LuatVietnam

light-check Luật về dân chủ ở cơ quan, doanh nghiệp English attachment

Luật số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022 của Quốc hội về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (45 trang)
Posted: 19/12/2022 8:30:33 AM | Latest updated: 12/1/2023 2:46:43 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5604 | Vietlaw: 595
LuatVietnam

Luật này quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở địa phương, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Theo đó, nội dung thực hiện dân chủ bao gồm: nghĩa vụ công khai thông tin; những vấn đề phải được người dân, người lao động tham gia ý kiến, giám sát, quyết định; trách nhiệm tổ chức Hội nghị đối thoại, Hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị người lao động hằng năm... của các cơ quan, doanh nghiệp.

Các nội dung cụ thể về thực hiện dân chủ ở xã/phường/thị trấn được quy định tại Chương II; thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị nhà nước được quy định tại Chương III và thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp được quy định tại Chương IV.

Trong đó, việc thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước được nêu tại Mục 1 Chương IV; việc thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp ngoài nhà nước được nêu tại Mục 2 Chương IV.

Theo Điều 82 Luật này, tùy theo đặc điểm, tính chất tổ chức, hoạt động và điều kiện thực tế, các doanh nghiệp ngoài nhà nước được quyền lựa chọn áp dụng việc thực hiện dân chủ theo quy định đối với doanh nghiệp nhà nước nêu tại Mục 1 Chương IV; tuy nhiên phải thông báo công khai cho công đoàn và người lao động được biết.

Luật cũng khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng hơn phạm vi, nội dung, cách thức thực hiện dân chủ so với quy định của pháp luật nhưng không được trái hoặc hạn chế quyền thực hiện dân chủ của người lao động được quy định trong Luật này và pháp luật khác có liên quan.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023.

Thay thế Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 và Nghị quyết số 55/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 30/8/1998.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jul-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5604

Tệp đính kèm

enflag pdficon LL10_10112022QH15[E].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Lao động - Việc làm

blue-check Mỗi lao động bị giảm hoặc mất việc do giảm đơn hàng sẽ được công đoàn hỗ trợ từ 1 - 3 triệu đồng English attachment
blue-check Nguyên tắc và điều kiện hưởng hỗ trợ do bị mất hoặc giảm việc làm
blue-check Sẽ có hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng
blue-check Tiêu chí xét tặng Bằng khen, Giấy khen về ATVSLĐ năm 2022
blue-check Bộ Lao động sẽ kiểm tra việc chi trả lương, lưởng vào dịp Tết 2023
blue-check Sẽ xây dựng dữ liệu về người lao động trong các khu công nghiệp
blue-check Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tp. HCM
blue-check Thủ tướng kêu gọi doanh nghiệp trả đủ lương, thưởng cho người lao động trong dịp Tết 2023
blue-check Người lao động tại Hà Nội được hỗ trợ 1 triệu đồng/người nếu bị mất việc, nợ lương trong dịp Tết 2023
blue-check [TP. HCM] Các doanh nghiệp nước ngoài phải báo cáo tình hình tuyển dụng lao động Việt Nam trước 20/12/2022
blue-check Lịch nghỉ Tết Quý Mão tại TP. Hà Nội
blue-check Hội nghị người lao động năm 2023 phải tổ chức trước 31/5/2023
blue-check Các phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2023 cho người lao động English attachment
blue-check Lịch nghỉ Tết Quý Mão 2023 English attachment
blue-check Công đoàn khuyến cáo người lao động cảnh giác với tội phạm trong dịp Tết
light-check Tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật cho lao động nặng nhọc, độc hại English attachment
blue-check Chính sách mới dành cho lao động dôi dư English attachment
blue-check Danh mục các VBPL về lao động, xã hội được công bố hết hiệu lực
blue-check Các doanh nghiệp dịch vụ việc làm tại TP. HCM sẽ phải báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 trước ngày 15/12
blue-check Báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2022 phải nộp trước 5/12/2022