LuatVietnam

blue-check Liên đoàn Lao động TP. HCM sẽ tổ chức hội nghị giải đáp về phần mềm kế toán công đoàn vào tháng 10/2022

Công văn số 889/LĐLĐ-TC ngày 7/9/2022 của Liên đoàn Lao động TP. HCM về việc báo cáo những vướng mắc, khó khăn trong việc sử dụng phần mềm kế toán công đoàn tại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (1 trang)
Posted: 8/9/2022 2:10:04 PM | Latest updated: 9/9/2022 11:54:35 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5533
LuatVietnam

Theo thông báo của Liên đoàn Lao động TP. HCM, dự kiến vào tháng 10/2022 Liên đoàn sẽ tổ chức hội nghị để giải đáp những vướng mắc, khó khăn liên quan đến việc sử dụng phần mềm kế toán của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Do đó, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cần rà soát và tổng hợp vướng mắc về việc sử dụng phần mềm kế toán như nhập liệu, chức năng phần mềm, tra cứu, gửi báo cáo, in báo cáo... để gửi về Liên đoàn Lao động thành phố chậm nhất ngày 20/9/2022.

Cũng theo Công văn số 615/LĐLĐ-TC ngày 4/7/2022, kể từ năm tài chính 2022, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phải thực hiện nghiêm việc sử dụng phần mềm kết toán cũng như đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo tài chính, kế toán chính xác, kịp thời.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5533

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kế toán

blue-check Liên đoàn Lao động TP. HCM sẽ tổ chức hội nghị giải đáp về phần mềm kế toán công đoàn vào tháng 10/2022
blue-check Bán tài sản công, lập HĐĐT theo mẫu nào?
blue-check Thay mới chế độ báo cáo tài chính của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử
blue-check Hướng dẫn hạch toán kế toán đối với hoạt động kinh doanh mua bán nợ
blue-check "Lãi vay" được tính vào chi phí khác trong tổng mức đầu tư xây dựng
blue-check Chi nhánh phụ thuộc không bắt buộc phải có kế toán trưởng English attachment
blue-check Đơn vị sự nghiệp vi phạm pháp luật kế toán bị xử phạt theo quy định nào?
blue-check Hóa đơn điện tử đối với dịch vụ vẫn xuất tại thời điểm hoàn thành hoặc thu tiền trước
blue-check Những lưu ý khi ghi tên hàng hóa trên hóa đơn điện tử
blue-check Các nội dung bắt buộc của chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử
blue-check Phát hiện hóa đơn giấy sai sót sau 1/7/2022 phải điều chỉnh bằng HĐĐT
blue-check 06 chuẩn mực kế toán công Việt Nam về chi phí, doanh thu, xây dựng, trình bày ngân sách
blue-check Chế độ kế toán dành riêng cho hoạt động từ thiện
blue-check Yêu cầu khi lập bảng kê đính kèm HĐĐT
blue-check Có thể phát hành chung hóa đơn cho các mặt hàng áp dụng thuế suất khác nhau
blue-check Quy định mới về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính English attachment
blue-check Từ 20/6/2022, không còn bắt buộc lập riêng hóa đơn cho mặt hàng hưởng thuế GTGT 8%
blue-check Đã bỏ yêu cầu lập riêng hóa đơn cho hàng hóa hưởng thuế suất GTGT 8%
blue-check Từ 20/6/2022, không bắt buộc lập hóa đơn riêng cho hàng hóa được giảm 2% thuế GTGT English attachment
blue-check Phần mềm nhập khẩu dùng chung cho nhiều thiết bị, phân bổ trị giá thế nào? English attachment