LuatVietnam

red-check Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa English attachment

Luật số 04/2017/QH14status2 ngày 12/6/2017 của Quốc hội về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (14 trang)
Posted: 7/7/2017 2:25:11 PM | Latest updated: 16/3/2023 3:17:16 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 4257 | Vietlaw: 321
LuatVietnam

Luật này quy định về đối tượng, nguyên tắc và chính sách hỗ trợ dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm: doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa.

"Doanh nghiệp nhỏ và vừa" là doanh nghiệp có tổng số lao động tham gia BHXH không quá 200 người và có tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng doanh thu năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng (Điều 4).

Nếu đáp ứng tiêu chí nêu trên, doanh nghiệp sẽ được nhà nước hỗ trợ thông qua các chính sách như: hỗ trợ trực tiếp bằng nguồn vốn NSNN; hỗ trợ tiếp cận tín dụng; miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và các khoản khác phải nộp NSNN (Điều 6).

Đặc biệt, được hưởng thuế suất TNDN thấp trong một thời hạn nhất định, nếu là doanh nghiệp siêu nhỏ thì được áp dụng thủ tục thuế, chế độ kế toán đơn giản hơn (Điều 10).

Ngoài ra, còn được hỗ trợ giá thuê mặt bằng tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp trong thời hạn tối đa 5 năm, trừ doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp có vốn nhà nước (Điều 11).

Đối với hộ kinh doanh khi chuyển đổi thành doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được miễn lệ phí làm thủ tục, lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu, miễn lệ phí môn bài trong 3 năm và được miễn, giảm thuế TNDN, tiền sử dụng đất trong thời hạn nhất định (Điều 16).

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

Sửa đổi, bổ sung điểm o khoản 1 Điều 16, khoản 2 Điều 19 Luật đầu tư số 67/2014/QH13status1 và điểm c khoản 3 Điều 14 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13status2 .

Xem Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH ngày 28/6/2017.
Xem Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-VPQH ngày 28/6/2017.
Xem Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-VPQH ngày 29/6/2018.
xem Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-VPQH ngày 25/6/2019.
Xem Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH ngày 4/7/2019.
Xem Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020.
Xem Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-VPQH ngày 25/1/2023.
Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Luật số 64/2020/QH14status2 ngày 18/6/2020.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

blue-check 05/VBHN-VPQH[Hợp nhất] - Luật Đấu thầu 2014 English attachment
blue-check 1808/QĐ-BGTVTCác doanh nghiệp kinh doanh vận tải sẽ được Bộ GTVT hỗ trợ pháp lý
blue-check 7843/BKHĐT-TCTTVề chính sách ưu đãi thuế đối với DNNVV
blue-check 243/QĐ-BCTQuy chế công nhận tư vấn viên hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa English attachment
blue-check 167/QĐ-TTgNhững hỗ trợ dành cho doanh nghiệp được công nhận kinh doanh bền vững English attachment
blue-check 80/2021/NĐ-CPTiêu chí phân loại và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa English attachment
blue-check 672/QĐ-UBNDĐề án Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP. HCM
blue-check 2529/QĐ-BGTVTKế hoạch hỗ trợ pháp lý cho DNN&V năm 2021 của Bộ Giao thông Vận tải
blue-check 5742/QĐ-UBNDĐề án hỗ trợ DNN&V giai đoạn 2021 - 2025 của UBND Tp. Hà Nội
blue-check 07/2020/TT-BKHCNĐiều kiện thiết lập các khu làm việc chung cho các doanh nghiệp nhỏ khởi nghiệp English attachment
blue-check 08/2020/TT-BKHĐTQuy chế tiếp nhận tài trợ cho Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa English attachment
blue-check 17/VBHN-VPQH[Hợp nhất] - Luật Đấu thầu English attachment
blue-check 20/VBHN-VPQH[Hợp nhất] - Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa English attachment
blue-check 5225/VPCP-ĐMDNVề việc triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ số 04/2017/QH14
blue-check 39/2019/NĐ-CPĐiều kiện tài trợ và cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa English attachment
blue-check 15/CT-TTgSẽ có chính sách miễn giảm thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
blue-check 38/2018/NĐ-CPĐiều kiện đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo English attachment
stop-check 39/2018/NĐ-CPTiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa English attachment
blue-check 34/2018/NĐ-CPQuy chế mới về bảo lãnh tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa English attachment

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2018
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4257

Tệp đính kèm

enflag pdficon LL04_12062017QH[ENGLISH].pdf

Lược đồ

Hỗ trợ doanh nghiệp SMECập nhật đến: 30-Dec-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý doanh nghiệp

blue-check Mẫu Hợp đồng ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
blue-check Mẫu Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
blue-check Mẫu Sổ đăng ký cổ đông English attachment
blue-check Mẫu Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty English attachment
blue-check Mẫu Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần English attachment
blue-check Mẫu Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần
blue-check Mẫu Giấy ủy quyền của Giám đốc Công ty English attachment
blue-check Thủ tục khai nộp tiền cổ phần hóa và chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp nhà nước
blue-check Điều lệ công ty phải quy định rõ việc phân quyền giữa các chức danh lãnh đạo English attachment
blue-check Bảo vệ doanh nghiệp không còn được trang bị vũ khí thô sơ
blue-check Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong doanh nghiệp
blue-check Thủ tục hỗ trợ tư vấn, công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
blue-check Quy trình mới về cấp, gia hạn Giấy phép thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại TP. HCM
blue-check Thay mới Quy chế phối hợp quản lý doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội
blue-check Hướng dẫn khai nộp tiền cổ phần hóa và bán vốn nhà nước English attachment
blue-check Về định mức và quy trình chi hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
blue-check Thủ tục đề nghị miễn lãi chậm nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp
blue-check Thủ tục hỗ trợ tư vấn và công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
blue-check Hướng dẫn triển khai các gói hỗ trợ dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa English attachment
blue-check Sửa đổi các thủ tục về đăng ký mẫu dấu, đăng ký xe và xử phạt vi phạm giao thông English attachment