LuatVietnam

blue-check Kinh doanh dịch vụ y tế có phải kê khai thuế GTGT?

Công văn số 59811/CTHN-TTHT ngày 5/12/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế GTGT và TNDN (5 trang)
Posted: 13/12/2022 3:20:55 PM | Latest updated: 15/12/2022 4:03:04 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5601
LuatVietnam

Trường hợp Công ty chỉ kinh doanh dịch vụ y tế thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì không phải nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 .

Tuy nhiên, nếu Công ty có phát sinh hoạt động bán thanh lý tài sản thì phải lập hóa đơn giao cho người mua (theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CPstatus2 ) và kê khai nộp thuế GTGT.

Trường hợp Công ty đáp ứng tiêu chí, loại hình, tiêu chuẩn của cơ sở xã hội hóa trong lĩnh vực y tế theo Quyết định 693/QĐ-TTg ngày 6/5/2013 (sửa đổi Quyết định 1466/QĐ-TTgstatus2 ngày 10/10/2008) và thu nhập từ hoạt động xã hội hóa không gắn với việc triển khai dự án đầu tư mới thì được hưởng thuế suất TNDN ưu đãi 10% đối với phần thu nhập từ hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực y tế (khoản 3 Điều 11 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5601

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kê khai thuế

blue-check Kê khai thuế hóa đơn theo thời điểm lập hay ký?
blue-check Các trường hợp cá nhân phải cập nhật thông tin đăng ký thuế
blue-check Từ 10/5/2023, mỗi khoản thuế được gán mã định danh (ID) để dễ tra cứu
blue-check Hướng dẫn khai nộp thuế điện tử theo mã ID
blue-check Cách kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế cá nhân
blue-check Về quy định kê khai thuế đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt ngoại tỉnh
blue-check Các giải pháp hỗ trợ của ngành Thuế dành cho doanh nghiệp năm 2023
blue-check Cách thức cập nhật thông tin CCCD và người phụ thuộc với cơ quan thuế
blue-check Nên đăng ký cập nhật thông tin CCCD cho cơ quan thuế
blue-check Những cách kê khai cập nhật thông tin CCCD cho Thuế
blue-check Khai bổ sung thuế GTGT chuyển khấu trừ vào kỳ sau như thế nào?
blue-check Thủ tục gia hạn nộp thuế áp dụng từ 6/2/2023
blue-check Không cần nộp thay thuế nếu nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam English attachment
blue-check Quy trình thu thập thông tin và đánh giá mức độ rủi ro thuế
blue-check Chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ thuế năm 2023
blue-check Tư vấn khảo sát thiết kế cho công trình ngoài tỉnh có phải nộp tờ khai 05/GTGT?
blue-check Khoản thu tiền bồi thường chỉ được miễn thuế GTGT, không miễn thuế TNDN
blue-check Về các trường hợp kinh doanh ngoài tỉnh phải phân bổ thuế GTGT
blue-check Thu hộ tiến bán nhà tái định cư sẽ phải kê khai vào Mẫu 04/GTGT
blue-check Điều chỉnh hóa đơn, khai bổ sung hồ sơ thuế như thế nào?