LuatVietnam

blue-check Luật Khám chữa bệnh sẽ được hướng dẫn thực hiện trước 15/9/2023

Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 3/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ hai (5 trang)
Posted: 6/3/2023 1:10:52 PM | Latest updated: 7/3/2023 9:33:35 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5651
LuatVietnam

Theo Quyết định này, một số văn bản quy định chi tiết thi hành Luật khám bệnh, chữa bệnh sẽ được trình ban hành trước ngày 15/9/2023, gồm:

1. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh

2. Nghị định quy định về bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong khám bệnh, chữa bệnh

3. Nghị định về khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang nhân dân

4. Quyết định của Thủ tướng về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia

5. Thông tư của Bộ Y tế quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh

6. Thông tư của Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và việc khám sức khỏe đối với lực lượng Quân đội nhân dân (trước ngày 15/10/2023)

7. Thông tư của Bộ Công an quy định tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và việc khám sức khỏe đối với lực lượng Công an nhân dân (trước ngày 15/10/2023)

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 3-Mar-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5651

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Y tế

blue-check Hướng dẫn mới về khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em
blue-check Hướng dẫn chẩn đoán và giám sát nhiễm khuẩn vết mổ
blue-check Sắp có các hướng dẫn mới về mua sắm và đấu thầu thuốc, thiết bị y tế
blue-check Các thuốc dự phòng điều trị Covid-19 sẽ được chuyền sang KCB thông thường
blue-check Sẽ tăng cường giám sát người nhập cảnh có triệu chứng bệnh Marburg
blue-check Những quy định đã sửa đổi trong mua sắm và đấu thầu thuốc, vật tư y tế
blue-check Quy định về đấu thầu thuốc, vật tư y tế sẽ tiếp tục được xem xét sửa đổi
blue-check Các quy định đã được sửa đổi để tháo gỡ khó khăn cho mua sắm thuốc và thiết bị y tế
blue-check Sở Y tế sẽ tăng cường thanh tra điều kiện hoạt động của các cơ sở tiêm chủng
blue-check Sở Y tế sẽ tăng cường thanh tra điều kiện an toàn sinh học của các phòng xét nghiệm
blue-check Lại sửa đổi nhiều quy định về quản lý trang thiết bị y tế English attachment
blue-check Luật Khám chữa bệnh sẽ được hướng dẫn thực hiện trước 15/9/2023
blue-check BHXH các tỉnh cũng sẽ phối hợp tháo gỡ khó khăn cho đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế
blue-check Thiết bị y tế có thể sẽ được cấp phép lưu hành theo chế độ hậu kiểm
blue-check Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ thủ tục mua sắm, đấu thầu thuốc ngay trong quý 1/2023
blue-check Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Bệnh phổi mô kẽ
light-check Danh mục vị trí việc làm và định mức bố trí nhân viên y tế trong bệnh viện công lập
blue-check Nền tảng tư vấn khám chữa bệnh từ xa (VTelehealth) sẽ được triển khai trong năm 2023
blue-check Các trường hợp thiết bị y tế nhập khẩu được áp dụng thuế GTGT 5% English attachment
blue-check Tp. Hà Nội sẽ thanh tra các Phòng khám tư nhân