LuatVietnam

blue-check Khuyến mại bằng tiền (trừ bốc thăm trúng thưởng) được miễn khấu trừ thuế TNCN English attachment

Công văn số 33234/CTHN-TTHT ngày 14/7/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế TNCN đối với khoản khuyến mại bằng tiền và kỳ kê khai thuế TNCN đối với tiền lương, tiền công chi trả vắt năm (4 trang)
Posted: 28/7/2022 9:46:15 AM | Latest updated: 4/8/2022 9:37:15 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5507 | Vietlaw: 572
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 10 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 , trường hợp Công ty có chương trình khuyến mại bằng tiền cho mọi đối tượng khách hàng, không tổ chức bốc thăm trúng thưởng thì khoản tiền khuyến mại này không thuộc diện chịu thuế TNCN.

Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, thời điểm khấu trừ thuế TNCN được xác định theo thời điểm (tháng) thực tế chi trả, không phân biệt là tiền lương của tháng nào (khoản 2 Điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5507

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV33234-14072022CTHN[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Khuyến mại, khuyến mãi

blue-check Khoản thu có kèm điều kiện phải khai nộp thuế GTGT
blue-check Hàng cho tặng vẫn phải chịu thuế GTGT
blue-check Được phát hành HĐĐT điều chỉnh tiền chiết khấu vào cuối kỳ
blue-check Mỗi lần tặng hàng hóa đều phải phát hành hóa đơn
blue-check Khuyến mại bằng tiền (trừ bốc thăm trúng thưởng) được miễn khấu trừ thuế TNCN English attachment
blue-check Khuyến mại, chiết khấu cho cá nhân kinh doanh, tính số thuế nộp thay theo quy định nào?
blue-check Các hoạt động xúc tiến thương mại được nhà nước hỗ trợ kinh phí
blue-check Chiết khấu thương mại nếu đã giảm trừ trên hóa đơn không được hạch toán vào Tài khoản 521
blue-check Lập HĐĐT cho hàng bán có chiết khấu như thế nào?
blue-check Hàng tặng vẫn phải phát hành hóa đơn và tính thuế
blue-check Tặng voucher điện tử có bị tính thuế?
blue-check Tặng thẻ tích điểm mua sắm cho khách hàng được miễn xuất hóa đơn
blue-check Lùi thời gian tổ chức Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 đến tháng 12
blue-check Khoản thưởng doanh số được miễn trích nộp thuế GTGT
blue-check Quà khuyến mại được lập hóa đơn gộp vào cuối ngày
blue-check Khoản giảm giá đặc biệt theo từng lô hàng không được miễn thuế nhập khẩu English attachment
blue-check Khoản hỗ trợ chi phí giới thiệu sản phẩm không được miễn thuế GTGT
blue-check Giá tính thuế GTGT bao gồm cả giá trị của voucher
blue-check Cho tặng hàng hóa hay dịch vụ đều phải phát hành hóa đơn
blue-check Bán voucher chỉ cần xuất phiếu thu