LuatVietnam

blue-check Lùi hiệu lực áp dụng Danh mục hàng hóa XNK 2022 đến 30/12/2022 English attachment

Thông tư số 72/2022/TT-BTC ngày 30/11/2022 của Bộ Tài chính về việc ngưng hiệu lực của Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (2 trang)
Posted: 1/12/2022 7:36:24 AM | Latest updated: 5/12/2022 3:45:28 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5592 | Vietlaw: 592
LuatVietnam

Thông tư số 31/2022/TT-BTC ban hành Danh mục hàng hóa XNK 2022 sẽ bị ngưng hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2022 đến hết ngày 29/12/2022.

Trong thời gian nêu trên, Thông tư số 65/2017/TT-BTCstatus1 và Thông tư số 09/2019/TT-BTCstatus1 sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Dec-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5592

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT72_30112022BTC[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xuất nhập khẩu

blue-check Hàng xuất khẩu có được khai trị giá thanh toán bằng VND?
blue-check Các giải pháp cấp bách đẩy nhanh thông quan cho hàng nông sản xuất khẩu qua biên giới
blue-check Công bố Dự thảo sửa đổi về chính sách, thủ tục hải quan đối với hàng XNK tại chỗ
blue-check [Dự thảo] Sửa đổi chính sách và thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK tại chỗ
blue-check Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ 1/6/2023 English attachment
blue-check Hàng giao theo chỉ định của thương nhân nước ngoài đã có hiện diện tại VN không được coi là XNK tại chỗ English attachment
blue-check 09 Danh mục mới về máy móc, thiết bị trong nước đã sản xuất được
blue-check Sở Công thương sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu thực phẩm vào Trung Quốc
blue-check Giải đáp về khai báo tem rượu, tem thuốc lá trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến
blue-check Danh mục mới về hàng tiêu dùng, thiết bị y tế, phương tiện đã qua sử dụng cấm nhập khẩu English attachment
blue-check Ý kiến của Bộ Tài chính về căn cứ xác định sản phẩm tái chế được miễn thuế XK
blue-check [Dự thảo] Luật Xuất nhập cảnh sửa đổi năm 2023
blue-check [Tp. Hà Nội] Các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tham gia mạng phân phối hàng hóa toàn cầu
blue-check Các lưu ý khi tái xuất hàng tạm nhập, quá cảnh, chuyển khẩu
blue-check Có được bù trừ thuế GTGT đầu vào với thuế GTGT phải nộp của hàng nhập khẩu?
blue-check Công bố hạn ngạch nhập khẩu trứng và thuốc lá từ EAEU giai đoạn 2023 - 2027 English attachment
blue-check Quá trình tiêu hủy phế liệu tồn đọng sẽ được Hải quan giám sát chặt chẽ
blue-check Sẽ tăng cường giám sát hàng xuất khẩu tráo với hàng quá cảnh để trốn thuế
blue-check Tờ khai xuất khẩu sản phẩm không cần ghi danh sách các tờ khai nhập nguyên liệu
blue-check Các lưu ý về mã loại hình và chính sách thuế khi tái nhập hàng xuất khẩu