LuatVietnam

Lược đồ | Kinh doanh TN-TX

Tổng số 65 bản ghi | Cập nhật đến: 31-Aug-2023

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 1/1/2020 Danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh TN-TX đến hết 2024 English attachment
(Thông tư số 27/2019/TT-BCT)

Thông tư công bố Danh mục phế liệu bị tạm ngừng kinh doanh TN-TX trong khoảng thời gian 5 năm tới (từ 1/1/2020 - 31/12/2024). Xem thêm

So với Danh mục hiện hành, Danh mục phế liệu bị tạm ngừng kinh doanh lần này có bổ sung thêm một số loại đã qua sử dụng sau đây:

- Tấm, phiến, màng, lá, băng, dải và các hình dạng phẳng khác tự dính, bằng plastic, có hoặc không ở dạng cuộn (nhóm 39.19)

- Tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng plastic, không xốp và chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ hoặc được kết hợp tương tự với các vật liệu khác (nhóm 39.20)

- Tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng plastic, từ các polyme từ etylen (HS 3923.21) và từ plastic khác (HS 3923.29)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2024. Thay thế Thông tư số 41/2018/TT-BCTstatus1 ngày 06/11/2018.

blue-check 7/8/2018 Hàng kinh doanh TN-TX được phép sang tải ở những địa điểm nào?
(Công văn số 4633/TCHQ-GSQL)

Theo quy định tại khoản 5 Điều 82 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại khoản 56 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 ), hàng hóa kinh doanh TN-TX, bao gồm cả hàng đã hoàn thành thủ tục TN hoặc đã hoàn thành thủ tục TX chờ thực xuất được phép sang tải để thay đổi phương tiện vận chuyển tại các địa điểm sau: Xem thêm

+ Khu vực chịu sự giám sát hải quan tại cửa khẩu;

+ Cảng xuất khẩu, nhập khẩu được thành lập trong nội địa hoặc kho ngoại quan tại cửa khẩu nhập hoặc cửa khẩu xuất;

+ Kho, bãi của thương nhân đã được Bộ Công thương cấp mã số kinh doanh TN-TX;

+ Các điểm thông quan, địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu ở biên giới.

Tuy nhiên, container hoặc phương tiện vận tải hàng hóa phải đảm bảo các điều kiện để niêm phong hải quan theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 83 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 .

Đối với hàng hóa vận chuyển từ cửa khẩu TN đến cửa khẩu TX, nếu doanh nghiệp đăng ký tờ khai TX tại cùng Chi cục Hải quan TN thì thủ tục vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến cửa khẩu xuất thực hiện theo hình thức vận chuyển kết hợp quy định tại Điều 51c khoản 30 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 .

Ngược lại, nếu doanh nghiệp đăng ký tờ khai TX tại Chi cục Hải quan tái xuất thì thủ tục vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến cửa khẩu xuất thực hiện theo hình thức vận chuyển độc lập quy định tại Điều 51b.

blue-check 10/6/2016 Hàng kinh doanh TN-TX không được khấu trừ thuế
(Công văn số 5387/CT-TTHT)

Theo quy định tại khoản 20 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 , hàng hóa kinh doanh TN-TX thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, không phải đối tượng áp dụng thuế GTGT 0% Xem thêm

Theo đó, trường hợp Công ty nhập khẩu vật liệu xây dựng từ nước ngoài để xuất khẩu theo hình thức TN-TX thì thuộc diện không chịu thuế GTGT. Khi lập hóa đơn, dòng thuế suất, tiền thuế GTGT không ghi, gạch bỏ và thuế GTGT đầu vào phục vụ hoạt động kinh doanh TN-TX (chi phí vận chuyển, bốc xếp, cầu cảng...) không được khấu trừ

Trường hợp Công ty đã lập hóa đơn áp dụng thuế suất GTGT 0% và kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hoạt động kinh doanh TN-TX nêu trên là sai quy định. Công ty phải thực hiện điều chỉnh tăng doanh số hàng hóa không chịu thuế GTGT, đồng thời giảm doanh số hàng hóa áp dụng thuế suất 0% và giảm thuế GTGT đầu vào đã kê khai khấu trừ

blue-check 17/9/2012 Kinh doanh TN-TX, tạm ngừng chờ hướng dẫn của Bộ Công thương English attachment
(Công văn số 8818/BCT-XNK)

Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng về tăng cường quản lý đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất (TN-TX), chuyển khẩu, Bộ Công thương yêu cầu các doanh nghiệp kể từ ngày 30/9/2012, tạm ngừng kinh doanh TN-TX các mặt hàng sau: hàng tiêu dùng đã qua sử dụng (kể cả trường hợp đã có giấy phép của BCT) và thực phẩm đông lạnh là phủ tạng, phụ phẩm gia súc; phủ tạng, phụ phẩm gia cầm (phụ phẩm bao gồm: đầu, chân, cổ, cánh,…). Xem thêm

Các mặt hàng sau đây cũng chỉ được kinh doanh TN-TX sau khi có hướng dẫn của BCT: thực phẩm đông lạnh không thuộc Danh mục tạm ngừng kinh doanh TN-TX; hàng hóa thuộc danh mục cấm XNK nhưng không thuộc Danh mục tạm ngừng kinh doanh TNTX (kể cả hàng đã có giấy phép của BCT) và hàng hóa có thuế TTĐB (như rượu, bia, thuốc lá điếu, xì gà).

blue-check 16/8/2012 Mua hàng từ nội địa để xuất khẩu không bị xem là kinh doanh TN-TX English attachment
(Công văn số 7483/BCT-XNK)

Văn bản trả lời về một số vấn đề liên quan đến doanh nghiệp chế xuất FDI như việc thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu; quyền kinh doanh dịch vụ tạm nhập, tái xuất, dịch vụ chuyển cửa khẩu. Xem thêm

Theo đó, đối với hàng hóa do DNCX tự sản xuất ra DNCX được trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác xuất khẩu mà không phải đăng ký quyền xuất khẩu. Đối với hàng hóa mua từ doanh nghiệp khác để xuất khẩu, Doanh nghiệp chế xuất FDI chỉ được mua hàng hóa có nguồn gốc sản xuất tại Việt Nam, không được mua hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu để xuất khẩu.

