LuatVietnam

Làm việc ở công ty mới chưa đủ 12 tháng có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Cập nhật 6/8/2023 | Đăng tải: LVN.5760

hoi Thành An, TP.HCM
Trước đây, tôi làm việc cho một công ty xây dựng được năm năm sau đó nghỉ việc. Sau khi nghỉ việc ở công ty cũ, tôi được nhận ngay việc làm ở công ty mới. Tuy nhiên, do công việc không phù hợp nên tôi chỉ làm được ba tháng lại tiếp tục xin nghỉ việc.
Cho tôi hỏi, trường hợp của tôi có được nhận trợ cấp thất nghiệp (TCTN) không và cách tính thời gian hưởng TCTN như thế nào?

luat Bảo hiểm Xã hội TP.HCM:

Điều 49 Luật Việc làm 2013 quy định, người lao động (NLĐ) muốn nhận TCTN phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Thứ nhất, NLĐ khi chấm dứt hợp đồng (trừ trường hợp đơn phương chấm dứt trái pháp luật, nghỉ hưu, hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng).

Thứ hai, NLĐ có hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng.

Thứ ba, chưa tìm được việc làm.

Thứ tư, NLĐ phải nộp hồ sơ hưởng TCTN tại trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn ba tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng.

Tại Điều 50 Luật Việc làm quy định về thời gian hưởng TCTN như sau: Thời gian hưởng TCTN được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng ba tháng trợ cấp thất nghiệp.

Sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm một tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Như vậy, nếu bạn đáp ứng đủ điều kiện trên thì bạn sẽ được hưởng TCTN.

Xem thêm