LuatVietnam

blue-check Lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư có được miễn tính thuế đầu tư vốn? English attachment

Công văn số 1321/TCT-CS ngày 14/4/2023 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế (2 trang)
Posted: 16/5/2023 10:27:54 AM | Latest updated: 23/5/2023 11:47:35 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5702 | Vietlaw: 613
LuatVietnam

Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn về chính sách thuế TNDN đối với thu nhập không chia của cơ sở xã hội hóa tại Công văn số 2212/TCT-CS ngày 21/6/2021 và Công văn số 3290/TCT-CS ngày 1/9/2021.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp là công ty cổ phần kinh doanh bệnh viện đa khoa, đáp ứng quy định về loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của cơ sở xã hội hóa trong lĩnh vực y tế thì phần thu nhập không chia để lại đầu tư phát triển cho lĩnh vực xã hội hóa được miễn thuế TNDN.

Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp sử dụng lợi nhuận giữ lại không chia để đầu tư phát triển công ty, sau đó thực hiện phát hành cổ phiếu cho các cổ đông để ghi nhận việc tăng vốn chủ sở hữu thì không được miễn thuế TNDN đối với phần thu nhập này.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5702

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV1321_14042023TCT[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế TNDN

blue-check Về việc xác định thu nhập được ưu đãi thuế đối với dịch vụ vận tải
blue-check Lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư có được miễn tính thuế đầu tư vốn? English attachment
blue-check Thu nhập từ đầu tư mở rộng có thể chọn hưởng ưu đãi riêng hoặc theo dự án ban đầu English attachment
blue-check Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thực hiện trước 1/1/2015 vẫn được ưu đãi thuế English attachment
blue-check Chuyển đổi kỳ tính thuế trong năm 2021, xác định 30% thuế TNDN được giảm thế nào?
blue-check Dự án hưởng ưu đãi thuế phải đáp ứng thủ tục về đầu tư English attachment
blue-check Chuyển đổi doanh nghiệp không được áp dụng ưu đãi thuế theo diện dự án đầu tư mới English attachment
blue-check Chưa phải trích nộp thuế TNDN đối với khoản lãi dự thu
blue-check Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được ưu đãi thế nào?
blue-check Doanh nghiệp KH&CN được miễn thuế 4 năm và giảm thuế 9 năm
blue-check Các khoản thu nhập được ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm
blue-check Lãi ngân hàng chỉ phải nộp thuế TNDN khi thực tế đã thu
blue-check Cho phép điều chỉnh tỷ lệ tạm nộp thuế TNDN từ kỳ tính thuế 2021
blue-check Danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN nhiều nhất năm 2021 English attachment
blue-check Cách xác định năm đầu tiên hưởng ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp KH&CN English attachment
blue-check Không có chính sách ưu đãi thuế riêng cho Quỹ bảo hiểm vi mô
blue-check Các khoản thu nhập được miễn giảm thuế TNDN khi đầu tư dự án trong lĩnh vực ưu đãi English attachment
blue-check Không được giảm 30% thuế TNDN 2021 nếu năm 2019 không có doanh thu
blue-check Truy nộp thuế TNDN do không sử dụng hết quỹ KH&CN phải trả thêm tiền lãi
blue-check Không áp dụng điều kiện "doanh thu giảm" khi xét giảm thuế TNDN 2021 cho cơ sở mới thành lập