HƯỚNG DẪN
blue-check 15/3/2022 Danh mục vật tư chống dịch bị tạm ngừng kinh doanh TN-TX từ 15/3/2022 English attachment
(Thông tư số 03/2022/TT-BCT)

Các mặt hàng: khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch sẽ bị tạm ngừng kinh doanh TN-TX kể từ ngày 15/3/2022 đến hết 31/12/2022. Danh mục chi tiết xem Phụ lục đính kèm. Xem thêm

Riêng các lô hàng đã làm thủ tục tạm nhập từ ngày 1/1/2022 đến trước ngày 15/3/2022, được tiếp tục thực hiện tái xuất theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP và các quy định hiện hành.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2022 đến ngày 31/12/2022.

blue-check 27/12/2019 Tạm ngừng kinh doanh chuyển khẩu đối với gỗ dán từ 27/12/2019 English attachment
(Thông tư số 22/2019/TT-BCT)

Theo Thông tư này, mặt hàng gỗ dán thuộc nhóm 44.12 sẽ bị tạm ngừng kinh doanh chuyển khẩu và TN-TX sang Hoa Kỳ trong khoảng thời gian từ 27/12/2019 - 31/12/2024 (hơn 5 năm). Xem thêm

Đối với những lô hàng gỗ dán đã làm thủ tục tạm nhập hoặc chuyển khẩu trước ngày 27/12/2019, vẫn được tiếp tục tái xuất/ chuyển khẩu theo quy định tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP và các quy định hiện hành.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/12/2019 đến ngày 31/12/2024.

blue-check 1/1/2019 Gỗ tròn, gỗ xẻ bị tạm ngừng kinh doanh TN-TX đến 31/12/2023 English attachment
(Thông tư số 44/2018/TT-BCT)

Theo Thông tư này, mặt hàng gỗ tròn, gỗ xẻ thuộc nhóm 44.03, 44.07 có xuất xứ từ Lào và Campuchia sẽ tiếp tục bị tạm ngừng kinh doanh TN-TX đến hết ngày 31/12/2023. Xem thêm

Gỗ tròn, gỗ xẻ thuộc nhóm 44.03, 44.07 bị tạm ngừng kinh doanh TN-TX được xác định theo Danh mục hàng hóa XNK ban hành tại Thông tư 65/2017/TT-BTCstatus1 và các Thông tư sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2023. Thay thế Thông tư số 37/2014/TT-BCTstatus1 ngày 24/10/2014.

blue-check 4/6/2013 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận mã số kinh doanh TN-TX
(Quyết định số 3623/QĐ-BCT)

Các thủ tục hành chính mới ban hành gồm: Xem thêm

1. Cấp giấy phép TN-TX hàng đã qua sử dụng

2. Cấp Giấy chứng nhận mã số kinh doanh TN-TX thực phẩm đông lạnh

3. Cấp Giấy chứng nhận mã số kinh doanh TN-TX hàng có thuế TTĐB

4. Cấp Giấy chứng nhận mã số kinh doanh TN-TX hàng đã qua sử dụng

5. Điều chỉnh nội dung mã số kinh doanh TN-TX

6. Cấp lại Giấy chứng nhận mã số kinh doanh TN-TX (bị mất, thất lạc hoặc hư hỏng)

7. Cấp giấy phép nhập khẩu tự động thuốc lá điếu, xì gà.

Các thủ tục hành chính có sửa đổi, bổ sung gồm:

1. Cấp GCN xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi Mẫu A cho giày dép xuất khẩu sang EU, và

2. Cấp GCN xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi Mẫu: AANZ; AI; AJ; AK; D; E; S và Mẫu VJ.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu súng đạn thể thao.

blue-check 30/8/2022 Hải quan sẽ tăng cường giám sát kinh doanh TN-TX cát
(Công văn số 3586/TCHQ-GSQL)

Nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng kinh doanh TN-TX để xuất khẩu cát tự nhiên, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu triển khai các giải pháp kiểm soát đối với hoạt động TN-TX cát tự nhiên sau đây: Xem thêm

- Cát kinh doanh TN-TX phải được chuyên chở trong phương tiện có thể niêm phong hải quan. Nếu phương tiện chứa hàng không có nắp thì phải phủ bạt kín để đảm bảo niêm phong hải quan.

- Phương tiện vận chuyển cát TN-TX phải niêm phong bằng seal định vị để Chi cục Hải quan làm thủ tục giám sát trong suốt quá trình vận chuyển.

- Hàng hóa tạm nhập phải tái xuất ngay. Trường hợp chưa tái xuất ngay thì phải lưu giữ tại khu vực chịu sự giám sát hải quan ngay tại cửa khẩu tạm nhập hoặc cửa khẩu tái xuất.

- Hàng hóa không được phép thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải trong quá trình vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến cửa khẩu xuất. Việc thay đổi phương tiện vận tải chỉ được thực hiện tại cửa khẩu nhập, cửa khẩu xuất và dưới sự giám sát của cơ quan hải quan.

blue-check 28/1/2022 Mua đi bán lại hàng hóa với cùng một nước không bị xem là kinh doanh TN-TX
(Công văn số 150/GSQL-GQ3)

Căn cứ Công văn số 1311/BCT-XNK ngày 12/2/2018, Tổng cục Hải quan lưu ý, chỉ khi doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa từ nước này sau đó bán lại cho nước khác thì mới được xem là kinh doanh TN-TX. Trường hợp bán lại cho chính nước đã xuất khẩu ban đầu thì không được xem là kinh doanh TN-TX.

blue-check 9/7/2021 Sẽ tăng cường kiểm tra chất lượng thực phẩm kinh doanh TN-TX
(Công văn số 3475/TCHQ-GSQL)

Nhằm ngăn chặn thực phẩm hết date thẩm lậu vào nội địa, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu Hải quan các tỉnh tăng cường phối hợp với cơ quan kiểm dịch địa phương tiến hành đánh giá hồ sơ, kiểm tra chất lượng và thời hạn sử dụng đối với các lô hàng kinh doanh TN-TX. Xem thêm

Trong trường hợp phát hiện lô hàng có dấu hiệu không đảm bảo an toàn thực phẩm, có khả năng gây ô nhiễm môi trường, sẽ bắt buộc doanh nghiệp kinh doanh TN-TX phối hợp với chủ hàng tiến hành tiêu hủy.

blue-check 14/5/2021 Các quy định cần tham khảo khi kinh doanh TN-TX gỗ English attachment
(Công văn số 1201/HQHCM-GSQL)

Khi kinh doanh TN-TX mặt hàng gỗ, doanh nghiệp cần tham khảo các quy định sau đây để đảm bảo tuân thủ đúng hồ sơ, thủ tục XNK và chính sách thuế: Xem thêm

- Điều 13 Nghị định 69/2018/NĐ-CP để biết có phải xin giấy phép kinh doanh TN-TX gỗ.

- Điều 7 Nghị định 102/2020/NĐ-CP để biết các tài liệu, hồ sơ cần phải có khi làm thủ tục nhập khẩu gỗ.

