LuatVietnam

Làm việc ở xưởng than có thuộc nghề độc hại và được nghỉ hưu sớm?

Cập nhật 27/7/2022 | Đăng tải: LVN.5508

hoi Nguyễn Trang
Bố tôi tham gia bảo hiểm xã hội từ 2010 tới nay là được 12 năm. Công việc là làm công nhân trong xưởng khí hoá thanh của một công ty sản xuất thép.
Cho tôi hỏi công việc của bố tôi có được tính là vào ngành nghề độc hại, hưởng lương hưu khi đóng đủ 15 năm trong ngành nghề độc hại không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Theo Điều 54, Điều 73 Luật bảo hiểm xã hội quy định điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội hưởng chế độ hưu trí là phải đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

Trường hợp bố của bạn chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội do đó chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu. Bố của bạn cần đóng tiếp bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc bảo hiểm xã hội tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Đối với trường hợp có đủ có 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm thì được nghỉ hưu trước tuổi không quá 5 năm so với tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, thời gian làm nghề công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành và là thời gian làm việc thực tế.

Theo thông tin bạn cung cấp thì chức danh nghề ghi trong sổ bảo hiểm xã hội của bố bạn là công nhân của xưởng than, công nhân đổ sỉ của trạm khí hóa than không có trong Danh mục nghề nặng nhọc, độc hại nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, do đó cơ quan Bảo hiểm xã hội không có căn cứ để xác định nghề của bố bạn được tính là nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Mức đóng BHXH năm 2022
otvet Có bắt buộc trả BHXH vào lương cho lao động thử việc?
otvet Phí sinh hoạt dành cho người lao động có bị tính đóng BHXH?
otvet Vi phạm cam kết về thời hạn HĐLĐ sẽ phải bồi thường chi phí đào tạo (nếu có)
otvet Được mua BHXH tự nguyện để cộng nối với thời gian đóng BHXH bắt buộc
otvet Bảng tính tuổi nghỉ hưu theo lộ trình đến 2035
otvet Chồng được hưởng 2 tháng trợ cấp tiền tã lót nếu vợ không tham gia BHXH
otvet Làm việc ở chi nhánh nhưng đóng BHXH ở trụ sở chính, nộp hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà tại đâu?
otvet Làm việc tại vùng đặc biệt khó khăn vẫn phải đóng tối thiểu 20 năm BHXH mới được lương hưu
otvet Phụ cấp chức vụ phải trích đóng BHXH
otvet Các trường hợp được nghỉ hưu sớm và cách tính lương hưu
otvet Trường hợp nào không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi?
otvet Làm công việc bình thường (không nặng nhọc, độc hại) có được nghỉ hưu sớm?
otvet Bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ có được hưởng trợ cấp?
otvet Có được nghỉ dồn phép năm vào một lần?
otvet Trả lương cho lao động đã về hưu vẫn phải tính thuế TNCN
otvet Lao động cao tuổi nếu chưa đủ điều kiện hưu vẫn phải đóng BHXH
otvet Trợ cấp tai nạn lao động được trả từ thời điểm nào?
otvet Tiền ăn ca trả vào lương có bị tính thuế TNCN?
otvet Có phải đóng BHXH trong thời gian thử việc?