LuatVietnam

blue-check Lương hưu tháng 8/2023 sẽ được lùi thời điểm chi trả đến ngày 14/8

Công văn số 3778/BHXH-KHTC ngày 27/7/2023 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 8/2023 (1 trang)
Posted: 28/7/2023 12:46:59 PM | Latest updated: 30/7/2023 9:50:30 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5751
LuatVietnam

Theo thông báo của BHXH TP. HCM, kỳ lương hưu, trợ cấp BHXH của tháng 8/2023 sẽ được lùi thời điểm bắt đầu chi trả đến ngày có hiệu lực của Nghị định số 42/2023/NĐ-CP (ngày 14/8) để người hưởng được trả theo mức mới.

Cụ thể, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH của tháng 8/2023 sẽ từ ngày 14/8 đến ngày 25/8 (với trường hợp nhận tiền mặt) và từ ngày 14/8 đến 15/8 (với trường hợp nhận chuyển khoản qua ATM).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Effective Date Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5751

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu