LuatVietnam

blue-check Kiến nghị sửa đổi căn cứ xác định hàng trong nước đã sản xuất được

Công văn số 9045/BTC-TCHQ ngày 12/9/2022 của Bộ Tài chính về vướng mắc thực hiện Thông tư 05/2021/TT-BKHĐT (8 trang)
Posted: 13/9/2022 7:39:30 AM | Latest updated: 14/9/2022 9:59:28 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5535
LuatVietnam

Để tháo gỡ vướng mắc khi áp dụng Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất ban hành tại Thông tư 05/2021/TT-BKHĐT, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã kiến nghị Bộ Kế hoạch & Đầu tư xem xét sửa đổi, bổ sung các nội dung sau:

1. Bổ sung quy định công nhận giá trị pháp lý đối với Công văn của Bộ KH&ĐT về xác nhận mặt hàng trong nước đã hay chưa sản xuất được;

2. Sửa đổi căn cứ xác định hàng trong nước đã hay chưa sản xuất được theo hướng chỉ phải đối chiếu với 01 phụ lục tương ứng theo mục đích sử dụng (không phải đối chiếu với tất cả các phụ lục); đồng thời chỉ căn cứ vào cột "Tên hàng" và cột "Ký hiệu quy cách", còn cột "Mã số theo biểu thuế nhập khẩu" chỉ để tra cứu, tham khảo.

3. Hướng dẫn xác định một số mặt hàng cụ thể trong nước đã sản xuất được, như: miếng đệm và vành khung tròn dùng cho ô tô; ống bằng cao su các loại dùng để lắp ráp xe ô tô; kính an toàn các loại dùng để sản xuất lắp ráp xe ô tô; phụ kiện đầu nối, khớp nối, khuỷu nối, bằng thép, có ren; ... (phụ lục đính kèm).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5535

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xuất nhập khẩu

blue-check Thủ tục cấp phép nhập khẩu thuốc lá bán miễn thuế chỉ được bãi bỏ sau khi sửa Luật
blue-check Kiến nghị sửa đổi căn cứ xác định hàng trong nước đã sản xuất được
blue-check Mua bán với DNCX phải mở tờ khai XNK tại chỗ
blue-check "Thuốc lá điện tử" chưa được phép nhập khẩu vào Việt Nam English attachment
blue-check Những trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan
blue-check Hóa đơn GTGT bán hàng cho DNCX chỉ phải nộp tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ
blue-check Được phép nhập khẩu sản phẩm hoàn chỉnh để gắn vào hàng SXXK English attachment
blue-check Doanh nghiệp XNK chỉ có thể đóng MST khi được Hải quan xác nhận không nợ thuế
blue-check Khai sai thuế suất do chưa có Biểu thuế FTA được miễn xử phạt English attachment
blue-check Thủ tục cấp thông báo giao hạn ngạch nhập khẩu đường thông qua đấu giá
blue-check Hãng tàu nếu không tiêu hủy phế liệu tồn đọng sẽ bị Hải quan cấm ra vào cảng English attachment
blue-check Danh sách 357 doanh nghiệp sẽ bị kiểm tra quyết toán hàng gia công, SXXK năm 2021
blue-check Nhập khẩu hàng hóa không phù hợp với giấy phép bị phạt từ 2 đến 50 triệu đồng English attachment
blue-check Xuất khẩu cà phê phải nộp phí niên liễm (0,4 USD/tấn)
blue-check Về hồ sơ, thủ tục hải quan đối với hàng gia công, sản xuất xuất khẩu
light-check Danh mục hàng hóa XNK 2022 English attachment
blue-check "Nhung hươu" có bị dừng nhập khẩu?
blue-check Cách xử lý tờ khai xuất khẩu tại chỗ không có tờ khai nhập khẩu đối ứng
blue-check Phân loại, gia cố bao bì hàng hóa trong kho ngoại quan phải thông báo trước với Hải quan
blue-check Nhập khẩu hàng bù cho lô hàng lỗi, khai báo mã loại hình H11