LuatVietnam

blue-check Loại hàng hóa nào được và không được giảm 2% thuế GTGT?

Công văn số 22241/CTHN-TTHT ngày 16/5/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP (3 trang)
Posted: 17/5/2022 2:55:20 PM | Latest updated: 18/5/2022 1:37:37 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5453
LuatVietnam

Đối với hàng hóa đang áp dụng thuế suất GTGT 10%, nếu không thuộc bất kỳ phụ lục nào của Nghị định 15/2022/NĐ-CP thì sẽ được giảm 2% thuế GTGT kể từ ngày 1/2 đến 31/12/2022.

Ngược lại, nếu thuộc một trong các phụ lục ban hành kèm Nghị định 15/2022/NĐ-CP thì không được giảm 2% thuế GTGT.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5453
Tệp đính kèm
Lược đồ
GIảm 2% thuế GTGT 2022Cập nhật đến: 24-Jun-2022
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Thuế GTGT