LuatVietnam

blue-check Kim loại hiếm có bị tính thuế GTGT khi xuất khẩu?

Công văn số 25542/CTHN-TTHT ngày 3/6/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế suất thuế xuất khẩu, thuế GTGT đối với việc xuất khẩu kim loại hiếm Metariod (thiên thạch) (2 trang)
Posted: 10/6/2022 8:13:12 AM | Latest updated: 12/6/2022 8:14:44 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5470
LuatVietnam

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, đối với sản phẩm kim loại hiếm xuất khẩu, nếu là tài nguyên, khoáng sản hoặc là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có nguồn gốc trong nước và đáp ứng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTCstatus2 thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5470
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Khoáng sản