LuatVietnam

blue-check Lùi hiệu lực áp dụng Danh mục hàng hóa XNK mới đến 30/12/2022

Công văn số 5146/TCHQ-TXNK ngày 30/11/2022 của Tổng cục Hải quan về việc ngưng hiệu lực Thông tư số 31/2022/TT-BTC (1 trang)
Posted: 1/12/2022 7:38:15 AM | Latest updated: 2/12/2022 10:33:10 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5593
LuatVietnam

Căn cứ Thông tư 72/2022/TT-BTC, Tổng cục Hải quan thông báo Danh mục hàng hóa XNK 2022 ban hành tại Thông tư 31/2022/TT-BTC sẽ lùi hiệu lực áp dụng từ ngày 1/12/2022 đến 30/12/2022.

Theo đó, trong thời gian từ 1/12/2022 đến 29/12/2022, Danh mục hàng hóa XNK ban hành tại Thông tư 65/2017/TT-BTCstatus1 và sửa đổi tại Thông tư 09/2019/TT-BTCstatus1 vẫn còn hiệu lực áp dụng.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5593

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xuất nhập khẩu

blue-check Hàng xuất khẩu có được khai trị giá thanh toán bằng VND?
blue-check Các giải pháp cấp bách đẩy nhanh thông quan cho hàng nông sản xuất khẩu qua biên giới
blue-check Công bố Dự thảo sửa đổi về chính sách, thủ tục hải quan đối với hàng XNK tại chỗ
blue-check [Dự thảo] Sửa đổi chính sách và thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK tại chỗ
blue-check Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ 1/6/2023 English attachment
blue-check Hàng giao theo chỉ định của thương nhân nước ngoài đã có hiện diện tại VN không được coi là XNK tại chỗ English attachment
blue-check 09 Danh mục mới về máy móc, thiết bị trong nước đã sản xuất được
blue-check Sở Công thương sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu thực phẩm vào Trung Quốc
blue-check Giải đáp về khai báo tem rượu, tem thuốc lá trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến
blue-check Danh mục mới về hàng tiêu dùng, thiết bị y tế, phương tiện đã qua sử dụng cấm nhập khẩu English attachment
blue-check Ý kiến của Bộ Tài chính về căn cứ xác định sản phẩm tái chế được miễn thuế XK
blue-check [Dự thảo] Luật Xuất nhập cảnh sửa đổi năm 2023
blue-check [Tp. Hà Nội] Các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tham gia mạng phân phối hàng hóa toàn cầu
blue-check Các lưu ý khi tái xuất hàng tạm nhập, quá cảnh, chuyển khẩu
blue-check Có được bù trừ thuế GTGT đầu vào với thuế GTGT phải nộp của hàng nhập khẩu?
blue-check Công bố hạn ngạch nhập khẩu trứng và thuốc lá từ EAEU giai đoạn 2023 - 2027 English attachment
blue-check Quá trình tiêu hủy phế liệu tồn đọng sẽ được Hải quan giám sát chặt chẽ
blue-check Sẽ tăng cường giám sát hàng xuất khẩu tráo với hàng quá cảnh để trốn thuế
blue-check Tờ khai xuất khẩu sản phẩm không cần ghi danh sách các tờ khai nhập nguyên liệu
blue-check Các lưu ý về mã loại hình và chính sách thuế khi tái nhập hàng xuất khẩu