LuatVietnam

blue-check Lợi ích ngoài tiền lương cũng phải chịu thuế TNCN English attachment

Công văn số 61182/CTHN-TTHT ngày 21/8/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế TNCN đối với thu nhập của lao động nước ngoài (2 trang)
Posted: 28/8/2023 7:31:26 AM | Latest updated: 29/8/2023 3:42:30 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5773 | Vietlaw: 626
LuatVietnam

Trường hợp Công ty có trả cho người nước ngoài các khoản có tính chất tiền lương, tiền công hoặc các khoản lợi ích bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công thuộc quy định tại Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 thì phải khấu trừ thuế TNCN.

Việc khấu trừ thuế TNCN đối với người nước ngoài là cá nhân cư trú thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5773

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu