LuatVietnam

blue-check Kinh doanh thêm vàng, bạc phải hạch toán riêng để nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Công văn số 25531/CTHN-TTHT ngày 3/6/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về phương pháp kê khai, tính thuế GTGT (2 trang)
Posted: 8/6/2022 11:25:35 AM | Latest updated: 13/6/2022 1:47:45 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5472
LuatVietnam

Theo quy định tại Điều 13 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , trường hợp doanh nghiệp kinh doanh nhiều mặt hàng, trong đó có vàng, bạc, đá quý thì phải hạch toán riêng doanh thu bán vàng, bạc, đá quý để nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp; các sản phẩm khác vẫn được khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5472
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Ngoại tệ - vàng