LuatVietnam

light-check Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi 2022)

Luật số 07/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (61 trang)
Posted: 1/7/2022 9:06:08 AM | Latest updated: 27/7/2022 6:07:18 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5485
LuatVietnam

Luật này sửa đổi, bổ sung khá nhiều quy định quan trọng liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm:

- Sửa đổi, bổ sung các khái niệm như tác phẩm phái sinh, hành vi sao chép tác phẩm, tiền bản quyền, sáng chế mật, nhãn hiệu nổi tiếng, tác giả, đồng tác giả, quyền nhân thân, quyền tài sản, chương trình máy tính... (khoản 1 đến khoản 6 Điều 1).

- Sửa đổi, bổ sung các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả, các trường hợp phải trả tiền bản quyền khi sử dụng tác phẩm (khoản 7 Điều 1).

- Sửa đổi về các hành vi xâm phạm quyền tác giả (khoản 8 Điều 1).

- Sửa đổi các quyền của người biểu diễn, các quyền của nhà sản xuất (khoản 9 Điều 1).

- Sửa đổi các hành vi xâm phạm quyền liên quan (khoản 10 Điều 1).

- Bổ sung quy định về nguyên tắc phân chia tiền bản quyền (khoản 12 Điều 1).

- Sửa đổi quy định về đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan (khoản 14 Điều 1).

- Sửa đổi quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, chỉ dẫn địa lý (khoản 25, khoản 26 Điều 1).

- Sửa đổi các trường hợp chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ (khoản 30 Điều 1).

- Sửa đổi yêu cầu đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp (khoản 33 Điều 1).

- Làm rõ khái niệm hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ (khoản 79 Điều 1).

...

Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5485

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Sở hữu trí tuệ

light-check Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi 2022)
blue-check [Hà Nội] 100% sản phẩm OCOP cấp Thành phố sẽ được hỗ trợ kinh phí gắn tem nhãn
blue-check Thay mới thủ tục nghiệm thu kết quả nghiên cứu phát triển tài sản trí tuệ
blue-check Giải đáp về ứng dụng tra cứu nhãn hiệu (WipoPublish)
blue-check Từ 2021, phí sở hữu công nghiệp sẽ thu bằng biên lai điện tử
blue-check Về thủ tục đề nghị Hải quan dừng thông quan hàng hóa xâm phạm nhãn hiệu
blue-check Hải quan chỉ giám sát hàng vi phạm nhãn hiệu khi được TCHQ chấp nhận bảo hộ
blue-check Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Nice phiên bản 11 (dùng đăng ký nhãn hiệu từ 2021)
blue-check Cục Hải quan từ chối xử lý vi phạm về quyền tác giả
blue-check Phần mềm dạy học có bị tính thuế GTGT?
blue-check TCHQ yêu cầu công khai thủ tục đăng ký bảo vệ SHTT đối với hàng nhập khẩu
blue-check Chấp nhận nhiều hình thức ủy quyền để gắn mã số, mã vạch cho hàng xuất khẩu English attachment
blue-check Tạm thời chỉ tiếp nhận hồ sơ bảo hộ SHTT qua bưu điện hoặc nộp online
blue-check Thủ tục đề nghị bảo hộ SHTT đối với hàng nhập khẩu
blue-check Các hồ sơ bảo hộ sở hữu trí tuệ đến hạn trong tháng 4 được gia hạn tự động đến 30/5/2020
blue-check Sửa đổi quy định về yêu cầu giám sát và xử lý hàng hóa xâm phạm quyền SHTTT English attachment
blue-check Thuế nhà thầu của tiền bản quyền được khấu trừ và hạch toán
blue-check Phí bản quyền nhãn hiệu nộp thay cho bên nước ngoài có được hạch toán?
blue-check Bán lại bản quyền phát sóng phải chịu thuế GTGT 10%
blue-check Mua quyền sử dụng thương hiệu nước ngoài phải trích nộp thuế nhà thầu