LuatVietnam

Lược đồ | Lương tối thiểu 2022

Tổng số 8 bản ghi | Cập nhật đến: 11-Jul-2022

Áp dụng từ 1/7/2022

CHÍNH SÁCH
blue-check 1/1/2021 Định nghĩa về lương tối thiểu
(Điều 91 Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14)

Lương tối thiểu được hiểu là mức thấp nhất trả cho người làm công việc giản đơn trong điều kiện lao động bình thường. Xem thêm

Lương tối thiểu được xác định theo vùng. Mỗi vùng đều có hai mức lương tối thiểu tháng và lương tối thiểu giờ khác nhau

Chính phủ giữ quyền quyết định và công bố mức lương tối thiểu.

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 1/7/2022 Lương tối thiểu vùng áp dụng từ 1/7/2022 English attachment
(Nghị định số 38/2022/NĐ-CP)

Từ 1/7/2022, mức lương tối thiểu sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng theo các vùng như sau: Xem thêm

- Vùng I: 4.680.000 (tăng 260.000 đ/tháng);

- Vùng II: 4.160.000 (tăng 240.000 đ/tháng);

- Vùng III: 3.640.000 (tăng 210.000 đ/tháng);

- Vùng IV: 3.250.000 (tăng 180.000 đ/tháng).

Trường hợp tính lương theo giờ, mức lương tối thiểu sẽ áp dụng theo mức sau: 22.500 đ/giờ (vùng I); 20.000 đ/giờ (vùng II); 17.500 đ/giờ (vùng III) và 15.600 đ/giờ (vùng IV).

Đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tuần/ theo ngày/ theo sản phẩm hoặc lương khoán thì mức lương tối thiểu của các hình thức trả lương này được lựa chọn quy đổi theo tháng hoặc theo giờ.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022 và thay thế Nghị định số 90/2019/NĐ-CPstatus1 ngày 15/11/2019.

HƯỚNG DẪN
blue-check 27/6/2022 Mức lương đóng BHXH từ 1/7/2022 phải khai tăng theo lương tối thiểu mới
(Công văn số 2588/BHXH-QLT)

Theo thông báo của BHXH (TP. Hà Nội), các doanh nghiệp sẽ có trách nhiệm điều chỉnh tăng mức đóng BHXH, BHYT, BHTN... kể từ 1/7/2022 theo mức lương tối thiểu mới tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP, thời hạn điều chỉnh trước ngày 25/7/2022. Xem thêm

Cần nhớ, mức lương tối thiểu tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP chưa bao gồm các khoản phụ cấp lương và các khoản lương bổ sung theo quy định.

Đối với người lao động đã qua đào tạo nghề, mức lương tối thiểu vẫn tiếp tục cộng thêm 7% theo đúng thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng, thỏa ước lao động, trừ trường hợp các bên có điều chỉnh thỏa thuận.

blue-check 21/6/2022 Mức đóng BHXH từ 1/7/2022 phải điều chỉnh tăng theo lương tối thiểu English attachment
(Công văn số 3288/BHXH-QLT)

Do mức lương tối thiểu được điều chỉnh tăng kể từ 1/7/2022, BHXH TP. HCM lưu ý doanh nghiệp phải điều chỉnh lại mức lương ký kết trong HĐLĐ và mức lương khai đóng BHXH đảm bảo phù hợp với lương tối thiểu mới. Xem thêm

Cụ thể, mức lương đóng BHXH kể từ 1/7/2022 phải đảm bảo không thấp hơn: 4.680.000 (vùng I); 4.160.000 (vùng II); 3.640.000 (vùng III); 3.250.000 (vùng IV) (Nghị định 38/2022/NĐ-CP ).

Chậm nhất đến ngày 25/7/2022, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ điều chỉnh mức lương đóng BHXH theo lương tối thiểu mới. Quá thời hạn này nếu doanh nghiệp chưa điều chỉnh, cơ quan BHXH sẽ tạm điều chỉnh mức đóng bằng mức lương tối thiểu cho đến khi doanh nghiệp nộp hồ sơ điều chỉnh.

