LuatVietnam

blue-check Linh kiện đồng bộ của máy móc nông nghiệp cũng được miễn thuế GTGT

Công văn số 3375/TCHQ-TXNK ngày 15/8/2022 của Tổng cục Hải quan về thuế GTGT đối với các sản phẩm nhập khẩu (2 trang)
Posted: 17/8/2022 8:36:32 AM | Latest updated: 19/8/2022 12:04:14 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5520
LuatVietnam

Theo hướng dẫn tại Công văn số 12848/BTC-CST ngày 15/9/2015, đối với linh kiện nhập khẩu đủ cơ sở xác định là linh kiện đồng bộ được thiết kế riêng chỉ để lắp ráp vào máy móc thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp và được áp dụng cùng một mã HS với máy móc thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp thì cũng được miễn thuế GTGT.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5520

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Máy móc - Thiết bị

blue-check Hướng dẫn phân loại và chính sách thuế đối với mặt hàng Flycam
blue-check Hải quan sẽ kiểm tra máy móc tạm nhập chuyển tiêu thụ nội địa theo quy định nào?
blue-check Linh kiện đồng bộ của máy móc nông nghiệp cũng được miễn thuế GTGT
blue-check Thuê phương tiện vận tải chuyên dùng của nước ngoài có bắt buộc nộp thuế GTGT khi nhập khẩu?
blue-check Nhập khẩu máy móc nông nghiệp đã qua sử dụng, kiểm tra chất lượng theo quy định nào? English attachment
blue-check Cách khai hải quan khi chuyển máy móc cho dự án đầu tư ở nước ngoài
blue-check Thay mới Quy trình kiểm định an toàn thang máy
blue-check Mua máy móc thiết bị của nước ngoài nếu được giao tận nơi sẽ phải chịu thuế nhà thầu English attachment
blue-check Hướng dẫn đăng ký lại Danh mục miễn thuế cho tổ hợp, dây chuyền
blue-check Cấm nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng để kinh doanh English attachment
blue-check TN-TX phương tiện thi công thuê mượn, phải nộp thuế và không được hoàn
blue-check Cách tính thuế nhà thầu khi nhập khẩu máy móc kèm dịch vụ bảo hành English attachment
blue-check Có thể ủy thác nhập khẩu máy móc nông nghiệp đã qua sử dụng English attachment
blue-check Khuôn đúc đã qua sử dụng không bị cấm nhập khẩu English attachment
blue-check "Hệ thống giá đỡ pin mặt trời" được miễn thuế khi nhập khẩu cho dự án ưu đãi
blue-check Chuyển tiêu thụ nội địa thiết bị nhập khẩu miễn thuế phải đăng ký tờ khai mới
blue-check Về thủ tục tạm xuất - tái nhập máy móc thuê sửa chữa lại
blue-check Máy móc phục vụ nông nghiệp phải đảm bảo không thể sử dụng cho mục đích khác mới được miễn thuế GTGT
blue-check Nguyên tắc phân loại "máy xới đất"
blue-check Cách tính thuế phần mềm vận hành máy móc nhập rời English attachment