LuatVietnam

Khuyến khích giữ mức trả lương cao hơn 7% cho lao động có tay nghề

Cập nhật 29/7/2022 | Đăng tải: LVN.5526

hoi CÔNG TY TNHH MOL LOGISTICS TRANSPORTATION VN
Đối với các quy định và hướng dẫn liên quan đến mức lương tối thiểu của người lao động từ thời điểm 01/07/2022 tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP, Công văn số 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN, Công văn số 3288/BHXH-QLT của BHXH Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty tôi hiểu là trường hợp giữa doanh nghiệp và người lao động không tồn tại bất kỳ thỏa thuận như hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể về việc tiền lương của người lao động đã qua đào tạo phải cao hơn 7% so với mức lương tối thiểu vùng thì doanh nghiệp không cần thực hiện việc điều chỉnh tiền lương cho người lao động nếu tiền lương tại HĐLĐ hiện tại đã cao hơn mức lương tối thiểu vùng (Không cần trả cao hơn 7%) từ 01 tháng 07 năm 2022. Công ty tôi hiểu như vậy đúng không?

luat Bảo hiểm Xã hội TP. HCM:

Nghị định 38/2022/NĐ-CP không quy định về công việc đòi hỏi đã qua học nghề, đào tạo nghề thì được trả lương cao hơn ít nhất 7% mức lương tối thiểu vùng.

Đối với Hợp đồng lao động đã thực hiện giao kết trước ngày 01/7/2022, nếu đơn vị sử dụng lao động và người lao động không giao kết thỏa thuận khác thì tiếp tục thực hiện, không bắt buộc phải điều chỉnh bỏ 7%, khuyến khích đơn vị sử dụng lao động trả lương đúng quy định pháp luật và đảm bảo đời sống cho người lao động.

Xem thêm

Tiền lương

otvet Từ 1/7/2022, không bắt buộc trả thêm 7% lương tối thiểu cho lao động có tay nghề
otvet Trợ cấp cho lao động dôi dư được tính trên mức lương nào?
otvet Có được trừ lương khi nhân viên làm sai công việc?
otvet Đi làm vào ngày lễ được trả 300% lương
otvet Ngừng việc do không chịu điều chuyển công tác, có được hưởng lương?
otvet Trường hợp nào được giảm giờ làm mà vẫn hưởng nguyên lương?
otvet Doanh nghiệp phải tạm ứng tiền lương trong những trường hợp nào?
otvet Công chức nhà nước không được tăng lương tối thiểu từ 1/7/2022
otvet Lương tối thiểu từ 1/7/2022 không bắt buộc cộng thêm 7% với lao động có tay nghề
otvet Khuyến khích giữ mức trả lương cao hơn 7% cho lao động có tay nghề
otvet Thời gian thử việc có được tính trợ cấp thôi việc?
otvet Mức lương đóng BHXH cũng sẽ tăng theo lương tối thiểu
otvet Đi làm vào ngày nghỉ bù được hưởng lương gấp đôi
otvet Đi làm vào ngày lễ được trả lương thế nào?
otvet Cách tính tiền lương dạy thêm giờ
otvet Tiền lương nếu trả theo tháng sẽ không phụ thuộc vào số ngày làm việc tăng/giảm theo tháng
otvet Phạt ít nhất 40 triệu nếu trả lương thấp hơn mức tối thiểu
otvet Người lao động nào được tăng lương tối thiểu từ 1/7?
otvet Hạn mức đóng BHXH theo lương tối thiểu mới từ 1/7/2022
otvet Từ 1/7/2022, lương tối thiểu của lao động có bằng cấp có bắt buộc cộng thêm 7%?