LuatVietnam

blue-check Lưu ý khi đăng ký khai tử cho người mất đã lâu

Công văn số 2645/BTP-HTQTCT ngày 26/7/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đăng ký khai tử cho người chết đã lâu (1 trang)
Posted: 28/7/2022 1:04:42 PM | Latest updated: 8/8/2022 10:00:38 AM (GMT+7)
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư 04/2020/TT-BTP, trường hợp đăng ký khai tử cho người chết đã lâu, không có giấy báo tử hoặc giấy tờ tương tự thì người yêu cầu khai tử phải cung cấp được giấy tờ, tài liệu, chứng cứ do cơ quan, tổ chức thẩm quyền cấp hoặc xác nhận hợp lệ chứng minh sự kiện chết.

Bộ Tư pháp cho rằng, quy định trên đây là bắt buộc và UBND xã có quyền từ chối đăng ký khai tử trong trường hợp không có giấy tờ, tài liệu, chứng cứ chứng minh hoặc giấy tờ, tài liệu, chứng cứ không hợp lệ, không đảm bảo giá trị chứng minh.

Về địa điểm khai tử, việc đăng ký khai tử được thực hiện tại UBND cấp xã nơi cư trú cuối cùng của người chết; nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng thì UBND xã nơi người đó chết hoặc nơi phát hiện thi thể người chết thực hiện.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hộ tịch

blue-check Các thủ tục mới về đăng ký kết hôn, khai sinh, khai tử
blue-check Có được cải chính năm sinh trong giấy khai sinh?
blue-check Tài khoản định danh điện tử có giá trị sử dụng như CCCD và hộ chiếu
blue-check Đăng ký hộ tịch trực tuyến tạm thời vẫn phải nộp giấy xác nhận nơi cư trú
blue-check Các loại giấy tờ có thể sử dụng thay thế sổ hộ khẩu
blue-check Khi nào được cấp giấy khai sinh điện tử?
blue-check Về việc cấp giấy tờ hộ tịch điện tử trong thời gian chờ số hóa Sổ hộ tịch
blue-check Những cách kiểm tra thông tin cư trú thay cho sổ hộ khẩu
blue-check Lưu ý khi đăng ký khai tử cho người mất đã lâu
blue-check Quy trình khai sinh và đăng ký kết hôn trực tuyến (tại Hà Nội)
blue-check TP. Hà Nội sẽ triển khai quy trình đăng ký khai sinh, khai tử và kết hôn trực tuyến kể từ 1/7/2022
blue-check Quy trình giải quyết việc đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (tại TP. HCM)
blue-check Có được cấp lại giấy khai sinh nếu sổ đăng ký khai sinh không còn lưu trữ?
blue-check Các hình thức cung cấp thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
blue-check Từ 18/2/2022, nhiều loại giấy tờ hộ tịch được cấp điện tử
blue-check Sẽ cấp mã số định danh cá nhân đồng thời trên giấy khai sinh
blue-check Các thủ tục mới trong lĩnh vực hộ tịch tại TP. HCM
blue-check Các thủ tục mới trong lĩnh vực hộ tịch, tư pháp... tại Hà Nội
blue-check Bộ thủ tục mới về đăng ký thường trú, tạm trú
blue-check Thẻ căn cước có giá trị chứng minh quốc tịch Việt Nam English attachment