LuatVietnam

blue-check Lộ trình xây dựng Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử năm 2023

Quyết định số 1923/QĐ-BYT ngày 20/4/2023 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử năm 2023 (8 trang)
Posted: 24/4/2023 2:22:13 PM | Latest updated: 12/5/2023 2:45:20 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5696
LuatVietnam

Theo Kế hoạch này, năm 2023, Bộ Y tế sẽ triển khai xây dựng Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử (Nền tảng VHR) theo tiến độ như sau:

- Trước ngày 1/6/2023, đảm bảo cơ sở hạ tầng, triển khai hệ thống thông tin thực hiện ánh xạ, chuyển đổi FHIR Resource đối với dữ liệu nhóm thông tin cơ bản về y tế và cung cấp giao diện lập trình phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu.

- Trước ngày 30/4/2023, ban hành văn bản hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh thu thập, cập nhật thông tin cơ bản về y tế theo Quyết định số 3074/QĐ-BYT ngày 11/11/2022; chỉ đạo 100% các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc gửi dữ liệu nhóm thông tin cơ bản về y tế đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm định kỳ hàng ngày kể từ 1/5/2023.

- Trước ngày 1/6/2023, hình thành kho dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử của Bộ Y tế bao gồm nhóm thông tin cơ bản về y tế được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn HL7 FHIR, cung cấp phân hệ phần mềm các chức năng giúp tạo lập, cập nhập thông tin hồ sơ sức khỏe cá nhân và khai thác số liệu báo cáo cho Sở Y tế, Trung tâm Y tế tuyến huyện, Trạm y tế xã sử dụng.

- Trước ngày 1/6/2023, hoàn thành quy hoạch và hướng dẫn sử dụng thống nhất, đồng bộ và khai thác hiệu quả dữ liệu hồ sơ sức khỏe cá nhân đối với các phần mềm được sử dụng tại Trạm y tế xã.

- Trong năm 2023, ban hành yêu cầu, tiêu chí và thực hiện việc tích hợp các hệ thống thông tin quản lý hồ sơ sức khỏe của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp để đảm bảo quản lý thống nhất và làm giàu dữ liệu hồ sơ sức khỏe cá nhân.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 20-Apr-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5696

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Y tế

blue-check Điều kiện tăng 100% phụ cấp cho viên chức y tế trong 2 năm 2022 - 2023
blue-check Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Hội chứng mạch vành mạn
blue-check Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh sốt xuất huyết Marburg
blue-check Thay mới các mẫu văn bản đề nghị cấp phép lưu hành thiết bị y tế
blue-check Lộ trình xây dựng Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử năm 2023
blue-check Bãi bỏ Thông tư quy định về kinh doanh dược liệu và đấu thầu trang thiết bị y tế English attachment
blue-check Dự thảo Thông tư quy định về giá khám chữa bệnh dịch vụ
blue-check Các thủ tục mới trong lĩnh vực y tế, dược phẩm, mỹ phẩm tại Hà Nội
blue-check Các trường hợp bị thu hồi Phiếu công bố trang thiết bị y tế
blue-check Lộ trình ban hành Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Khám chữa bệnh 2023
blue-check Sắp có các hướng dẫn mới về mua sắm và đấu thầu thuốc, thiết bị y tế
blue-check Các thuốc dự phòng điều trị Covid-19 sẽ được chuyền sang KCB thông thường
blue-check Sẽ tăng cường giám sát người nhập cảnh có triệu chứng bệnh Marburg
blue-check Những quy định đã sửa đổi trong mua sắm và đấu thầu thuốc, vật tư y tế
blue-check Quy định về đấu thầu thuốc, vật tư y tế sẽ tiếp tục được xem xét sửa đổi
blue-check Các quy định đã được sửa đổi để tháo gỡ khó khăn cho mua sắm thuốc và thiết bị y tế
blue-check Sở Y tế sẽ tăng cường thanh tra điều kiện hoạt động của các cơ sở tiêm chủng
blue-check Sở Y tế sẽ tăng cường thanh tra điều kiện an toàn sinh học của các phòng xét nghiệm
blue-check Hướng dẫn nhập thủ công dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe lên Cổng giám định BHYT
blue-check Lại sửa đổi nhiều quy định về quản lý trang thiết bị y tế English attachment