LuatVietnam

Làm việc ở xưởng than có thuộc nghề độc hại và được nghỉ hưu sớm?

Cập nhật 27/7/2022 | Đăng tải: LVN.5508

hoi Nguyễn Trang
Bố tôi tham gia bảo hiểm xã hội từ 2010 tới nay là được 12 năm. Công việc là làm công nhân trong xưởng khí hoá thanh của một công ty sản xuất thép.
Cho tôi hỏi công việc của bố tôi có được tính là vào ngành nghề độc hại, hưởng lương hưu khi đóng đủ 15 năm trong ngành nghề độc hại không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Theo Điều 54, Điều 73 Luật bảo hiểm xã hội quy định điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội hưởng chế độ hưu trí là phải đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

Trường hợp bố của bạn chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội do đó chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu. Bố của bạn cần đóng tiếp bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc bảo hiểm xã hội tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Đối với trường hợp có đủ có 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm thì được nghỉ hưu trước tuổi không quá 5 năm so với tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, thời gian làm nghề công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành và là thời gian làm việc thực tế.

Theo thông tin bạn cung cấp thì chức danh nghề ghi trong sổ bảo hiểm xã hội của bố bạn là công nhân của xưởng than, công nhân đổ sỉ của trạm khí hóa than không có trong Danh mục nghề nặng nhọc, độc hại nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, do đó cơ quan Bảo hiểm xã hội không có căn cứ để xác định nghề của bố bạn được tính là nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Không được hưởng BHXH một lần nếu thời gian đóng trên 20 năm
otvet Điều kiện nghỉ hưu do suy giảm sức lao động
otvet Trường hợp nào được áp dụng giờ làm việc trên 8 tiếng/ngày?
otvet Tra cứu tuổi nghỉ hưu theo quy định nào?
otvet Mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị trừ 2% tỷ lệ lương hưu
otvet Công ty có được sa thải người lao động tự ý nghỉ việc chăm bệnh?
otvet Tuổi nghỉ hưu sẽ tăng dần sau mỗi năm
otvet Có thể đóng gộp BHXH để hưởng hưu nếu còn thiếu không quá 10 năm
otvet Cùng lúc ký nhiều HĐLĐ, chỉ phải đóng BHXH theo HĐLĐ đầu tiên
otvet Sửa nội quy lao động, có phải đăng ký lại với Sở Lao động TB&XH?
otvet Đóng gộp BHXH một lần để hưởng lương hưu chỉ áp dụng với người đã đủ tuổi
otvet Làm thế nào để hưởng lương hưu khi công ty nợ đóng BHXH?
otvet Có được rút sớm BHXH một lần để đi xuất khẩu lao động?
otvet Làm việc ở xưởng than có thuộc nghề độc hại và được nghỉ hưu sớm?
otvet Nghỉ hưu sớm vẫn phải đảm bảo thời gian đóng BHXH ít nhất 20 năm
otvet Mức phí BHXH tự nguyện có thể căn cứ theo thu nhập tự khai
otvet Điều kiện hưởng lương hưu đối với lao động làm nghề độc hại
otvet Đóng BHXH theo lương nhà nước và tư nhân, lương hưu được tính như thế nào?
otvet Chưa đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc, có thể đóng tiếp BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu
otvet Trợ cấp ốm đau chỉ tính theo số ngày nghỉ thực tế, không phân biệt số con bị ốm