LuatVietnam

blue-check Lãi vay ngân hàng không được chấp nhận trong trường hợp nào?

Công văn số 29617/CTHN-TTHT ngày 28/4/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về hồ sơ xác định khoản chi phí lãi vay ngân hàng (2 trang)
Posted: 4/5/2023 3:47:40 PM | Latest updated: 5/5/2023 9:48:02 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5691
LuatVietnam

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, doanh nghiệp sẽ được chấp nhận hạch toán chi phí lãi vay ngân hàng nếu đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 , trừ phần lãi vay vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản và lãi vay tương ứng với phần vốn điều lệ góp thiếu theo quy định tại tiết 2.17, 2.18 khoản 2 Điều 4 Thông tư này.

Riêng về chứng từ hợp pháp đối với khoản chi trả lãi vay ngân hàng, Cục thuế đã yêu cầu liên hệ với cơ quan quản lý lĩnh vực tín dụng để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5691

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chi phí hợp lý

blue-check Lãi vay ngân hàng không được chấp nhận trong trường hợp nào?
blue-check Các hình thức tài trợ cho giáo dục được chấp nhận hạch toán
blue-check Chi hỗ trợ cho điểm bán lẻ của nhà phân phối có được chấp nhận hạch toán? English attachment
blue-check Giá trị hàng bị lỗi mang tiêu hủy không được hạch toán chi phí
blue-check Khoản chi hộ cho nhân viên có được chấp nhận?
blue-check Thuế GTGT nộp theo phương pháp khấu trừ không được tính vào chi phí
blue-check Chi tài trợ cho Nhà nước lập quy hoạch đô thị có được hạch toán?
blue-check Các chi phí trích trước nếu đến thời điểm quyết toán vẫn chưa chi sẽ bị từ chối
blue-check Khoản thuế nộp thay khi chiết khấu cho cá nhân không được hạch toán English attachment
blue-check Không phải kê khai giao dịch liên kết đối với khoản chi hộ, thu hộ English attachment
blue-check Điều kiện hạch toán tiền phép năm
blue-check Công ty tư vấn du học được hạch toán chi phí chiêu sinh
blue-check Những khoản chi từ thiện nào được chấp nhận hạch toán?
blue-check Mua hàng hóa của cá nhân được lập bảng kê để hạch toán
blue-check Tiền lương của giám đốc kiêm chủ công ty MTV không được tính vào chi phí English attachment
blue-check Phí khám sức khỏe co người lao động trả hộ có được hạch toán?
blue-check Về điều kiện hạch toán các khoản nợ cấn trừ qua bên thứ ba
blue-check Điều kiện hạch toán khoản tiền phép năm English attachment
blue-check Tiền phép năm trả cho lao động còn làm việc sẽ không được hạch toán English attachment
blue-check Điều kiện hạch toán tiền lương ngày phép