LuatVietnam

blue-check Lãi suất chậm đóng BHXH năm 2022 là 4,19%/năm English attachment

Thông báo số 83/TB-BHXH ngày 12/1/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về lãi suất đầu tư bình quân và lãi suất thị trường liên ngân hàng (1 trang)
Posted: 2/2/2023 11:21:02 AM | Latest updated: 8/2/2023 2:43:12 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5629 | Vietlaw: 598
LuatVietnam

Theo thông báo của BHXH Việt Nam, mức lãi suất đầu tư bình quân áp dụng trong năm 2022 là 4,19%/năm.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 30/12/2022 là 9,61%/năm.

Theo Công văn số 1622/BHXH-BT ngày 7/5/2013, mức lãi suất đầu tư bình quân do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố sẽ được dùng để tính lãi chậm đóng hoặc chưa đóng BHXH bắt buộc

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5629

Tệp đính kèm

enflag wordicon TB83_12012023BHXH[VLO].docx

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Lãi suất

blue-check Giảm lãi suất tái chiết khấu và cho vay qua đêm kể từ 15/3/2023 English attachment
blue-check Giảm trần lãi suất cho vay ngắn hạn VND còn 5%/năm English attachment
blue-check Lãi suất chậm đóng BHXH năm 2022 là 4,19%/năm English attachment
blue-check Năm 2023, lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở tăng lên 5%/năm English attachment
blue-check Nâng mức trần lãi suất gửi tiết kiệm dưới 6 tháng lên 6%/năm English attachment
blue-check Các Ngân hàng thương mại sẽ phải đẩy mạnh chương trình hỗ trợ 2% lãi suất cho doanh nghiệp
blue-check Quy định mới về áp dụng lãi suất rút tiền gửi trước hạn English attachment
blue-check Thủ tục thanh, quyết toán khoản hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp (áp dụng với các ngân hàng)
blue-check Điều chỉnh lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc English attachment
blue-check Giảm lãi suất tiền gởi của Kho bạc Nhà nước và Bảo hiểm tiền gửi tại NHNN English attachment
blue-check Giảm lãi suất tiền gởi của Công ty tài chính xuống còn 0,8%/năm English attachment
blue-check Lãi suất vay vốn của Quỹ phát triển DNNVV: 4,16%/năm English attachment
blue-check Chậm đóng BHXH năm 2019 tính lãi theo mức 1.0666%/tháng
blue-check Thông báo mức lãi suất tính tiền chậm đóng BHXH năm 2017
blue-check Phương pháp tính lãi cho vay và nhận tiền gửi từ 2018 English attachment
blue-check Từ 10/7/2017, lãi suất tái cấp vốn giảm còn 6,25%/năm English attachment
blue-check Ngân hàng Nhà nước yêu cầu chấn chỉnh vi phạm về lãi suất huy động English attachment
blue-check Từ 18/12/2015, lãi suất tiền gửi USD của cá nhân giảm còn 0%/năm English attachment
blue-check Giảm lãi suất cho vay đối với hộ nghèo và hộ SXKD tại vùng khó khăn
blue-check Lãi suất tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu tiếp tục giảm từ 19/5/2015 English attachment