Cơ quan BHXH khuyến cáo sẽ chỉ xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN và giải quyết các chế độ khi doanh nghiệp lập hồ sơ điều chỉnh mức đóng theo quy định.

Về mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động (TNLĐ), từ 1/7/2022 sẽ hết thời gian áp dụng chính sách giảm mức đóng bằng 0% do ảnh hưởng dịch theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTgstatus2 nên doanh nghiệp đóng trở lại theo mức 0,5% quỹ lương.

blue-check 17/6/2022 Từ 1/7/2022, có bắt buộc cộng thêm 7% lương cho lao động có tay nghề? English attachment
(Công văn số 2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVN)

Liên quan đến việc áp dụng lương tối thiểu mới từ 1/7/2022 theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP, Bộ Lao động - TB&XH lưu ý, đối với các nội dung đã thỏa thuận trong HĐLĐ, thỏa ước lao động hoặc thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho người lao động so với Nghị định 38, trong đó có việc cộng thêm 7% lương tối thiểu cho chức danh đòi hỏi qua học nghề thì tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác. Xem thêm

Ngoài ra, từ 1/7/2022, Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định 02 loại mức lương tối thiểu gồm tối thiểu tháng và tối thiểu giờ. Trong đó, lương tối thiểu tháng sẽ áp dụng cho người lao động đang hưởng lương theo hình thức lương tháng; lương tối thiểu giờ sẽ áp dụng cho người lao động đang hưởng lương với hình thức lương theo giờ.

Đối với những trường hợp đang hưởng lương theo các hình thức trả lương khác (theo tuần, theo ngày, theo sản phẩm, lương khoán), Nghị định 38/2022/NĐ-CP không bắt buộc phải thay đổi hình thức trả lương theo tháng hoặc giờ; thay vào đó, doanh nghiệp có thể quy đổi mức lương đang trả sang mức lương theo giờ hoặc tháng để kiểm tra xem đã trả trên mức tối thiểu hay chưa.

blue-check 17/6/2022 Một số lưu ý khi điều chỉnh tăng lương tối thiểu từ 1/7/2022 English attachment
(Công văn số 516/LĐLĐ-CSPL)

Công văn hướng dẫn các doanh nghiệp tại TP. HCM điều chỉnh tăng lương tối thiểu cho người lao động kể từ ngày 1/7/2022 theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP . Xem thêm

Theo đó, mức lương tối thiểu tháng áp dụng từ 1/7/2022 là 4.680.000 đồng/tháng (vùng I); 4.160.000 đồng/tháng (vùng II); 3.640.000 đồng/tháng (vùng III) và 3.250.000 đồng/tháng (vùng IV).

Nếu trả lương theo giờ, mức tối thiểu áp dụng từ 1/7/2022 như sau: 22.500 đồng/giờ (vùng I); 20.000 đồng/giờ (vùng II); 17.500 đồng/giờ (vùng III) và 15.600 đồng/giờ (vùng IV).

Cần lưu ý, khi tăng lương tối thiểu cho người lao động, doanh nghiệp không được cắt giảm các chế độ khác đã được pháp luật quy định. Riêng các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thêm thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng, thỏa ước lao động hoặc quy chế nội bộ.

Sau khi thống nhất với công đoàn về mức điều chỉnh lương tối thiểu, doanh nghiệp phải thông báo công khai và cùng người lao động điều chỉnh lại tiền lương trong hợp đồng cho phù hợp.

THAM KHẢO
blue-check 11/7/2022 Công đoàn tại doanh nghiệp sẽ giám sát việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu English attachment
(Công văn số 633/LĐLĐ-CSPL)

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, Liên đoàn Lao động TP. HCM đã yêu cầu các công đoàn cơ sở chủ động tham gia với doanh nghiệp trong việc điều chỉnh thang bảng lương theo mức tối thiểu mới quy định tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP . Xem thêm

Đồng thời, các công đoàn phải tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tham gia giám sát việc chấp hành pháp luật về lao động, tiền lương, BHXH của doanh nghiệp.

blue-check 20/6/2022 Mức lương tối thiểu từ 1/7/2022 tại các quận/huyện thuộc TP. Hà Nội
(Công văn số 294/LĐLĐ)

Công văn hướng dẫn áp dụng mức lương tối thiểu mới tại các quận/huyện trên địa bàn TP. Hà Nội. Xem thêm

Theo đó, kể từ 1/7/2022, mức lương tối thiểu 4.680.000 đồng/tháng và 22.500 đồng/giờ sẽ áp dụng cho các quận/huyện thuộc vùng I gồm: Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Thường Tín, Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Oai, Mê Linh, Chương Mỹ và thị xã Sơn Tây.