- Mục 11 Phụ lục 1 Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNTstatus1 để rà soát loại gỗ nhập khẩu có thuộc diện phải kiểm dịch.

- Quyết định 4832/QĐ-BNN-TCLNstatus2 ngày 27/11/2020 để xem Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam và Danh sách vùng địa lý tích cực xuất khẩu gỗ vào Việt Nam.

- Công văn 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 để xác định mã loại hình khai báo khi tạm nhập và tái xuất gỗ.

- Khoản 9 Điều 16 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 và Điều 13 Nghị định 134/2016/NĐ-CPstatus2 để xem chính sách, điều kiện xét miễn thuế.

blue-check 19/3/2021 Hàng kinh doanh TN-TX được gửi trong kho thuộc cảng ICD English attachment
(Công văn số 463/GSQL-GQ3)

Theo quy định tại khoản 56 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 , đối với hàng hóa kinh doanh TN-TX đã hoàn thành thủ tục tạm nhập thì có thể thuê kho nằm trong cảng ICD để lưu giữ trong thời gian chờ tái xuất. Xem thêm

blue-check 27/1/2021 Rượu kinh doanh TN-TX có được gửi kho ngoại quan? English attachment
(Công văn số 239/HQHCM-GSQL)

Theo Mục 2 Điều 3 Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg (hiệu lực từ 15/11/2020), mặt hàng “Rượu whisky có dung tích trên 50 ml không có xuất xứ Việt Nam, mã HS: 22.08.30.00” không được gửi kho ngoại quan. Xem thêm

Theo đó, doanh nghiệp cần xác định mặt hàng rượu kinh doanh TN-TX có thuộc loại rượu whisky nêu trên hay không để biết có được phép gửi kho ngoại quan.

blue-check 5/10/2020 Từ 1/1/2021, cấm kinh doanh TN-TX qua cửa khẩu phụ English attachment
(Công văn số 1108/XNK-TMQT)

Cục Xuất nhập khẩu lưu ý các doanh nghiệp kinh doanh TN-TX phải điều tiết lại lượng hàng hóa tạm nhập qua các cửa khẩu phụ và có kế hoạch tái xuất hết hàng hóa đã tạm nhập qua cửa khẩu phụ để tuân thủ lộ trình về cửa khẩu TN-TX tại Thông tư 09/2020/TT-BCT . Xem thêm

Theo quy định mới tại Thông tư 09/2020/TT-BCT, kể từ ngày 1/1/2021, hàng hóa kinh doanh TN-TX, kinh doanh chuyển khẩu nếu TN-TX qua đường biên giới đất liền thì chỉ được TN-TX tại các cửa khẩu quốc tế và cửa khẩu chính, không được TN-TX qua cửa khẩu phụ.

blue-check 20/2/2020 Kinh doanh TN-TX không được ưu đãi thuế TNDN
(Công văn số 1502/CT-TTHT)

Theo Cục Thuế TP. HCM, hoạt động kinh doanh TN-TX máy móc thiết bị không thuộc đối tượng ưu đãi thuế TNDN. Xem thêm

Theo đó, doanh thu từ hoạt động này phải chịu thuế TNDN theo thuế suất phổ thông (22%, từ 1/1/2016 là 20%), không được ưu đãi thuế.

blue-check 28/6/2019 Về điều kiện cho phép kinh doanh TN-TX qua cửa khẩu phụ
(Công văn số 4307/TCHQ-GSQL)

Liên quan đến hàng hóa kinh doanh TN-TX, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh phải thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm. Xem thêm

Về nguyên tắc, chỉ cho phép hàng hóa kinh doanh TN-TX thực hiện thủ tục tạm nhập, tái xuất qua các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (Nghị định 14/2018/NĐ-CP, Nghị định 69/2018/NĐ-CP ).

Việc tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới chỉ cho phép thực hiện tại các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới có đầy đủ cơ quan kiểm soát chuyên ngành, có cơ sở kỹ thuật bảo đảm việc quản lý nhà nước và đã được UBND tỉnh công bố đủ điều kiện tái xuất hàng hóa.

blue-check 28/1/2019 Khoáng sản được miễn xin giấy phép kinh doanh TN-TX English attachment
(Công văn số 271/GSQL-GQ3)

Theo quy định tại tiết b khoản 1 Điều 13 Nghị định 69/2018/NĐ-CP, đối với hàng hóa xuất/nhập khẩu theo giấy phép, khi kinh doanh TN-TX phải xin giấy phép của Bộ Công thương. Xem thêm

Tuy nhiên, mặt hàng khoáng sản xuất khẩu (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng) hiện nay chỉ bị quản lý theo điều kiện hoặc tiêu chuẩn, không yêu cầu giấy phép xuất khẩu (Mục I Phụ lục III Nghị định 69/2018/NĐ-CP ). Theo đó, khi kinh doanh TN-TX được miễn xin giấy phép của Bộ Công thương.

blue-check 14/11/2018 Trước 20/12/2018, chưa hạn chế loại phế liệu kinh doanh TN-TX
(Công văn số 6676/TCHQ-GSQL)

Liên quan đến phế liệu, Tổng cục Hải quan cho biết Bộ Công thương đang phối hợp cùng các Bộ, ngành xây dựng Thông tư quy định một số loại phế liệu bị tạm ngừng kinh doanh TN-TX và Thông tư quy định cửa khẩu nhập khẩu phế liệu. Xem thêm

Tuy nhiên, trong thời gian Bộ Công thương chưa ban hành các Thông tư nêu trên thì việc kinh doanh TN-TX phế liệu được thực hiện theo quy định hiện hành.

blue-check 22/10/2018 Hàng kinh doanh TN-TX được phép lưu giữ những nơi nào?
(Công văn số 3329/GSQL-GQ5)

Theo quy định tại khoản 5 Điều 82 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 , hàng hóa kinh doanh TN-TX chỉ được lưu giữ và chia tách container tại các địa điểm sau: Xem thêm

+ Khu vực chịu sự giám sát hải quan tại cửa khẩu;

+ Cảng xuất khẩu, nhập khẩu được thành lập trong nội địa hoặc kho ngoại quan tại cửa khẩu nhập hoặc cửa khẩu xuất;

+ Kho, bãi của thương nhân thuộc địa bàn hoạt động hải quan đã được cấp mã số kinh doanh TN-TX.

