LuatVietnam

blue-check Kiến trúc sư nước ngoài phải chuyển đổi chứng chỉ nếu hành nghề dài hạn tại Việt Nam

Công văn số 2460/BXD-QHKT ngày 5/7/2022 của Bộ Xây dựng về việc chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc, thiết kế quy hoạch xây dựng (2 trang)
Posted: 12/7/2022 3:10:48 PM | Latest updated: 19/7/2022 2:34:13 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5498
LuatVietnam

Việc công nhận, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc cho người nước ngoài hành nghề tại Việt Nam đã được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 31 Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 .

Theo đó, người nước ngoài đang hành nghề kiến trúc bằng chứng chỉ do nước sở tại cấp, nếu thời gian hành nghề tại Việt Nam từ 06 tháng trở lên thì phải làm thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề.

Địa điểm nộp hồ sơ chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc được nộp tại cơ quan chuyên môn về kiến trúc thuộc UBND cấp tỉnh (Sở Xây dựng hoặc Sở Quy hoạch Kiến trúc).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5498

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thiết kế - Kiến trúc

blue-check Chứng chỉ kiến trúc sư do cơ quan nào cấp?
blue-check Cách ghi lĩnh vực hành nghề trên chứng chỉ kiến trúc sư
blue-check Thủ tục cần thiết khi điều chỉnh kiến trúc công trình
blue-check Kiến trúc sư nước ngoài phải chuyển đổi chứng chỉ nếu hành nghề dài hạn tại Việt Nam
blue-check Những lưu ý về điều kiện gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư
blue-check Về việc lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế công trình
blue-check Có cần xác định lại cấp công trình nếu điều chỉnh thiết kế?
blue-check Xin cấp chứng chỉ kiến trúc sư phải có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm
blue-check Hành nghề kiến trúc bằng chứng chỉ xây dựng vẫn được gia hạn
blue-check Về căn cứ xét gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc được cấp theo Luật Xây dựng
blue-check Điều chỉnh kiến trúc căn hộ có cần tái thẩm định thiết kế dự án?
blue-check Quy chế quản lý kiến trúc công trình từ 7/1/2022 tại TP. HCM
blue-check Thủ tục cấp, đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc tại TP. HCM
blue-check Gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc theo quy định nào?
blue-check Thay đổi vật liệu xây dựng có cần thẩm định lại thiết kế?
blue-check Về thẩm quyền thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở
blue-check Hướng dẫn tính chi phí lập, thẩm định quy chế quản lý kiến trúc English attachment
blue-check Xin gia hạn chứng chỉ kiến trúc sư phải có giấy xác nhận hành nghề liên tục
blue-check Giải đáp về cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc
blue-check Dự án thực hiện tại khu chức năng được miễn thẩm định thiết kế tại cơ quan xây dựng