LuatVietnam

Làm thế nào để hưởng lương hưu khi công ty nợ đóng BHXH?

Cập nhật 29/7/2022 | Đăng tải: LVN.5506

hoi Lê Thị Phương Minh (Hà Nội)
Công ty nợ BHXH từ tháng 1.2019 đến nay, nhưng hiện nay tôi đến tuổi nghỉ hưu và đã đóng BHXH được 25 năm tính đến tháng 12.2018. Tôi được biết, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có Công văn số 2802/BHXH-CSXH ngày 6.5.2021 về việc thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động phá sản còn nợ tiền đóng BHXH.
Nếu vậy trường hợp của tôi có được áp dụng theo công văn này để giải quyết chế độ hưu trí không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Tại khoản 3 Điều 18 Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11.11.2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định: Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định đối với người lao động đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để kịp thời giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Căn cứ quy định trên, đề nghị bà liên hệ với đơn vị sử dụng lao động để thực hiện báo giảm và xác nhận sổ BHXH. Trong trường hợp không được giải quyết, bà có thể khiếu nại theo Điều 119 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13, cụ thể: Bà làm đơn khiếu nại gửi tới người sử dụng lao động, trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại hoặc quá thời hạn mà khiếu nại không được giải quyết thì bà có thể gửi đơn khiếu nại tới Sở Lao động Thương binh và Xã hội hoặc khởi kiện tại Tòa án nơi Công ty đặt trụ sở để được giải quyết.

Công văn số 2802/BHXH-CSXH ngày 6.9.2021 về việc thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động phá sản còn nợ tiền đóng BHXH chỉ áp dụng đối với đơn vị phá sản, không áp dụng đối với đơn vị nợ BHXH. 

Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Người đóng bảo hiểm trên 20 năm nếu bị bệnh hiểm nghèo được chuyển sang rút BHXH một lần
otvet Làm việc trong ngành đường bộ có được nghỉ hưu trước tuổi?
otvet Chưa chấp nhận thanh toán đối với giấy nghỉ hưởng BHXH cấp sau thời gian khỏi Covid-19
otvet Số năm đóng BHXH còn dư sau khi đạt tỷ lệ hưu tối đa sẽ được hưởng trợ cấp một lần
otvet Người lao động và công ty được phép thỏa thuận việc cộng dồn phép năm sang năm sau
otvet Công ty có bắt buộc phải lắp máy lạnh trong kho, xưởng?
otvet Không được hưởng BHXH một lần nếu thời gian đóng trên 20 năm
otvet Có được đi làm ở địa phương khác trong thời gian bị án treo?
otvet Điều kiện nghỉ hưu do suy giảm sức lao động
otvet Trường hợp nào được áp dụng giờ làm việc trên 8 tiếng/ngày?
otvet Tra cứu tuổi nghỉ hưu theo quy định nào?
otvet Mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị trừ 2% tỷ lệ lương hưu
otvet Công ty có được sa thải người lao động tự ý nghỉ việc chăm bệnh?
otvet Tuổi nghỉ hưu sẽ tăng dần sau mỗi năm
otvet Có thể đóng gộp BHXH để hưởng hưu nếu còn thiếu không quá 10 năm
otvet Cùng lúc ký nhiều HĐLĐ, chỉ phải đóng BHXH theo HĐLĐ đầu tiên
otvet Sửa nội quy lao động, có phải đăng ký lại với Sở Lao động TB&XH?
otvet Đóng gộp BHXH một lần để hưởng lương hưu chỉ áp dụng với người đã đủ tuổi
otvet Làm thế nào để hưởng lương hưu khi công ty nợ đóng BHXH?
otvet Có được rút sớm BHXH một lần để đi xuất khẩu lao động?