LuatVietnam

Lao động đã nghỉ việc được khai quyết toán tại cơ quan thuế nơi cư trú

Cập nhật 26/3/2023 | Đăng tải: LVN.5665

hoi Nguyễn Kim Thanh (Bình Định)
Năm 2021, tôi phát sinh thu nhập tại công ty A theo dạng cộng tác viên, không ký hợp đồng lao động, khấu trừ thuế 10%. Tháng 8/2022, tôi ký hợp đồng lao động tại công ty B do Cục Thuế tỉnh Bình Định quản lý.
Tháng 10/2022, tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân kỳ 2021 trên trang web của Tổng cục Thuế. Khi điền mã số thuế công ty B vào thì hệ thống tự động phân hồ sơ của tôi cho Cục Thuế tỉnh Bình Định xử lý. Tôi có đính kèm hợp đồng lao động đã ký với công ty B.
Sau khi nộp hồ sơ, tôi liên hệ Cục Thuế tỉnh Bình Định thì được cán bộ thụ lý hồ sơ thông báo, hồ sơ của tôi không thuộc diện được hoàn thuế tại Cục Thuế tỉnh Bình Định, vì tại thời điểm tháng 4/2022 là thời điểm công ty quyết toán thì tôi không làm việc tại công ty B.
Như vậy có đúng không? Trường hợp của tôi theo đúng luật thì phải nộp tại cơ quan thuế nào?

luat Cục Thuế tỉnh Bình Định:

Tại Điểm b2 Khoản 8 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân:

"b.2) Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ hai nơi trở lên thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế như sau:

Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú. Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

Trường hợp cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

Cá nhân cư trú trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế là cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú".

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp ông Thanh trong năm 2021 chỉ phát sinh thu nhập tại một công ty A theo dạng cộng tác viên, không ký hợp đồng lao động, khấu trừ thuế 10%. Tháng 10/2022, ông thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2021 thì nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế là cơ quan thuế nơi ông cư trú là Chi cục Thuế TP. Quy Nhơn (không phải Cục Thuế tỉnh Bình Định).

Lý do nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi ông cư trú: Vì tại tháng 4/2022 (thời điểm quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2021) ông không làm việc tại tổ chức trả thu nhập nào và mãi cho đến tháng 8/2022 ông mới ký hợp đồng lao động tại công ty B do Cục Thuế tỉnh Bình Định quản lý.

Cục Thuế tỉnh Bình Định trả lời ông Thanh biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện còn vướng mắc, ông vui lòng liên hệ số điện thoại 0256.3821944 Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế để được hỗ trợ, giải đáp.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Quyết toán thuế

otvet Có cần quyết toán thuế TNDN và thuế TNCN trước khi chuyển trụ sở?
otvet Lao động đã nghỉ việc được khai quyết toán tại cơ quan thuế nơi cư trú
otvet Phát sinh thu nhập vãng lai, nên ủy quyền hay tự quyết toán thuế?
otvet Không cần quyết toán lại số thuế TNCN đã phân bổ cho các chi nhánh trong năm
otvet Công ty vẫn phải nộp quyết toán thuế TNCN cho dù không phát sinh thuế
otvet Thu nhập của người lao động không có ủy quyền vẫn phải tổng hợp vào quyết toán
otvet Phần thu nhập khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% sẽ khai quyết toán vào Phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN
otvet Doanh nghiệp vẫn phải tổng hợp thu nhập của người lao động không ủy quyền vào tờ khai quyết toán thuế TNCN
otvet Doanh nghiệp vẫn phải khai quyết toán thuế TNCN cho dù không phát sinh khấu trừ thuế
otvet Cá nhân được miễn quyết toán thuế nếu đã nộp thừa và không có nhu cầu hoàn
otvet Lao động điều chuyển trong cùng hệ thống công ty vẫn được ủy quyền quyết toán
otvet Có cần nộp quyết toán thuế TNDN tại địa phương có chi nhánh phụ thuộc?
otvet Cách khai quyết toán cho doanh nghiệp được ưu đãi thuế
otvet Cách ghi tờ khai quyết toán thuế TNDN khi kinh doanh lỗ
otvet Có bắt buộc kê khai thu nhập vãng lai khi quyết toán thuế thay cho người lao động?
otvet Điều chuyển công tác, quyết toán thuế tại đơn vị cũ hay mới?
otvet Cách ghi Tờ khai quyết toán thuế TNDN khi phát sinh nhiều loại doanh thu
otvet Khai số thuế đã tạm nộp trên tờ khai quyết toán thuế TNDN như thế nào?
otvet Khai quyết toán năm 2021 cho đơn vị phụ thuộc hưởng ưu đãi thuế như thế nào?
otvet Từ 2022, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ quyết toán thuế tại từng tỉnh có thu nhập hưởng ưu đãi