LuatVietnam

stop-check Làm việc trong môi trường độc hại vẫn được bồi dưỡng tối thiểu 10.000 đ/ngày English attachment

Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXHstatus1 ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại (7 trang)
Posted: 30/10/2013 7:31:03 AM | Latest updated: 11/1/2023 3:43:58 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 3352 | Vietlaw: 121
LuatVietnam

Điều kiện và mức bồi dưỡng bằng hiện vật quy định tại Thông tư này cơ bản vẫn tương tự như quy định hiện hành tại Thông tư liên tịch số 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYTstatus1

Cụ thể, người lao động nếu làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại và đang làm việc trong môi trường không đạt tiêu chuẩn vệ sinh hoặc trực tiếp tiếp xúc với nguồn gây bệnh truyền nhiễm thì được bồi dưỡng bằng hiện vật

Tùy theo điều kiện và môi trường lao động, người lao động sẽ được bồi dưỡng theo các mức 1 (10.000 đồng), mức 2 (15.000), mức 3 (20.000) và mức 4 (25.000)

Điểm mới của Thông tư này là doanh nghiệp phải xem xét, quyết định bồi dưỡng bằng hiện vật ở mức 1 cho người lao động không làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại nhưng đang làm việc trong môi trường không đạt tiêu chuẩn vệ sinh hoặc trực tiếp tiếp xúc với nguồn gây bệnh truyền nhiễm

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 5/12/2013, thay thế Thông tư liên tịch số 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYTstatus1 ngày 30/5/2012

Danh mục các ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đã được Bộ Lao động TBXH tại các văn bản sau:
1. Quyết định số 1453/BLĐTBXHstatus1 ngày 13/10/1995;
2. Quyết định số 915/BLĐTBXHstatus1 ngày 30/07/1996;
3. Quyết định số 1629/LĐTBXH-QĐstatus1 ngày 26/12/1996;
4. Quyết định số 190/1999/QĐ-BLĐTBXHstatus1 ngày 03/03/1999;
5. Quyết định số 1152/2003/QĐ-BLĐTBXHstatus1 ngày 18/09/2003.
Tiêu chuẩn vệ sinh lao động và thông số về môi trường làm việc hiện đang được áp dụng theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYTstatus2 ngày 10/10/2002 của Bộ Y tế.
Ghi chú về hiệu lực
Hết hiệu lực kể từ ngày 01/3/2023, thay thế bằng Thông tư số 24/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 5-Dec-2013
Hết hiệu lực 1-Mar-2023
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 3352
Văn bản thay thế

follow 24/2022/TT-BLĐTBXH - Tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật cho lao động nặng nhọc, độc hại English attachment

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT25_18102013BLDTBXH[VLO].pdf

Dòng thời gian

Tiền lương

blue-check Công đoàn tại TP. HCM sẽ phải phối hợp khảo sát việc áp dụng mức lương tối thiểu năm 2023
blue-check Về tiền lương của lao động hợp đồng trong cơ quan nhà nước
blue-check Mức lương tối thiểu sẽ được rà soát để điều chỉnh trong năm 2024
blue-check Bộ Lao động muốn các tỉnh đánh giá mức lương tối thiểu năm 2023 để xem xét điều chỉnh cho năm 2024
blue-check [Dự thảo] Tăng lương cơ sở lên 1.800.000 đồng từ 1/7/2023
blue-check Tiền lương ngày phép chưa nghỉ được chi trả tối đa bao nhiêu?
blue-check Lương cơ sở sẽ tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng từ 1/7/2023 English attachment
blue-check LĐLĐ Tp. HCM yêu cầu báo cáo việc công đoàn tham gia điều chỉnh lương với doanh nghiệp
blue-check Công đoàn tại doanh nghiệp sẽ giám sát việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu English attachment
blue-check Công đoàn sẽ phải giám sát việc điều chỉnh lương tối thiểu tại doanh nghiệp
blue-check Mức lương tối thiểu từ 1/7/2022 tại các quận/huyện thuộc TP. Hà Nội
blue-check Từ 1/7/2022, có bắt buộc cộng thêm 7% lương cho lao động có tay nghề? English attachment
blue-check Một số lưu ý khi điều chỉnh tăng lương tối thiểu từ 1/7/2022 English attachment
blue-check Lương tối thiểu vùng áp dụng từ 1/7/2022 English attachment
blue-check Lương tối thiểu vùng có thể được công bố trong tháng 5/2022
blue-check Các công ty nhà nước cần nộp báo cáo tiền lương năm 2021 và dự toán lương 2022 trước ngày 15/5/2022
blue-check Lương cơ sở năm 2022 vẫn áp dụng mức 1,49 triệu đồng/tháng
blue-check [Hà Nội] Công đoàn cơ sở phải chủ động giám sát việc trả lương, thưởng tết 2022 của doanh nghiệp
blue-check Kế hoạch thưởng tết 2022 phải công khai trước 25/12/2021
blue-check Quy chế trả lương, thưởng cho Ban kiểm soát công ty nhà nước từ 15/1/2022