LuatVietnam

blue-check Lùi thu phí sử dụng hạ tầng cảng biển tại TP. HCM đến 1/10/2021

Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 của Hội đồng nhân dân TP. HCM về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐNDstatus2 ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố về ban hành mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu, cảng biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (3 trang)
Posted: 18/10/2021 12:24:41 PM | Latest updated: 18/10/2021 4:10:33 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5313
LuatVietnam

Chính quyền TP. HCM đã chấp thuận lùi thời điểm thu phí sử dụng hạ tầng cảng biển trên địa bàn thành phố đến ngày 1/10/2021, thay vì trước đó dự kiến thu từ 1/7/2021.

Về mức thu phí sử dụng hạ tầng cảng biển trên địa bàn TP. HCM vẫn áp dụng theo biểu phí tại Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐNDstatus2 .

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jul-2021
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5313

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Vận tải biển

light-check Thay mới mẫu giấy chứng nhận đăng kiểm tàu biển và tàu thủy nội địa English attachment
light-check Quy định mới về bảo trì công trình hàng hải
blue-check Danh mục mới về cảng biển Việt Nam
blue-check Mức phí sử dụng hạ tầng cảng biển tại TP. HCM kể từ 1/8/2022 English attachment
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp giấy phép vận tải nội địa cho tàu biển nước ngoài English attachment
blue-check Thủ tục cấp giấy phép vận tải nội địa cho tàu biển nước ngoài từ 16/6/2022
blue-check Mức thu phí hạ tầng cảng biển tại TP. HCM sẽ được sửa đổi trong tháng 7/2022 English attachment
blue-check Sắp sửa mức thu phí hạ tầng cảng biển tại TP. HCM
blue-check Danh mục 10 cảng cạn (ICD) tại Việt Nam English attachment
blue-check Các trường hợp XNK qua cảng biển TP. HCM phải nộp phí hạ tầng từ 1/4/2022 English attachment
blue-check Hàng xuất/nhập khẩu qua cảng biển TP. HCM sẽ phải nộp phí hạ tầng kể từ 1/4/2022
blue-check [TP. HCM] Hàng đóng ghép chung container vẫn phải tính nộp riêng phí hạ tầng cảng biển
blue-check Tp. Hà Nội sẽ xây dựng 2 ICD và 1 cảng container quốc tế
blue-check TP. HCM sẽ chính thức vận hành hệ thống thu phí hạ tầng cảng biển từ 1/4/2022
blue-check Trả phí hoa hồng môi giới vận tải quốc tế phải nộp thuế nhà thầu English attachment
blue-check Dịch vụ hàng hải loại nào được hưởng thuế GTGT 0%?
blue-check Thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất/nhập cảnh tại TP. HCM từ 14/12/2021
blue-check Khoản phụ thu kèm theo giá cước vận tải quốc tế được miễn thuế GTGT English attachment
blue-check Chính sách miễn phí neo đậu tàu thuyền chờ kiểm soát dịch được áp dụng từ 27/8/2021
blue-check Sửa đổi mức thu phí, lệ phí hàng hải English attachment