Những nơi khác (không thuộc các địa điểm kể trên) không được phép lưu giữ và thực hiện chia tách hàng hóa kinh doanh TN-TX.

blue-check 27/2/2018 Mua đi bán lại hàng hóa với cùng một nước không được xem là kinh doanh TN-TX English attachment
(Công văn số 518/GSQL-GQ3)

Theo hướng dẫn của Bộ Công thương tại Công văn số 1311/BCT-XNK ngày 12/02/2018, việc thương nhân mua hàng từ Trung Quốc đưa vào lãnh thổ Việt Nam và bán chính hàng hóa đó sang Trung Quốc không thuộc loại hình kinh doanh TN-TX. Xem thêm

Trong trường hợp này, thương nhân phải làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định hiện hành.

blue-check 12/2/2018 Mua bán hàng hóa với cùng một nước không được xem là kinh doanh TN-TX English attachment
(Công văn số 1311/BCT-XNK)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Quản lý ngoại thương 05/2017/QH14, kinh doanh TN-TX là việc thương nhân mua hàng hóa từ một nước đưa vào lãnh thổ Việt Nam hoặc từ khu vực hải quan riêng đưa vào nội địa và bán chính hàng hóa đó sang nước, khu vực hải quan riêng KHÁC. Xem thêm

Như vậy, chỉ khi doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa từ nước này sau đó bán lại cho nước khác thì mới được xem là kinh doanh TN-TX. Trường hợp bán lại cho chính nước đã xuất khẩu ban đầu thì không được xem là kinh doanh TN-TX.

blue-check 21/12/2017 Doanh nghiệp FDI chưa được kinh doanh TN-TX English attachment
(Công văn số 3282/GSQL-GQ1)

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định 187/2013/NĐ-CPstatus1 , việc nhập khẩu hàng hóa về sau đó xuất khẩu cho đối tác nước ngoài khác theo các hợp đồng nhập khẩu, xuất khẩu riêng biệt được xem là hoạt động kinh doanh TN-TX. Xem thêm

Tuy nhiên, theo hướng dẫn tại Công văn số 6321/BCT-XNK ngày 29/6/2010, doanh nghiệp FDI (gồm cả doanh nghiệp có quyền XNK) chỉ được TN-TX hàng hóa phục vụ cho dự án đầu tư tại Việt Nam, không được kinh doanh dịch vụ TN-TX.

Theo đó, doanh nghiệp FDI (gồm cả doanh nghiệp FDI có quyền XNK) không được nhập khẩu hàng hóa để bán trở ra nước ngoài.

blue-check 17/5/2017 Hàng kinh doanh TN-TX chỉ được miễn thuế XNK nếu có bảo lãnh hoặc đặt cọc
(Công văn số 1656/TXNK-CST)

Trường hợp Công ty làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam sau đó làm thủ tục xuất khẩu chính hàng hóa đó ra khỏi Việt Nam thì thuộc loại hình kinh doanh tạm nhập, tái xuất (TN-TX). Xem thêm

Theo đó, hàng hóa này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 20 Điều 5 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12.

Nếu được tổ chức tín dụng bảo lãnh hoặc đã đặt cọc một khoản tiền tương đương số tiền thuế nhập khẩu của hàng hóa TN-TX thì được miễn thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu (điểm đ khoản 9 Điều 16 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 ).

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh TN-TX thực hiện theo Điều 82 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 .

blue-check 16/5/2017 Về thủ tục kinh doanh TN-TX
(Công văn số 981/GSQL-GQ3)

Đối với hàng hóa kinh doanh TN-TX thì thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 82 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 . Xem thêm

Trường hợp cửa khẩu tái xuất khác cửa khẩu tạm nhập, Chi cục Hải quan cửa khẩu tạm nhập sẽ niêm phong hàng trước khi giao cho doanh nghiệp vận chuyển ra cửa khẩu tái xuất (điểm d khoản 1 Điều 83 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 ).

Nếu do yêu cầu vận chuyển phải thay đổi hoặc chia nhỏ container để tái xuất thì doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 83 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 .

Trường hợp doanh nghiệp được tổ chức tín dụng bảo lãnh số tiền tương đương số tiền thuế nhập khẩu của hàng hóa kinh doanh TN-TX thì được miễn thuế. Việc bảo lãnh tiền thuế thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định 134/2016/NĐ-CPstatus2 và Điều 43 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 .

blue-check 3/5/2017 Thịt kinh doanh TN-TX được miễn nộp C/O English attachment
(Công văn số 2915/TTHQ-GSQL)

Theo Công văn này, yêu cầu phải nộp C/O khi nhập khẩu thịt tại Công văn số 4451/BTC-TCHQ ngày 3/4/2017 không áp dụng đối với hàng gửi KNQ để chờ xuất đi nước thứ ba và hàng kinh doanh TN-TX. Xem thêm

Tuy nhiên, nếu các lô hàng này thay đổi mục đích, chuyển tiêu thụ nội địa hoặc nhập khẩu vào Việt Nam thì bắt buộc phải nộp C/O. Trường hợp không có C/O, doanh nghiệp phải tái xuất hoặc chịu trách nhiệm tiêu hủy. Riêng đối với thịt thuộc Danh mục thực phẩm đông lạnh kinh doanh TN-TX có điều kiện thì việc xử lý thực hiện theo Thông tư số 05/2014/TT-BCTstatus1 .

blue-check 25/1/2017 Tạm dừng áp dụng Công văn 292/TCHQ-TXNK về xử lý thuế hàng kinh doanh TN-TX
(Công văn số 575/TCHQ-TXNK)

Do phát sinh một số vướng mắc, Văn bản này thông báo tạm dừng áp dụng Công văn số 292/TCHQ-TXNKstatus1 ngày 16/1/2017 về xử lý thuế hàng kinh doanh TN-TX cho đến khi TCHQ có hướng dẫn mới.

blue-check 20/1/2017 Hàng kinh doanh TN-TX vẫn được áp dụng thuế ưu đãi đặc biệt (FTA) English attachment
(Công văn số 448/TCHQ-TXNK)

Theo quy định tại điểm đ khoản 9 Điều 16 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13, đối với hàng hóa kinh doanh TN-TX, nếu trong thời hạn TN-TX được tổ chức tín dụng bảo lãnh thuế hoặc đã đặt cọc một khoản tiền tương đương số tiền thuế nhập khẩu thì thuộc diện miễn thuế nhập khẩu. Việc bảo lãnh hoặc đặt cọc tiền thuế nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định 134/2016/NĐ-CPstatus2 . Xem thêm

Ngoài ra, hàng kinh doanh TN-TX nếu đáp ứng đủ các điều kiện áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt (FTA) thì cũng được hưởng mức thuế ưu đãi đặc biệt. Trong đó, thời điểm nộp C/O đối với hàng kinh doanh TN-TX được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 12802/BTC-TCHQstatus2 ngày 14/9/2016.

blue-check 8/12/2016 Hàng kinh doanh TN-TX nếu có bảo lãnh hoặc đặt cọc tiền thuế sẽ được miễn thuế XNK
(Công văn số 11566/TCHQ-TXNK)

Theo quy định tại điểm đ khoản 9 Điều 16 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 (hiệu lực từ 1/9/2016), đối với hàng hóa kinh doanh TN-TX nếu trong thời hạn TN-TX (bao gồm cả thời gian gia hạn) được tổ chức tín dụng bảo lãnh hoặc đã đặt cọc một khoản tiền tương đương số tiền thuế nhập khẩu thì thuộc đối tượng miễn thuế XNK. Xem thêm

Số thuế XNK đã nộp (nếu có) được xử lý như tiền thuế nộp thừa theo quy định tại Điều 49 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 .

