LuatVietnam

blue-check Lịch thi tốt nghiệp phổ thông năm 2023: từ 27 - 30/6/2023

Công văn số 1515/BGDĐT-QLCL ngày 7/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 (64 trang)
Posted: 10/4/2023 7:23:57 AM | Latest updated: 11/4/2023 3:30:17 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5676
LuatVietnam

Văn bản công bố lịch thi và hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm 2023 trên toàn quốc.

Theo đó, so với các năm trước, lịch thi tốt nghiệp phổ thông năm 2023 sẽ được tổ chức sớm hơn, từ ngày 27 - 30/6/2023. Lịch thi và thời gian thi các bài thi/môn thi chi tiết xem tại Phụ lục I.

Công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm 2023 được thực hiện như sau:

- Kế hoạch chuẩn bị, tổ chức kỳ thi thực hiện theo Phụ lục II đính kèm;

- Công tác tổ chức các Hội đồng thi và đăng ký dự thi thực hiện theo quy định tại Chương II, Chương III Quy chế thi và hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục III đính kèm;

- Công tác in sao, vận chuyển và bàn giao đề thi thực hiện theo Điều 18, Điều 19 Quy chế thi và hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục IV;

- Công tác coi thi thực hiện theo quy định tại Chương V Quy chế thi và hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục V;

- Công tác chấm thi, chấm kiểm tra và phúc khảo thực hiện theo quy định tại Chương VI, Chương VII Quy chế thi và hướng dẫn chi tiết Phụ lục VI;

- Công tác xét công nhận tốt nghiệp THPT thực hiện theo quy định tại Chương VIII Quy chế thi và hướng dẫn chi tiết Phụ lục VII;

- Mã số Hội đồng thi quy định tại Phụ lục VIII;

- Hồ sơ đăng ký dự thi quy định tại Phụ lục IX;

- Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT theo mẫu tại Phụ lục X; các biểu mẫu tại Phụ lục XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI;

- Các minh chứng để được hưởng ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng trong tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non tại Phụ lục XVII.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5676

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý giáo dục

blue-check Học phí niên khóa 2023 - 2024 sẽ được công bố trước 30/5/2023
blue-check Thủ tục đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT (áp dụng từ 21/4/2023)
blue-check Lịch thi tốt nghiệp phổ thông năm 2023: từ 27 - 30/6/2023
blue-check Các thủ tục trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo tại Hà Nội đã tích hợp lên Cổng quốc gia
blue-check Thay mới thủ tục Cử đi học nước ngoài bằng học bổng của NSNN
blue-check Không được mang máy ghi âm, ghi hình vào phòng thi tốt nghiệp THPT English attachment
blue-check 06 thủ tục mới về đăng ký hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
blue-check [TP. HCM] Mất văn bằng hay chứng chỉ phải trình báo Sở Giáo dục và cơ quan Công an
blue-check Những quy định cần tuân thủ đối với trường học tư thục và trường có vốn góp nước ngoài
blue-check Công ty Cổ phần Giáo dục BrainClick (trụ sở Hà Nội) được liên kết cấp chứng chỉ Cambridge
blue-check Chính phủ yêu cầu các trường công lập không tăng học phí trong năm học 2022 - 2023
blue-check Thay mới thủ tục cấp thẻ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục
blue-check Sửa đổi Quy chế bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên English attachment
blue-check Học sinh tại TP. HCM được nghỉ Tết 12 ngày
blue-check Tiêu chuẩn mới đối với thư viện trường học English attachment
blue-check Công ty TNHH Giáo dục IDP được cấp phép liên kết tổ chức thi chứng chỉ IELTS
blue-check Mức thu học phí niên khóa 2022 - 2023 tại TP. HCM
blue-check Học sinh tại TP. HCM sẽ được lùi giờ học
blue-check Mức thu học phí từ niên khóa 2022-2023 tại TP. HCM
blue-check Mức hỗ trợ học phí dành cho học sinh tại TP. HCM trong niên khóa 2022-2023