LuatVietnam

blue-check Lương hưu tháng 2/2023 sẽ được trả chung với lương hưu tháng 1

Công văn số 3908/BHXH-TCKT ngày 22/12/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01, tháng 02 năm 2023 (2 trang)
Posted: 27/12/2022 1:33:55 PM | Latest updated: 28/12/2022 6:48:44 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5612
LuatVietnam

Theo thông báo của BHXH Việt Nam, tiền lương hưu, trợ cấp BHXH của tháng 2/2023 sẽ được chi trả chung vào kỳ trả lương hưu, trợ cấp BHXH của tháng 1/2023 để tạo điều kiện cho người dân vui Tết.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5612

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Bảo hiểm xã hội

blue-check Thủ tục đăng ký trực tuyến tham gia BHXH tự nguyện
light-check Bảng hệ số điều chỉnh tiền lương đóng BHXH áp dụng năm 2023
light-check Sửa đổi hàng loạt quy định về hồ sơ hưởng BHXH
blue-check Lương hưu tháng 2/2023 sẽ được trả chung với lương hưu tháng 1
blue-check Quy trình giải quyết hưởng BHXH một lần bằng cách xác thực chữ ký số
blue-check Lương hưu tháng 12/2022 sẽ được chi trả từ ngày 3/1 đến 19/1/2023
blue-check Quy trình giám định tư pháp trong lĩnh vực BHXH, BHTN
blue-check Thí điểm thủ tục hưởng trợ cấp mai táng theo hình thức liên thông tại TP. Hà Nội và tỉnh Hà Nam
blue-check Quy trình đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng dịch vụ công
blue-check Sửa đổi Quy trình giải quyết và chi trả chế độ BHXH English attachment
blue-check BHXH sẽ thanh tra các doanh nghiệp chậm đóng BHXH trên 3 tháng English attachment
blue-check Tạm thời không đóng BHXH qua Agribank vào chủ nhật và ngày lễ
blue-check Danh mục các tờ khai, biểu mẫu trong lĩnh vực BHXH sẽ được số hóa
blue-check Chức năng và quyền hạn của các phòng trực thuộc BHXH tỉnh
blue-check Danh mục 33 loại giấy tờ giải quyết chế độ BHXH được cấp điện tử
blue-check Từ 1/8/2022, Hà Nội sẽ hỗ trợ từ 10-15% mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện
blue-check Lao động tại TP. HCM phải cập nhật số CCCD và mã định danh cho BHXH trước 30/9/2022
blue-check Sẽ thanh tra đột xuất doanh nghiệp chậm đóng BHXH số tiền lớn hoặc quá 3 tháng
blue-check Các biện pháp nhằm truy đóng BHXH bắt buộc từ 2022
blue-check Hồ sơ báo tăng/giảm đóng BHXH nên nộp ngay khi phát sinh, không chờ cuối tháng