LuatVietnamLogo

blue-check Lao động không ký hợp đồng phải chịu thuế theo tỷ lệ

Công văn số 89700/CT-TTHT ngày 8/10/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc khấu trừ thuế TNCN (3 trang)
Posted: 15/10/2020 8:45:27 AM | Latest updated: 19/10/2020 10:19:58 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5068
LuatVietnam

Theo điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 , khi trả tiền lương, tiền công cho cá nhân cư trú không có HĐLĐ, Công ty bắt buộc phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%, không áp dụng biểu lũy tiến.

Tuy nhiên, nếu cá nhân này chỉ có duy nhất nguồn thu nhập tại Công ty và ước tính tổng thu nhập sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức nộp thuế thì được lập cam kết thu nhập thấp để tạm miễn khấu trừ thuế.

Cuối năm, trường hợp thuộc đối tượng phải quyết toán thuế thì cá nhân đó tự tổng hợp các khoản thu nhập của mình để khai quyết toán theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTCstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Đăng tảiBản tin LuatVietnam số 5068
Tệp đính kèm

Thuế Thu nhập cá nhân