Các huyện còn lại của TP. Hà Nội sẽ thuộc vùng II và áp dụng mức lương tối thiểu là 4.160.000 đồng/tháng và 20.000 đồng/giờ.

Trong đó, mức lương tối thiểu tháng sẽ áp dụng cho người hưởng lương theo tháng và mức lương tối thiểu giờ áp dụng cho người hưởng lương theo giờ.

Các trường hợp hưởng lương theo tuần/ngày/sản phẩm/lương khoán, sẽ quy đổi ra mức lương theo tháng hoặc giờ để biết đã trả trên mức tối thiểu hay chưa.

Đối với các thỏa thuận trả lương đang áp dụng mà có lợi hơn cho người lao động, như tính thêm 7% với người lao động có bằng cấp thì vẫn tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Lược đồ Cập nhật đến

Tiêm vắc xin 27-Mar-2023
Phòng chống dịch 24-Mar-2023
Giảm 2% thuế GTGT 2022 20-Mar-2023
Quyết toán thuế TNDN 7-Mar-2023
Khí nhà kính 3-Mar-2023
Điều chỉnh hóa đơn 28-Feb-2023
Thời điểm lập hóa đơn 27-Feb-2023
Khám sức khỏe 23-Feb-2023
Hàng trong nước đã SX được 17-Feb-2023
Biểu mẫu quản trị doanh nghiệp 16-Feb-2023
Thuế GTGT thiết bị y tế 14-Feb-2023
Phân bổ thuế 9-Feb-2023
Giấy phép lao động 31-Jan-2023
Hỗ trợ người lao động 16-Jan-2023
Chứng từ khấu trừ thuế 4-Jan-2023
Thuế ACFTA 30-Dec-2022
Thuế RCEP 30-Dec-2022
Hỗ trợ doanh nghiệp SME 30-Dec-2022
XNK tại chỗ 19-Dec-2022
Mẫu hồ sơ mời thầu 20-Nov-2022
Đấu thầu online 16-Nov-2022
Hành nghề xây dựng 1-Nov-2022
Quyền XNK 28-Oct-2022
Bí mật nhà nước 25-Oct-2022
Quyết toán thuế TNCN 20-Oct-2022
Hóa đơn hàng khuyến mại 19-Oct-2022
Hành nghề y 18-Oct-2022
Chiết khấu 11-Oct-2022
Giảm 2% lãi suất 10-Oct-2022
Trái phiếu doanh nghiệp 22-Sep-2022
Điều chuyển tài sản 13-Sep-2022
Điều trị Covid-19 8-Sep-2022
Hành nghề đấu thầu 30-Aug-2022
Ân hạn thuế 2022 24-Aug-2022
Mua bán nợ 15-Aug-2022
Ấn định thuế 15-Aug-2022
Quảng cáo thuốc 11-Aug-2022
Nghỉ Lễ 2/9 10-Aug-2022
Chứng chỉ năng lực xây dựng 8-Aug-2022
Mã số mã vạch 22-Jul-2022
Phí BHXH quý 3-2022 11-Jul-2022
Lương tối thiểu 2022 11-Jul-2022
Chuyển nhượng dự án BĐS 6-Jul-2022
Quỹ khoa học công nghệ 5-Jul-2022
Hạn mức tăng ca 24-Jun-2022
Trái phiếu Chính phủ 25-May-2022
Bao bì nhựa 19-May-2022
Điện mặt trời 19-Apr-2022
BHXH một lần 14-Apr-2022
Ân hạn thuế 2021 12-Nov-2021
Ân hạn thuế 2020 19-Nov-2020
Tiền ăn ca 29-Jul-2020
Lương thử việc 8-Jan-2020