LuatVietnam

blue-check Lao động nước ngoài có được BHXH chi trả phí khám giám định thương tật? English attachment

Công văn số 1777/BHXH-CSXH ngày 13/6/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc trả phí giám định y khoa đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam (2 trang)
Posted: 22/6/2023 9:45:24 AM | Latest updated: 13/9/2023 4:46:43 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5725 | Vietlaw: 628
LuatVietnam

Theo BHXH Việt Nam, tại Điều 7 và Điều 8 Nghị định 143/2018/NĐ-CPstatus2 không có quy định việc Quỹ BHXH chi trả phí khám giám định cho người lao động nước ngoài trong các trường hợp: (i) giám định không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh hoặc sau khi nhận con nhờ mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai; (ii) giám định để hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Do đó, BHXH Việt Nam chưa có căn cứ để hướng dẫn BHXH các tỉnh chi trả phí khám giám định cho người nước ngoài trong các trường hợp này.

Tuy nhiên, BHXH Việt Nam đã đề xuất với Bộ Lao động TB&XH theo hướng Quỹ BHXH sẽ chấp nhận chi trả phí khám giám định cho người lao động nước ngoài nếu thuộc các trường hợp đủ điều kiện hưởng chế độ BHXH theo quy định tại khoản 4 Điều 84 Luật BHXH 2014 hoặc đủ điều kiện hưởng hoặc tăng mức hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau khi khám giám định theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5725

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu