LuatVietnam

blue-check Luật Quản lý thuế 2019 English attachment

Luật số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội về Quản lý thuế (71 trang)
Posted: 1/7/2019 2:27:50 PM | Latest updated: 27/8/2022 11:06:42 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 4744 | Vietlaw: 428
LuatVietnam

Luật này quy định về việc đăng ký thuế, khai nộp thuế, miễn giảm thuế, hoàn thuế và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế.

Theo đó, so với Luật cũ, Luật này có bổ sung chính sách "miễn thuế" cho cá nhân có số thuế TNCN phải nộp từ tiền lương, tiền công sau khi quyết toán không quá 50.000 đồng (Điều 79).

Ngoài ra, Luật mới còn bổ sung thêm chính sách "khoanh nợ thuế", áp dụng cho các trường hợp, gồm: người nộp thuế đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người nộp thuế đang làm thủ tục giải thể; người nộp thuế đã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; người nộp thuế bỏ địa chỉ kinh doanh; người nộp thuế đã bị thu hồi giấy phép kinh doanh (Điều 83).

Những trường hợp được "khoanh nợ thuế" nêu trên sẽ chưa bị tính tiền chậm nộp thuế (khoản 6 Điều 59).

Về MST cá nhân, khi mã số định danh cá nhân được cấp cho toàn bộ dân cư thì mã số định danh đó sẽ thay thế cho MST cá nhân hiện hành (khoản 7 Điều 35).

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

Quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2022; khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này trước ngày 01/7/2022.

Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11status1 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2012/QH13status1 , Luật số 71/2014/QH13status2 và Luật số 106/2016/QH13status2 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 152 của Luật này.

Xem Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-VPQH ngày 4/7/2019.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

red-check 125/2020/NĐ-CPQuy định về xử phạt thuế và hóa đơn English attachment

Thông tin

Hiệu lực 1-Jul-2020
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4744

Tệp đính kèm

enflag pdficon LL38_13062019QH14[ENGLISH].pdf

Dòng thời gian

Kê khai thuế

blue-check Nên đăng ký cập nhật thông tin CCCD cho cơ quan thuế
blue-check Những cách kê khai cập nhật thông tin CCCD cho Thuế
blue-check Khai bổ sung thuế GTGT chuyển khấu trừ vào kỳ sau như thế nào?
blue-check Thủ tục gia hạn nộp thuế áp dụng từ 6/2/2023
blue-check Không cần nộp thay thuế nếu nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam English attachment
blue-check Quy trình thu thập thông tin và đánh giá mức độ rủi ro thuế
blue-check Chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ thuế năm 2023
blue-check Tư vấn khảo sát thiết kế cho công trình ngoài tỉnh có phải nộp tờ khai 05/GTGT?
blue-check Khoản thu tiền bồi thường chỉ được miễn thuế GTGT, không miễn thuế TNDN
blue-check Về các trường hợp kinh doanh ngoài tỉnh phải phân bổ thuế GTGT
blue-check Thu hộ tiến bán nhà tái định cư sẽ phải kê khai vào Mẫu 04/GTGT
blue-check Điều chỉnh hóa đơn, khai bổ sung hồ sơ thuế như thế nào?
blue-check Những điều cần biết về MST nhà thầu nước ngoài
blue-check Những điểm mới về kê khai thuế được sửa đổi tại Nghị định 91/2022/NĐ-CP
blue-check Phải khai bổ sung cho từng kỳ thuế có sai sót
blue-check Kinh doanh dịch vụ y tế có phải kê khai thuế GTGT?
blue-check Sai sót của báo cáo thuế không liên quan đến tiền thuế chỉ cần nộp bản giải trình
blue-check Các khoản thuế GTGT sẽ hết thời gian ân hạn trong tháng 12/2022
blue-check Về hồ sơ đề nghị miễn giảm thuế theo Điều ước quốc tế
blue-check Khai bổ sung thuế sau khi có quyết định thanh tra sẽ bị phạt