Về chính sách thuế đối với hàng hóa của doanh nghiệp nội địa thuê DNCX gia công sau đó nhập về xuất khẩu ra nước ngoài, thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 11446/TCHQ-TXNK ngày 6/12/2016.

blue-check 8/12/2016 Xe ô tô kinh doanh TN-TX cũng phải nộp C/O ngay thời điểm khai hải quan
(Công văn số 11552/TCHQ-GSQL)

Văn bản hướng dẫn rõ hơn về phạm vi và thủ tục khai báo, kiểm tra xuất xứ đối với xe ô tô nhập khẩu theo hướng dẫn tại Công văn 16875/BTC-PC ngày 25/11/2016. Xem thêm

Theo đó, yêu cầu phải nộp C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan được áp dụng đối với tất cả các trường hợp nhập khẩu, TN-TX và tất cả các loại xe ô tô thuộc Chương 87 Danh mục hàng hóa XNK, chỉ loại trừ xe ô tô của đối tượng ưu đãi, miễn trừ ngoại giao.

Ngoài ra, đối với xe ô tô kinh doanh TN-TX, cơ quan hải quan sẽ còn soi kỹ về hồ sơ hải quan, thời hạn lưu giữ, địa điểm lưu giữ theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 và chính sách quản lý xe ô tô kinh doanh TN-TX quy định tại Thông tư 05/2014/TT-BCTstatus1 . Đặc biệt, không cho phép thay đổi cửa khẩu xuất hàng đã đăng ký với cơ quan hải quan.

blue-check 22/9/2016 Hàng kinh doanh TN-TX phải có bảo lãnh hoặc đặt cọc mới được miễn thuế English attachment
(Công văn số 9109/TCHQ-TXNK)

Theo quy định tại điểm đ khoản 9 Điều 16 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13, một trong các trường hợp được miễn thuế nhập khẩu là: "Hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất trong thời hạn tạm nhập, tái xuất (bao gồm cả thời gian gia hạn) được tổ chức tín dụng bảo lãnh hoặc đã đặt cọc một khoản tiền tương đương số tiền thuế nhập khẩu của hàng hóa tạm nhập, tái xuất". Xem thêm

Như vậy, căn cứ quy định trên, đối với hàng hóa kinh doanh TN-TX thì phải có bảo lãnh hoặc đặt cọc tiền thuế nhập khẩu khi làm thủ tục hải quan mới thuộc đối tượng miễn thuế.

Hồ sơ, thủ tục miễn thuế và bảo lãnh hoặc đặt cọc tiền thuế nhập khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại mục III Công văn 12166/BTC-TCHQ ngày 31/8/2016.

blue-check 1/4/2016 Những căn cứ pháp lý liên quan đến kinh doanh TN-TX
(Công văn số 438/GSQL-GQ1)

Theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTCstatus2 thì thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh TN-TX được thực hiện theo Điều 38 và việc thanh khoản thực hiện theo khoản 1 Điều 84 Thông tư này Xem thêm

Trường hợp Công ty cần bảo lãnh số tiền thuế phải nộp thì thực hiện theo quy định tại Điều 43 Thông tư số 38/2015/TT-BTCstatus2

Để biết trường hợp của Công ty có được miễn thuế hay không thì đối chiếu quy định tại Điều 103, hồ sơ, thủ tục miễn thuế tham khảo Điều 105

Ngoài ra, nếu là nhập khẩu ủy thác thì nghiên cứu, thực hiện theo quy định của Luật Thương mại

blue-check 3/3/2015 Gỗ nhập khẩu từ Lào và Campuchia: chỉ tạm ngừng kinh doanh loại hình TN-TX
(Công văn số 163/GSQL-GQ1)

Theo quy định tại Thông tư số 37/2014/TT-BCTstatus1 , đối với gỗ tròn, gỗ xẻ có nguồn gốc từ Lào và Campuchia, chỉ bị tạm ngừng kinh doanh loại hình TN-TX Xem thêm

Những loại hình xuất khẩu, nhập khẩu khác vẫn được thực hiện bình thường

blue-check 15/5/2013 Về việc xác nhận đã xuất khẩu đối với hàng kinh doanh TN-TX
(Công văn số 2623/TCHQ-GSQL)

Văn bản này hướng dẫn Hải quan các địa phương thực hiện việc xác nhận "hàng đã xuất khẩu" đối với hàng hóa kinh doanh TN-TX được tái xuất qua cửa khẩu đường bộ, đường sông, cảng chuyển tải. Xem thêm

Văn bản này thay thế nội dung hướng dẫn tại điểm 4 Công văn số 4509/TCHQ-GSQL ngày 28/8/2012 và điểm 2 Công văn số 3882/TCHQ-GSQLstatus2 ngày 27/7/2012.

blue-check 22/1/2013 Kinh doanh TN-TX hàng chịu thuế TTĐB, hàng đã qua sử dụng tạm thời chưa bắt buộc ký quỹ
(Công văn số 626/BCT-XNK)

Trong khi chờ Thông tư hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương tạm thời chưa áp đặt điều kiện "ký quỹ 5 tỷ đồng" khi kinh doanh tạm nhập - tái xuất (TN-TX) hai nhóm hàng sau đây kê từ ngày 30/9/2012: Xem thêm

(1) Hàng hóa chịu thuế TTĐB, gồm: rượu, bia, thuốc lá điếu, xì gà.

(2) Hàng hóa đã qua sử dụng kinh doanh TN-TX theo giấy phép của Bộ Công thương nhưng không thuộc Danh mục cấm, tạm ngừng kinh doanh TN-TX ban hành kèm theo Quyết định 5737/QĐ-BCTstatus1 ngày 28/9/2012.

