LuatVietnam

Lương hưu có tăng theo lương cơ sở?

Cập nhật 19/10/2022 | Đăng tải: LVN.5563

hoi Lê Bình
Tôi là viên chức, đến năm 2024 sẽ đủ điều kiện nghỉ hưu. Tôi được biết đang có đề xuất tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức viên chức. Việc tăng lương này có ý nghĩa ra sao với lương hưu của tôi sau này?

luat Báo Lao động:

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, lộ trình cải cách chế độ tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức thực hiện từ năm 2021. Tuy nhiên, hơn 2 năm qua, do ảnh hưởng dịch COVID-19, chủ trương này đã được quyết định lùi đến thời điểm thích hợp.

Theo đó, từ 2019 đến nay, mức lương cơ sở làm căn cứ tính lương khu vực công vẫn được neo ở mức 1,49 triệu đồng/tháng (theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ).

Tại Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII giao Bộ Chính trị chỉ đạo Ban Cán sự Đảng Chính phủ hoàn chỉnh Báo cáo về phương án điều chỉnh tiền lương để trình Quốc hội khóa XV xem xét, quyết định.

Theo đó, Trung ương cơ bản đồng ý nội dung Chính phủ trình các cấp có thẩm quyền dự kiến tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên khoảng 1,8 triệu/tháng (tương đương 20,8%), dự kiến thực hiện từ ngày 1.7.2023.

Đồng thời, cơ quan trình đề xuất nâng mức phụ cấp với một số ngành nghề, lĩnh vực cho phù hợp. 

Đây sẽ là một nội dung được xem xét, quyết định tại kỳ họp Quốc hội sẽ bắt đầu ít ngày tới (kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV).

Theo nội dung được quy định tại Điều 56, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, tỷ lệ hưởng lương hưu sẽ được quy định theo thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Mức hưởng lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng lương hưu x Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, khi mức lương cơ sở tăng thì mức lương hưu tối thiểu và mức lương hưu tối đa sẽ tăng theo.

Xem thêm

Bảo hiểm xã hội

otvet Vẫn có thể đóng tiếp BHXH sau khi đã rút BHXH một lần
otvet Quy định giảm số năm đóng BHXH được hưởng lương hưu chỉ mới là dự thảo
otvet Cách tính chế độ hưu cho người nghỉ trước tuổi
otvet Lao động nam phải đóng BHXH đủ 35 năm mới được lương hưu tối đa
otvet Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí có phải nộp HĐLĐ?
otvet Điều kiện hưởng lương hưu khi mua BHXH tự nguyện
otvet Cách xác định mức lương bình quân đóng BHXH để tính lương hưu
otvet Lương hưu có tăng theo lương cơ sở?
otvet Chỉ được đóng gộp BHXH để lãnh hưu khi đã đủ tuổi
otvet Có thể đóng gộp BHXH để hưởng lương hưu nếu đã đủ tuổi
otvet Điều kiện đóng dồn BHXH để sớm hưởng lương hưu
otvet Những trường hợp phải mua BHXH bắt buộc
otvet Đóng gộp BHXH một lần để hưởng lương hưu chỉ áp dụng cho người đã đủ tuổi
otvet Không hạn chế thời gian bảo lưu quá trình đóng BHXH
otvet Người đủ tuổi hưu có được rút BHXH một lần?
otvet Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi khi làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn
otvet Đóng BHXH tự nguyện bao nhiêu để có lương hưu?
otvet Người đóng BHXH trên 20 năm chỉ được rút BHXH một lần nếu mắc bệnh hiểm nghèo
otvet Nghỉ hưu sớm sẽ bị trừ mỗi năm 2% lương hưu
otvet Mức lương hưu phụ thuộc vào cả thời gian đóng và mức đóng BHXH