LuatVietnam

light-check Luật về dân chủ ở cơ quan, doanh nghiệp English attachment

Luật số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022 của Quốc hội về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (45 trang)
Posted: 19/12/2022 8:30:33 AM | Latest updated: 12/1/2023 2:46:43 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5604 | Vietlaw: 595
LuatVietnam

Luật này quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở địa phương, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Theo đó, nội dung thực hiện dân chủ bao gồm: nghĩa vụ công khai thông tin; những vấn đề phải được người dân, người lao động tham gia ý kiến, giám sát, quyết định; trách nhiệm tổ chức Hội nghị đối thoại, Hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị người lao động hằng năm... của các cơ quan, doanh nghiệp.

Các nội dung cụ thể về thực hiện dân chủ ở xã/phường/thị trấn được quy định tại Chương II; thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị nhà nước được quy định tại Chương III và thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp được quy định tại Chương IV.

Trong đó, việc thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước được nêu tại Mục 1 Chương IV; việc thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp ngoài nhà nước được nêu tại Mục 2 Chương IV.

Theo Điều 82 Luật này, tùy theo đặc điểm, tính chất tổ chức, hoạt động và điều kiện thực tế, các doanh nghiệp ngoài nhà nước được quyền lựa chọn áp dụng việc thực hiện dân chủ theo quy định đối với doanh nghiệp nhà nước nêu tại Mục 1 Chương IV; tuy nhiên phải thông báo công khai cho công đoàn và người lao động được biết.

Luật cũng khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng hơn phạm vi, nội dung, cách thức thực hiện dân chủ so với quy định của pháp luật nhưng không được trái hoặc hạn chế quyền thực hiện dân chủ của người lao động được quy định trong Luật này và pháp luật khác có liên quan.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023.

Thay thế Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 và Nghị quyết số 55/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 30/8/1998.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jul-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5604

Tệp đính kèm

enflag pdficon LL10_10112022QH15[E].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Lao động - Việc làm

blue-check Mức đóng BHXH bắt buộc từ 1/7/2023 cao nhất là 36 triệu đồng/tháng
blue-check Bãi bỏ các thủ tục hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19
blue-check Công ty dịch vụ việc làm phải nộp báo cáo 6 tháng đầu năm 2023 trước ngày 20/6/2023
blue-check Bãi bỏ các thủ tục hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 tại Tp. HCM
blue-check Phiếu khảo sát nhanh tình hình lao động - việc làm phải nộp trước 22/5/2023
blue-check Báo cáo sử dụng lao động 6 tháng đầu năm 2023 phải nộp trước ngày 5/6
blue-check Doanh nghiệp tại TP. HCM cần nộp gấp báo cáo tình hình biến động lao động
blue-check Kế hoạch phát triển thị trường lao động tại Tp. HCM đến năm 2030
light-check Lao động nữ sẽ được khám phụ sản khi khám sức khỏe định kỳ English attachment
light-check Mẫu Hợp đồng lao động và Hợp đồng dịch vụ (áp dụng với cơ quan hành chính)
blue-check Bãi bỏ 12 thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng dịch
blue-check Các thủ tục về lao động tại Hà Nội đã được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia
blue-check Tặng quà cho nhân viên, có phải xuất hóa đơn và khấu trừ thuế?
blue-check Mẫu Hợp đồng lao động thời vụ English attachment
blue-check Mẫu Hợp đồng lao động (ký với nhóm người lao động)
blue-check Trả hộ chi phí thi chứng chỉ cho người lao động có phải khấu trừ thuế TNCN? English attachment
blue-check Thủ tục vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm
blue-check Quy trình đăng ký nội quy lao động tại TP. HCM từ 28/3/2023
blue-check Trợ cấp thêm cho lao động mất việc phải khấu trừ thuế TNCN
blue-check Thủ tục bổ nhiệm hòa giải viên và trọng tài viên lao động tại TP. Hà Nội