LuatVietnam

blue-check Lưu ý các trường hợp khai thác nước phải đăng ký hoặc xin giấy phép từ 20/3/2023

Công văn số 638/BTNMT-TNN ngày 10/2/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện Nghị định số 02/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước (3 trang)
Posted: 23/2/2023 8:49:27 AM | Latest updated: 23/2/2023 3:42:11 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5643
LuatVietnam

Văn bản đôn đốc các tổ chức, cá nhân đang khai thác, sử dụng tài nguyên nước (nhất là các công trình thủy lợi) phải khẩn trương làm thủ tục đăng ký hoặc xin cấp giấy phép theo đúng quy định tại Nghị định số 02/2023/NĐ-CP (hiệu lực từ 20/3/2023).

Trong đó, đối với công trình thuỷ lợi đang khai thác, sử dụng tài nguyên nước thuộc trường hợp phải đăng ký theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP thì thực hiện đăng ký theo quy định tại Điều 39 Nghị định này.

Đối với công trình thuỷ lợi thuộc đối tượng phải có giấy phép theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP thì khẩn trương nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép theo quy định tại Điều 32, Điều 35 Nghị định này.

Cần lưu ý, hành vi khai thác, sử dụng tài nguyên nước không có giấy phép là vi phạm pháp luật về tài nguyên nước và sẽ bị xem xét xử phạt hành chính theo Nghị định số 36/2020/NĐ-CPstatus2 , Nghị định số 04/2022/NĐ-CP hoặc bị xử lý hình sự theo Điều 227 Bộ Luật hình sự.

Riêng đối với các đơn vị quản lý vận hành công trình thủy lợi, thủy điện có cho tổ chức, cá nhân khác khai thác nước mặt trực tiếp từ hồ chứa, đập thủy lợi, thủy điện,... để sử dụng vào mục đích kinh doanh, dịch vụ và sản xuất phi nông nghiệp mà đơn vị quản lý, vận hành công trình này chưa được cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích nêu trên thì các tổ chức, cá nhân khai thác nước mặt trực tiếp từ hồ chứa, đập dâng thủy lợi, thủy điện phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác theo Điều 32, Điều 35 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5643

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Khoáng sản

blue-check Thay mới thủ tục cấp giấy phép thăm dò và khai thác tài nguyên nước
blue-check Lưu ý các trường hợp khai thác nước phải đăng ký hoặc xin giấy phép từ 20/3/2023
blue-check Quy định khung về sử dụng tài nguyên nước English attachment
blue-check Khoáng sản xuất khẩu phải có chứng từ nguồn gốc mới được thông quan
blue-check Về thủ tục xuất khẩu khoáng sản sau khi giấy phép khai thác hết hạn
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản và tài nguyên nước tại Hà Nội
blue-check Khoáng sản còn tồn sau ngày giấy phép khai thác hết hiệu lực có được xuất khẩu?
blue-check Hải quan sẽ tăng cường giám sát kinh doanh TN-TX cát
blue-check Xuất khẩu kẽm oxit phải có giám định của Trung tâm Kỹ thuật đo lường chất lượng 3
blue-check Dự thảo về sửa đổi quy định hạch toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
blue-check Tăng phí BVMT đối với khai thác khoáng sản tại Hà Nội kể từ 1/1/2023
blue-check Kim loại hiếm có bị tính thuế GTGT khi xuất khẩu?
blue-check Mặt hàng cát tạm thời vẫn đang dừng xuất khẩu English attachment
blue-check Thay mới một số thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản và tài nguyên nước (tại Hà Nội)
blue-check Đá xây dựng chỉ được xuất khẩu sau khi đã gia công, chế biến
blue-check Lưu ý về hồ sơ xuất khẩu đá vôi
blue-check Về việc lấy mẫu khoáng sản để phân tích hoặc kiểm định khi xuất khẩu
blue-check Về điều kiện xuất khẩu vôi và đôlômit nung English attachment
blue-check Về giấy phép khai thác tận thu đá vôi
blue-check Lộ trình tăng thuế xuất khẩu đối với đá tự nhiên English attachment