LuatVietnam

blue-check Lùi thời điểm áp dụng quy định mới về đấu thầu trực tuyến

Thông tư số 16/2022/TT-BKHĐT ngày 29/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ngưng hiệu lực của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 và Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 (3 trang)
Posted: 8/8/2022 7:37:22 AM | Latest updated: 8/8/2022 10:13:30 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5511
LuatVietnam

Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT quy định về lộ trình bắt buộc đấu thầu trực tuyến và Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT quy định về đăng tải thông tin đấu thầu sẽ được tạm ngưng hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2022 đến ngày 15/9/2022.

Riêng quy định về lộ trình áp dụng đấu thầu trực tuyến đối với gói thầu mua sắm hàng hóa chia thành nhiều phần quy định tại khoản 1 Điều 37 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT sẽ được tạm ngưng hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2022 đến hết ngày 1/1/2023.

Trong thời gian ngưng hiệu lực của các Thông tư nêu trên, việc đấu thầu được tiếp tục thực hiện theo các văn bản sau:

a) Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐTstatus1 quy định chi tiết việc lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn.

b) Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐTstatus1 quy định chi tiết việc lập hồ sơ mời thầu xây lắp.

c) Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐTstatus1 quy định chi tiết việc lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.

d) Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐTstatus1 quy định chi tiết việc lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn.

đ) Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐTstatus1 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

e) Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐTstatus1 quy định chi tiết việc lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

g) Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐTstatus1 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng.

h) Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐTstatus1 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐTstatus1 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

i) Các Điều 7, 8, 9, 10 và 13 Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐTstatus1 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CPstatus2 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

k) Khoản 4 Điều 8 Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐTstatus2 hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức PPP và dự án đầu tư có sử dụng đất.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Aug-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5511

Tệp đính kèm

Lược đồ

Đấu thầu onlineCập nhật đến: 16-Nov-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đấu thầu

blue-check Sửa đổi quy định về đấu thầu, mua sắm tài sản của cơ quan nhà nước English attachment
blue-check Sửa đổi thủ tục đăng ký tham gia Hệ thống đấu thầu trực tuyến
blue-check Mẫu hồ sơ mời thầu tư vấn thuộc khuôn khổ các Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA English attachment
blue-check Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ thuộc khuôn khổ các Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA English attachment
blue-check Thay mới các mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu
blue-check Dự kiến bỏ chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân tham gia đấu thầu
blue-check Một số lưu ý về quy trình chỉ định thầu cho dự án xây dựng hạ tầng giao thông, y tế
blue-check Lùi thời điểm áp dụng quy định mới về đấu thầu trực tuyến
blue-check Cho phép nộp trực tuyến hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu thầu
blue-check Một số lưu ý khi đánh giá nhà thầu thuộc gói thầu tư vấn lập quy hoạch
blue-check Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm trong khuôn khổ các Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA English attachment
blue-check Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp trong khuôn khổ Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA English attachment
blue-check Doanh nghiệp sẽ phải chuyển đổi tài khoản đấu thầu sang hệ thống mới từ 1/7/2022
blue-check Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với các gói thầu PPP thuộc ngành giao thông vận tải English attachment
blue-check Quy định mới về đăng tải hồ sơ đấu thầu trên mạng English attachment
blue-check Một số lưu ý về tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
blue-check Các định mức chi phí về lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu
blue-check Lộ trình bắt buộc và các bước tổ chức đấu thầu qua mạng English attachment
blue-check TP. Hà Nội sẽ tăng cường thanh tra sai phạm trong đấu giá tài sản
blue-check Một số vướng mắc vĩ mô sẽ được tháo gỡ trong dự án Luật Đầu thầu (sửa đổi)