/2022 tại TP. HCM
blue-check Khuyến cáo về độ dẻo trong thiết kế kháng chấn công trình
blue-check "Tấm thạch cao tiêu âm" không phải công bố hợp quy theo QCVN 16:2019/BXD
blue-check Về kỹ thuật san lắp công trình bằng tro, xỉ nhiệt điện
blue-check Hồ sơ công bố hợp quy VLXD nộp tại Sở Xây dựng nơi đăng ký kinh doanh
blue-check Bảng giá vật liệu xây dựng quý II/2022 tại TP. HCM
blue-check Bảng giá vật liệu xây dựng quý I/2022 tại TP. HCM
blue-check Sở Xây dựng các tỉnh sẽ cập nhật giá vật liệu hàng tháng theo giá thị trường
blue-check Lưu ý về thủ tục công bố hợp quy vật liệu xây dựng
blue-check Bảng giá vật liệu xây dựng quý IV/2021 tại TP. HCM
blue-check Block bê tông khí chưng áp đáp ứng được giới hạn chịu lửa theo QCVN 06:2021/BXD English attachment
blue-check Xây dựng Trạm phân phối xi măng phải tuân thủ quy định về vật liệu xây dựng
blue-check Đá xây dựng phải chứng nhận hợp quy
blue-check Công bố giá vật liệu xây dựng quý III/2021 tại TP. HCM
blue-check Thủ tục kiểm tra chất lượng và công bố hợp quy VLXD (tại TP. HCM)
blue-check Các yêu cầu khi đầu tư nhà máy sản xuất gạch ốp lát English attachment
blue-check Giải thích về tường bê tông đạt giới hạn chịu lửa
blue-check Đề xuất cho nộp giấy đăng ký kiểm tra chất lượng để thông quan nhanh VLXD nhập khẩu