THAM KHẢO
blue-check 31/8/2023 Thủ tục gia hạn TN-TX có thể thực hiện trực tuyến
(Công văn số 4581/TCHQ-CNTT)

Tổng cục Hải quan thông báo sẽ triển khai bổ sung thủ tục "Gia hạn thời hạn tạm nhập, tái xuất và tạm xuất, tái nhập khác" trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://pus.customs.gov.vn để cải cách thủ tục và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

blue-check 27/7/2023 Về chính sách và thủ tục tạm nhập hàng hóa trưng bày English attachment
(Công văn số 2166/HQTPHCM-GSQL)

Trường hợp Công ty tạm nhập hàng hóa nhằm mục đích trưng bày giới thiệu sản phẩm thì thủ tục tạm nhập - tái xuất hàng hóa thực hiện theo quy định tại Điều 53 Nghị định số 08/2015/NĐ-CPstatus2 , sửa đổi tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CPstatus2 . Xem thêm

Mã loại hình xuất - nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021.

Tuy nhiên, cần lưu ý, việc tạm nhập hàng hóa để trưng bày giới thiệu sản phẩm phải tuân thủ các điều kiện, chính sách quản lý quy định tại Điều 41 Luật Quản lý ngoại thương năm 2017, khoản 3 Điều 15 Nghị định 69/2018/NĐ-CP và Điều 121, Điều 122 Luật Thương mại năm 2005.

blue-check 26/7/2023 Về thủ tục tạm xuất - tái nhập vỏ container từ kho ngoại quan
(Công văn số 3899/TCHQ-GSQL)

Trường hợp Công ty xuất khẩu vỏ container gửi vào kho ngoại quan thì thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 91 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại khoản 59 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 ). Xem thêm

Đối với hàng hóa xuất khẩu đưa vào kho ngoại quan, cơ sở để xác định hàng hóa đã xuất khẩu là tờ khai xuất khẩu đã được xác nhận thông quan và được xác nhận hàng đã đưa vào kho ngoại quan trên hệ thống.

Trường hợp sau đó Công ty đưa vỏ container từ kho ngoại quan vào nội địa để chứa hàng hóa khác trước khi vận chuyển ra nước ngoài, thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 49 Nghị định 08/2015/NĐ-CPstatus2 (sửa đổi tại khoản 22 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CPstatus2 ). Trong đó, địa điểm thực hiện thủ tục hải quan là Chi cục quản lý kho ngoại quan và hồ sơ tạm nhập vỏ container không yêu cầu phải có chứng từ vận tải.

XEM THÊM
blue-check 5/4/2016 Quy chế thí điểm tạm nhập hàng hóa kinh doanh TN-TX tại một số cửa khẩu
(Quyết định số 1304/QĐ-BCT)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2016.

blue-check 17/12/2020 Về điều kiện kinh doanh TN-TX rượu
(Công văn số 3706/HQHCM-GSQL)

Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến điều kiện kinh doanh TN-TX mặt hàng rượu tại các tỉnh phía Nam.

blue-check 3/12/2020 Về việc kinh doanh TN-TX xăng dầu
(Công văn số 7652/TCHQ-GSQL)

Liên quan đến việc kinh doanh TN-TX xăng dầu, Tổng cục Hải quan yêu cầu thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1355/XNK-THCS ngày 23/11/2020.

blue-check 23/11/2020 Ý kiến của Cục Xuất nhập khẩu về thủ tục kinh doanh TN-TX xăng dầu
(Công văn số 1355/XNK-THCS)

Cục Xuất nhập khẩu cho ý kiến về thủ tục hải quan hiện hành đối với hoạt động kinh doanh TN-TX xăng dầu.

blue-check 26/4/2019 Về việc hoàn thuế cho xăng dầu kinh doanh TN-TX
(Công văn số 3454/TXNK-CST)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc hoàn thuế cho xăng dầu kinh doanh TN-TX.

blue-check 28/11/2018 Về giám sát hàng kinh doanh TN-TX thay đổi phương thức vận tải
(Công văn số 3867/GSQL-GQ3)

Văn bản trả lời vướng mắc về thủ tục hải quan và giám sát hải quan đối với hàng kinh doanh TN-TX có sự thay đổi phương thức vận tải.

blue-check 5/9/2018 Về việc thanh khoản tờ khai kinh doanh TN-TX tồn đọng
(Công văn số 5176/TCHQ-GSQL)

Văn bản trả lời về việc xử lý thanh khoản tờ khai kinh doanh TN-TX từ năm 2013 trở về trước còn tồn đọng.

blue-check 3/1/2018 Về mặt hàng kinh doanh TN-TX
(Công văn số 42/TCHQ-GSQL)

Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến mặt hàng kinh doanh TN-TX.

blue-check 3/10/2017 Về việc giám sát hải quan hàng hóa kinh doanh TN-TX
(Công văn số 6472/TCHQ-GSQL)

Văn bản trả lời về việc giám sát hải quan đối với hàng hóa kinh doanh TN-TX của Công ty cổ phần đầu tư công nghiệp và thương mại TPN.

blue-check 3/5/2017 Về việc nộp C/O đối với thịt kinh doanh TN-TX
(Công văn số 2915/TCHQ-GSQL)

Văn bản trả lời về việc nộp C/O đối với thịt kinh doanh TN-TX và thịt gửi kho ngoại quan chờ tái xuất.

blue-check 25/8/2016 Bộ Công thương bác kiến nghị cho phép kinh doanh TN-TX qua cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam
(Công văn số 7884/BCT-XNK)

Văn bản trả lời về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho phép thực hiện thí điểm tạm nhập theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất qua các cửa khẩu phụ Tân Thanh, Cốc Nam Read more

Theo đó, Bộ Công thương đã từ chối đề nghị này và yêu cầu tạm thời chỉ được thí điểm tạm nhập tại các cửa khẩu mà Thủ tướng cho phép, gồm Co Sa (Lạng Sơn), Ka Long (Quảng Ninh), Pò Peo (Cao Bằng), Bản Vược (Lào Cai), Pô Tô (Lai Châu). Hết thời gian thí điểm, tức đến ngày 31/12/2016, Bộ Công thương sẽ chủ trì phối hợp với các Ủy ban nhân dân tỉnh và các Bộ, ngành liên quan tiến hành tổ chức sơ kết đánh giá, đề xuất Thủ tướng phương hướng điều hành thời gian tiếp theo

blue-check 17/9/2015 Về việc bổ sung kho bãi của Công ty kho vận DEVYT được kinh doanh TN-TX thực phẩm đông lạnh
(Công văn số 1064/GSQL-TH)
blue-check 8/1/2014 Về Danh mục khu vực kho bãi phục vụ kinh doanh TN-TX thực phẩm đông lạnh
(Công văn số 214/TCHQ-GSQL)

