LuatVietnam

Lao động nam cần đóng BHXH 35 năm nếu muốn hưởng mức lương hưu tối đa

Cập nhật 19/6/2022 | Đăng tải: LVN.5477

hoi Nguyễn Minh
Tôi sinh năm 1966. Tôi đóng bảo hiểm xã hội được 32 năm. Nay đã nghỉ việc, tôi phải đóng bảo hiểm xã hội theo hình thức tự nguyện bao nhiêu năm nữa thì được hưởng tỉ lệ tối đa?

luat Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội thì từ năm 2022 trở đi, mức lương hưu hằng tháng của lao động nam đủ điều kiện hưởng lương hưu được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Như vậy, để đạt tỉ lệ hưởng lương hưu tối đa 75% thì lao động nam cần có đủ 35 năm đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp của ông đã có 32 năm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì ông có thể tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thêm 3 năm để đạt tỉ lệ hưởng lương hưu tối đa theo quy định.

Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Người đóng bảo hiểm trên 20 năm nếu bị bệnh hiểm nghèo được chuyển sang rút BHXH một lần
otvet Làm việc trong ngành đường bộ có được nghỉ hưu trước tuổi?
otvet Chưa chấp nhận thanh toán đối với giấy nghỉ hưởng BHXH cấp sau thời gian khỏi Covid-19
otvet Số năm đóng BHXH còn dư sau khi đạt tỷ lệ hưu tối đa sẽ được hưởng trợ cấp một lần
otvet Người lao động và công ty được phép thỏa thuận việc cộng dồn phép năm sang năm sau
otvet Công ty có bắt buộc phải lắp máy lạnh trong kho, xưởng?
otvet Không được hưởng BHXH một lần nếu thời gian đóng trên 20 năm
otvet Có được đi làm ở địa phương khác trong thời gian bị án treo?
otvet Điều kiện nghỉ hưu do suy giảm sức lao động
otvet Trường hợp nào được áp dụng giờ làm việc trên 8 tiếng/ngày?
otvet Tra cứu tuổi nghỉ hưu theo quy định nào?
otvet Mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị trừ 2% tỷ lệ lương hưu
otvet Công ty có được sa thải người lao động tự ý nghỉ việc chăm bệnh?
otvet Tuổi nghỉ hưu sẽ tăng dần sau mỗi năm
otvet Có thể đóng gộp BHXH để hưởng hưu nếu còn thiếu không quá 10 năm
otvet Cùng lúc ký nhiều HĐLĐ, chỉ phải đóng BHXH theo HĐLĐ đầu tiên
otvet Sửa nội quy lao động, có phải đăng ký lại với Sở Lao động TB&XH?
otvet Đóng gộp BHXH một lần để hưởng lương hưu chỉ áp dụng với người đã đủ tuổi
otvet Làm thế nào để hưởng lương hưu khi công ty nợ đóng BHXH?
otvet Có được rút sớm BHXH một lần để đi xuất khẩu lao động?