LuatVietnam

blue-check Lao động tại TP. HCM phải cập nhật số CCCD và mã định danh cho BHXH trước 30/9/2022

Công văn số 4887/BHXH-CNTT ngày 27/8/2022 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc cập nhật bổ sung số căn cước công dân/ mã định danh cá nhân của người tham gia trong cơ sở dữ liệu Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý và cài đặt, sử dụng ứng dụng VSSID (10 trang)
Posted: 9/9/2022 7:16:26 AM | Latest updated: 13/9/2022 2:08:17 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5533
LuatVietnam

Theo thông báo của BHXH TP. HCM, chậm nhất đến ngày 10/9/2022, các doanh nghiệp sẽ nhận được 02 Danh sách từ cơ quan BHXH gồm:

(1) Danh sách người tham gia BHXH đã được đồng bộ thông tin với Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia và được sử dụng CCCD thay thẻ BHYT khi đi KCB (Mẫu 01);

(2) Danh sách người tham gia BHXH có thông tin chưa khớp với Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia và chưa có số định danh cá nhân/thẻ CCCD (Mẫu 02).

Đối với Mẫu 01, doanh nghiệp sẽ yêu cầu người lao động kiểm tra toàn bộ thông tin trên Mẫu, nếu khớp đúng thì ký xác nhận tại cột 9 và gửi bản giấy về cơ quan BHXH trước ngày 30/9/2022. Nếu sai thông tin thì ghi chú thông tin sai vào cột 9 đồng thời lập hồ sơ điều chỉnh và gửi về cơ quan BHXH. Những lao động có tên trên Mẫu 01 đã được sử dụng thẻ CCCD thay cho thẻ BHYT.

Đối với Mẫu 02, yêu cầu người tham gia kê khai thông tin đúng vào cột 10 đến cột 13, sau đó ký xác nhận vào cột 14 và gửi về cơ quan BHXH, hạn chót cũng là ngày 30/9/2022. Sau khi xác nhận thông tin, doanh nghiệp lập mẫu D02-LT/mẫu D03-TS kèm mẫu TK1 và bản photo ĐDCN/CCCD gửi đến cơ quan BHXH theo phiếu giao nhận hồ sơ số 608 chậm nhất trước 30/9/2022.

Những lao động hiện chưa có tài khoản VSSID thì nhanh chóng đăng ký, cài đặt ứng dụng này theo các bước hướng dẫn tại phụ lục 01 đính kèm. Trường hợp đã có tài khoản VSSID nhưng còn thiếu thông tin địa chỉ email thì cập nhật bổ sung theo các bước hướng dẫn tại phụ lục 02.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5533

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Bảo hiểm xã hội

light-check Chức năng và quyền hạn của các phòng trực thuộc BHXH tỉnh
blue-check Danh mục 33 loại giấy tờ giải quyết chế độ BHXH được cấp điện tử
blue-check Từ 1/8/2022, Hà Nội sẽ hỗ trợ từ 10-15% mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện
blue-check Lao động tại TP. HCM phải cập nhật số CCCD và mã định danh cho BHXH trước 30/9/2022
blue-check Sẽ thanh tra đột xuất doanh nghiệp chậm đóng BHXH số tiền lớn hoặc quá 3 tháng
blue-check Các biện pháp nhằm truy đóng BHXH bắt buộc từ 2022
blue-check Hồ sơ báo tăng/giảm đóng BHXH nên nộp ngay khi phát sinh, không chờ cuối tháng
blue-check BHXH TP. HCM khuyến khích doanh nghiệp chi hỗ trợ gia đình người lao động mua bảo hiểm tự nguyện
blue-check Mức lương đóng BHXH từ 1/7/2022 phải khai tăng theo lương tối thiểu mới
blue-check Không bắt buộc khai bổ sung thông tin số định danh/số CCCD khi làm thủ tục hưởng BHXH
blue-check Hồ sơ tham gia hoặc hưởng chế độ BHXH phải khai báo số định danh
blue-check Quy chế hợp đồng với Đại lý thu BHXH, BHYT (áp dụng từ 12/5/2022)
blue-check Thay mới quy trình cấp, đổi sổ BHXH và thẻ BHYT tại TP. HCM
blue-check Những lợi ích khi chờ hưởng lương hưu thay vì nhận BHXH một lần
blue-check [TP. HCM] Quy trình gộp sổ BHXH kể từ 1/4/2022
blue-check BHXH TP. HCM sẽ tạm dừng nhận hồ sơ giải quyết một lần qua bưu điện kể từ 11/2/2022
blue-check Giải pháp cải cách quy trình, thủ tục BHXH năm 2022
blue-check Lãi suất chậm đóng BHXH năm 2022 giảm còn 0,7316%/tháng English attachment
blue-check Giấy hoàn thành cách ly tại nhà có được dùng làm căn cứ hưởng BHXH?
blue-check Bảng hệ số điều chỉnh tiền lương đóng BHXH áp dụng năm 2022 English attachment