Văn bản trả lời UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công bố tạm thời Danh mục khu vực kho bãi phục vụ kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh đã đáp ứng được các quy định hiện hành về kho bãi phục vụ hàng thực phẩm đông lạnh kinh doanh tạm nhập tái xuất theo quy định tại Thông tư số 59/2013/TT-BTCstatus1 ngày 08/5/2013 của Bộ Tài chính và Thông tư số 05/2013/TT-BCTstatus1 của Bộ Công Thương

XỬ PHẠT / KHUYẾN CÁO
blue-check 21/10/2022 Doanh nghiệp FDI không được kinh doanh TN-TX hàng hóa English attachment
(Công văn số 648/XNK-CN)

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương, Nghị định 09/2018/NĐ-CP và Nghị định 69/2018/NĐ-CP, Bộ Công thương cho rằng, phạm vi các quyền xuất khẩu, nhập khẩu được phép thực hiện của doanh nghiệp FDI không bao gồm hoạt động kinh doanh TN-TX. Read more

Theo đó, doanh nghiệp FDI không được thực hiện hoạt động kinh doanh tạm nhập hàng hóa sau đó tái xuất ra nước ngoài mà không qua gia công, chế biến.

blue-check 28/3/2022 Về việc rà soát hàng hóa kinh doanh TN-TX ùn ứ do dịch Covid-19
(Công văn số 1036/TCHQ-GSQL)

Nhằm ngăn ngừa hàng hóa kinh doanh TN-TX là thực phẩm đông lạnh, hàng có thuế TTĐB thẩm lậu vào nội địa do không xuất được trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu Hải quan các tỉnh tiến hành rà soát tổng thể các kho bãi, địa điểm lưu giữ hàng hóa kinh doanh TN-TX để thống kê số lượng và báo cáo về Tổng cục Hải quan xem xét xử lý.

blue-check 20/10/2014 Về việc báo cáo tình hình hàng hóa kinh doanh TN-TX (dành cho cơ quan Hải quan)
(Công văn số 12747/TCHQ-GSQL)

Văn bản yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất trên địa bàn, phản ánh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền và đề xuất, kiến nghị biện pháp xử lý, kèm theo báo cáo thống kê sau: Read more

1. Báo cáo thống kê tình hình kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 94/2014/TT-BTCstatus1 theo Biểu mẫu số 01 kèm theo.

2. Báo cáo thống kê tình hình kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 94/2014/TT-BTCstatus1 theo Biểu mẫu số 02 kèm theo.

3. Báo cáo thống kê tình hình kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa tồn đọng tại cảng, cửa khẩu theo Biểu mẫu số 03 kèm theo.

4. Báo cáo thống kê tình hình phát hiện và xử lý vi phạm đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kể cả đối với hành vi vi phạm chậm nộp hồ sơ thanh khoản theo Biểu mẫu số 04 kèm theo.

Báo cáo thống kê số liệu phát sinh trong tháng (từ ngày 01 tháng này đến ngày cuối cùng của tháng). Báo cáo gửi về Tổng cục trước ngày 10 của tháng tiếp theo, đồng thời gửi kèm file mềm (excel) vào địa chỉ email: plgsql@customs.gov. vn.

blue-check 7/1/2014 Về việc kinh doanh TN-TX qua cửa khẩu phía Bắc
(Công văn số 31/GSQL-GQ1)

Theo Công văn này, trường hợp doanh nghiệp đã được Bộ Công Thương cấp mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 05/2013/TT-BCTstatus1 được thực hiện hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh và tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh thuộc phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BCTstatus1 qua các cửa khẩu thuộc các tỉnh biên giới phía Bắc theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 05/2013/TT-BCTstatus1

blue-check 29/8/2011 Văn bản chấp thuận việc kinh doanh TN-TX xe ô tô của Công ty Sao Vàng
(Công văn số 7997/BCT-XNK)

Văn bản đồng ý Công ty Cổ phần Đầu tư Vận tải Biển và Thương mại Sao Vàng được kinh doanh tạm nhập tái xuất 10 chiếc ô tô các loại đã qua sử dụng từ 02 đến 12 chỗ, tay lái bên trái, có thời hạn sử dụng trên 05 năm tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu; trị giá 50.000 usd (bằng chữ: năm mươi nghìn đô la Mỹ) theo các hợp đồng đã ký (hợp đồng mua hàng số 01/GST-SIL ngày 10 tháng 8 năm 2011 ký với Công ty Hinsong Industries Limited - Hồng Kông, hợp đồng bán hàng số 02/GST-HH ngày 11 tháng 8 năm 2011 ký với Công ty TNHH Thương mại Hồng Hưng - Trung Quốc). Read more

- Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biển quốc tế Hải Phòng.

- Cửa khẩu xuất hàng: Cửa khẩu quốc tế Móng tái (Quảng Ninh).

Văn bản có giá trị thực hiện đến 31.12.2011.

HẾT HIỆU LỰC
stop-check 28/9/2012 Danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, tạm ngừng kinh doanh TN-TX English attachment
(Quyết định số 5737/QĐ-BCTstatus1 )

Quyết định này ban hành 3 Danh mục sau: Xem thêm

1. Danh mục hàng hóa cấm kinh doanh TN-TX, chuyển khẩu (Phụ lục số 1).

2. Danh mục hàng hóa tạm ngừng kinh doanh TN-TX, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan (Phụ lục số 2).

3. Danh mục hàng hóa thực phẩm đông lạnh kinh doanh TN-TX phải thực hiện theo giấy phép của Bộ Công thương (Phụ lục số 3).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

stop-check 20/12/2018 Danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh TN-TX đến hết 2019 English attachment
(Thông tư số 41/2018/TT-BCTstatus1 )

Danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh TN-TX, chuyển khẩu ban hành tại Thông tư này bao gồm tất cả 27 nhóm phế liệu. Chi tiết tham khảo Phụ lục đính kèm. Xem thêm

Danh mục này được xây dựng trên cơ sở Danh mục hàng hóa XNK mới ban hành tại Thông tư 65/2017/TT-BTCstatus1 . Các trường hợp liệt kê mã 4 số thì áp dụng cho tất cả các mã hàng 8 số thuộc nhóm 4 số đó.

Tuy nhiên, Danh mục không áp dụng đối với hàng kinh doanh chuyển khẩu được vận chuyển thẳng từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu, không qua cửa khẩu Việt Nam.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/12/2018 đến hết 31/12/2019.

