LuatVietnam

light-check Lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng từ 1/7/2023 English attachment

Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (4 trang)
Posted: 15/5/2023 12:57:00 PM | Latest updated: 17/5/2023 11:36:17 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5698 | Vietlaw: 611
LuatVietnam

Nghị định này chính thức điều chỉnh tăng mức lương cơ sở lên 1.800.000 đồng/tháng kể từ ngày 1/7/2023.

Mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng được dùng để tính:

(i) mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác đối với cán bộ, công viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, đơn vị nhà nước.

(ii) mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

(iii) các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Bộ Nội vụ sẽ có hướng dẫn thực hiện việc tăng lương cơ sở theo Nghị định này đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp nhà nước.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023 và thay thế Nghị định số 38/2019/NĐ-CPstatus3 ngày 09/5/2019.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jul-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5698

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND24_14052023CP[VLO].pdf

Dòng thời gian

Tiền lương

light-check Lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng từ 1/7/2023 English attachment
light-check Hướng dẫn tính thù lao thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước
blue-check Toàn văn dự thảo Nghị định tăng lương cơ sở từ 1,49 lên lên 1,8 triệu đồng từ 1/7/2023
blue-check Hướng dẫn báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của công ty nhà nước tại TP. HCM
blue-check Công đoàn tại TP. HCM sẽ phải phối hợp khảo sát việc áp dụng mức lương tối thiểu năm 2023
blue-check Về tiền lương của lao động hợp đồng trong cơ quan nhà nước
blue-check Mức lương tối thiểu sẽ được rà soát để điều chỉnh trong năm 2024
blue-check Bộ Lao động muốn các tỉnh đánh giá mức lương tối thiểu năm 2023 để xem xét điều chỉnh cho năm 2024
blue-check Tiền lương ngày phép chưa nghỉ được chi trả tối đa bao nhiêu?
blue-check Lương cơ sở sẽ tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng từ 1/7/2023 English attachment
blue-check LĐLĐ Tp. HCM yêu cầu báo cáo việc công đoàn tham gia điều chỉnh lương với doanh nghiệp
blue-check Công đoàn tại doanh nghiệp sẽ giám sát việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu English attachment
blue-check Công đoàn sẽ phải giám sát việc điều chỉnh lương tối thiểu tại doanh nghiệp
blue-check Mức lương tối thiểu từ 1/7/2022 tại các quận/huyện thuộc TP. Hà Nội
blue-check Từ 1/7/2022, có bắt buộc cộng thêm 7% lương cho lao động có tay nghề? English attachment
blue-check Một số lưu ý khi điều chỉnh tăng lương tối thiểu từ 1/7/2022 English attachment
blue-check Lương tối thiểu vùng áp dụng từ 1/7/2022 English attachment
blue-check Lương tối thiểu vùng có thể được công bố trong tháng 5/2022
blue-check Các công ty nhà nước cần nộp báo cáo tiền lương năm 2021 và dự toán lương 2022 trước ngày 15/5/2022
blue-check Lương cơ sở năm 2022 vẫn áp dụng mức 1,49 triệu đồng/tháng