LuatVietnam

light-check Lệ phí đăng ký, cấp biển số xe từ 22/10/2023

Thông tư số 60/2023/TT-BTC ngày 7/9/2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (6 trang)
Posted: 8/9/2023 9:33:08 AM | Latest updated: 11/9/2023 2:29:57 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5780
LuatVietnam

Thông tư ban hành mới Biểu mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe, áp dụng từ ngày 22/10/2023.

So với mức lệ phí cũ tại Thông tư số 229/2016/TT-BTCstatus3 thì có một số trường hợp điều chỉnh tăng mức thu như: lệ phí cấp mới biển số sơ mi rơ móc; lệ phí cấp mới biển số xe mô tô, gắn máy; lệ phí cấp đổi biển số xe mô tô, gắn máy;...

Tuy nhiên, miễn lệ phí đăng ký, cấp biển số đối với xe mô tô ba bánh (chuyên dùng cho người khuyết tật).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/10/2023.

Bãi bỏ Thông tư số 229/2016/TT-BTCstatus3 ngày 11/11/2016; Điều 4 Thông tư số 43/2023/TT-BTCstatus2 ngày 27/6/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 22-Oct-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5780

Tệp đính kèm

Dòng thời gian