Các lô hàng phế liệu đã làm thủ tục tạm nhập, chuyển khẩu trước ngày Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện tái xuất, chuyển khẩu theo quy định tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP .

stop-check 8/12/2014 Tạm ngừng kinh doanh gỗ tạm nhập từ Lào và Campuchia English attachment
(Thông tư số 37/2014/TT-BCTstatus1 )

Thông tư này, hoạt động kinh doanh tạm nhập từ Lào và Campuchia để tái xuất sang nước thứ ba đối với gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên thuộc nhóm HS 44.03 và 44.07 sẽ tạm ngừng kể từ ngày 8/12/2014 cho đến khi có quy định mới. Xem thêm

Riêng các Hợp đồng đã ký trước ngày 8/12/2014 cũng chỉ được làm thủ tục tạm nhập cho đến hết 31/12/2014

Theo Biểu thuế nhập khẩu hiện hành thì nhóm 4403 và 4407 bao gồm các loại gỗ sau:

- Nhóm 4403: Gỗ cây, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc dác gỗ hoặc đẽo vuông thô. (Wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared.)

- Nhóm 4407: Gỗ đã cưa hoặc xẻ theo chiều dọc, lạng hoặc bóc, đã hoặc chưa bào, đánh giấy ráp hoặc ghép nối đầu, có độ dầy trên 6 mm. (Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm.)

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 08/12/2014.

stop-check 22/1/2021 Tạm ngừng kinh doanh TN-TX khẩu trang, găng tay y tế từ 22/1/2021 English attachment
(Thông tư số 44/2020/TT-BCTstatus1 )

Các mặt hàng sau đây sẽ bị tạm ngừng kinh doanh TN-TX trong thời gian từ 22/1/2021 - 31/12/2021: Xem thêm

1. Găng tay y tế (thuộc các HS 3926.20.90, 4015.11.00, 4015.19.00)

2. Khẩu trang y tế (thuộc các HS 6307.90.40, 6307.90.90)

3. Bộ trang phục phòng chống dịch (thuộc HS 6210.10.90)

Đối với các lô hàng đã làm thủ tục tạm nhập trước ngày Thông tư này có hiệu lực vẫn được tiếp tục tái xuất theo quy định tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP .

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/01/2021 đến ngày 31/12/2021.

stop-check 4/4/2013 Quy chế kinh doanh TN-TX dành cho hàng tái xuất qua biên giới phía Bắc English attachment
(Thông tư số 05/2013/TT-BCTstatus1 )

Thông tư này chỉ áp dụng đối với các loại hàng hóa TN-TX sau đây khi tái xuất qua các tỉnh biên giới phía Bắc: Read more

- Hàng hóa cấm TN-TX, chuyển khẩu (Phụ lục I).

- Hàng hóa tạm ngừng TN-TX, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan (Phụ lục II).

- Thực phẩm đông lạnh (Phụ lục III).

- Hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt (Phụ lục IV).

- Hàng hóa đã qua sử dụng thuộc Danh mục cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CPstatus1 nhưng không thuộc Phụ lục II, Thông tư này.

Hoạt động kinh doanh TN-TX quy định tại Thông tư này bao cả hoạt động gửi hàng hóa từ nước ngoài vào kho ngoại quan để xuất khẩu, tái xuất qua các tỉnh biên giới.

Theo Điều 4, 5 và 6, Thông tư này, doanh nghiệp chỉ được cấp Giấy phép kinh doanh TN-TX (thực phẩm đông lạnh, hàng hóa có thuế TTĐB và hàng hóa đã qua sử dụng) sau khi ký quỹ 5 tỷ đồng tại Kho bạc Nhà nước.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4/4/2013 và bãi bỏ các văn bản sau: Thông tư số 33/2010/TT-BCTstatus1 ngày 11/9/2010; Thông tư số 21/2011/TT-BCTstatus1 ngày 20/5/2011; và Quyết định số 5737/QĐ-BCTstatus1 ngày 28/9/2012.

stop-check 3/5/2011 Điều kiện kinh doanh TN-TX hàng thực phẩm đông lạnh English attachment
(Thông tư số 21/2011/TT-BCTstatus1 )

Thông tư này quy định về điều kiện tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh qua các tỉnh biên giới Read more

Thực phẩm đông lạnh quy định tại Thông tư này bao gồm các mặt hàng đông lạnh thuộc chương 02, chương 03 và chương 16 trong Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 107/2007/QĐ-BTCstatus1 ngày 25-12-2007

Riêng phủ tạng gia súc, phủ tạng gia cầm thực hiện theo quy định tại Thông tư số 33/2010/TT-BCTstatus1 ngày 11 tháng 9 năm 2010.

Hàng thực phẩm đông lạnh không được kinh doanh chuyển khẩu qua các cửa khẩu được bộ

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 7 năm 2011.

stop-check 16/1/2017 Điều kiện miễn thuế và cách khai báo hàng kinh doanh TN-TX
(Công văn số 292/TCHQ-TXNKstatus1 )

Văn bản hướng dẫn về điều kiện miễn thuế và cách khai báo hải quan đối với hàng hóa kinh doanh TN-TX. Read more

Theo quy định tại điểm đ khoản 9 Điều 16 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13, hàng hóa kinh doanh TN-TX chỉ được xét miễn thuế nhập khẩu và thuế xuất khẩu khi đáp ứng đủ các điều kiện: (i) có đặt cọc tiền thuế hoặc bảo lãnh thuế; (ii) tái xuất đúng thời hạn.

Khi đăng ký tờ khai trên hệ thống VNACCS cho hàng hóa kinh doanh TN-TX được miễn thuế, doanh nghiệp lưu ý cách khai báo như sau:

- Không khai mã miễn thuế XN019 tại chỉ tiêu "Mã miễn/giảm/không chịu thuế nhập khẩu" mà khai báo thuộc đối tượng miễn thuế tại chỉ tiêu "Phần ghi chú". Trong đó, nêu rõ thuộc đối tượng miễn thuế theo điều khoản nào.

- Nếu doanh nghiệp sử dụng hình thức "đặt cọc" để được miễn thuế thì tại chỉ tiêu "Mã xác định thời hạn nộp thuế" chọn Mã D - Nộp thuế ngay.

- Nếu doanh nghiệp sử dụng hình thức "bảo lãnh" để được miễn thuế thì tại chỉ tiêu "Mã xác định thời hạn nộp thuế" chọn Mã A hoặc B (Bảo lãnh riêng hoặc chung), đồng thời khai báo thêm các chỉ tiêu "Mã ngân hàng bảo lãnh", "Năm phát hành bảo lãnh", "Ký hiệu chứng từ bảo lãnh" và "Số chứng từ bảo lãnh".

Sau khi doanh nghiệp khai báo xong, hệ thống VNACCS sẽ phản hồi Chứng từ ghi số tiền phải đặt cọc hoặc bảo lãnh để được miễn thuế cho doanh nghiệp biết.

stop-check 4/2/1999 Quy chế kinh doanh TN-TX English attachment
(Quyết định số 123/2000/QĐ-BTMstatus1 )